Антибиотичната резистентност: глобална заплаха

Антибиотичната резистентност изисква съвместен подход между държавите за откриване, предотвратяване и реагиране на тази заплаха.

Глобални лидери се присъединяват към AMR предизвикателството на центровете за контрол нa заболяванията, като се ангажират с действия в областта на здравеопазването, храните, общностите и околната среда (почва и вода), за да ускорят борбата.

Антибиотична резистентност е когато микробите (т.е. бактерии, гъбички)
развият способността да победят лекарствата, предназначени да ги убият,
представлява основна заплаха за общественото здраве и е приоритет по
целия свят. Само в САЩ причинява повече от 2 милиона инфекции и 23 000
смъртни случая годишно. В световен мащаб антибиотичната резистентност
застрашава напредъка ни в здравеопазването, производството на храни и в
крайна сметка очакваната продължителност на живота.

Резистентност към антибиотици е открита във всички региони на света.
Съвременното бързо пътуване на хора, животни и стоки означава, че
антибиотичната резистентност може лесно да се разпространи през граници
и континенти. Съвместните, координирани усилия ще помогнат за забавяне
на развитието и разпространението на резистентността към антибиотици и
ще защитят хората.

CDC центровете за контрол на заболяванията си сътрудничат в подкрепа на
глобалните действия

Чрез инициативата за решения за резистентност към антибиотици на CDC,
агенцията си сътрудничи със страни по целия свят, за да подобри
употребата на антибиотици, да проследи резистентността и да приложи
дейности за превенция и контрол на инфекциите в здравни заведения,
където може да се появи резистентност към антибиотици и да засили
разпространението.

CDC споделя експертен опит и разполага експерти за разследване и
ограничаване на огнища на резистентност и подпомага други страни при:

Прилагане на програми за превенция и контрол на инфекциите и програми за
управление на антибиотиците в здравните заведения
Създаване или подпомагане на национални системи за проследяване, за да
реагират бързо на огнища, да идентифицират възникващи патогени и да
проследяват тенденциите
Подобряване на лабораторния капацитет за откриване и докладване на
резистентност

Разработване и изпълнение на национални планове за действие за справяне
със заплахата от резистентност към антибиотици.

Осъществен е напредък, но е необходима още работа

Микробите неизбежно ще намерят начини да устоят на антибиотиците, поради
което са необходими агресивни действия. През септември 2018 г. САЩ
стартира AMR Challenge на съпътстващо събитие на Общото събрание на ООН,
за да ускори борбата срещу антибиотичната резистентност.

AMR Challenge е целогодишна ангажираност за правителства, частни
индустрии и неправителствени организации по целия свят да поемат
официални ангажименти за по-нататъшен напредък срещу антибиотичната
резистентност. AMR Challenge включва пет области на ангажименти:
проследяване и данни; предотвратяване и контрол на инфекциите;
използване на антибиотици; санитария и околна среда; и ваксини,
терапевтични средства и диагностика.

Антибиотичната резистентност има потенциала да засегне хора на всеки
етап от живота, както и здравната, ветеринарната и селскостопанската
индустрия. Всички имаме роля в борбата с антибиотичната резистентност.
Разберете как можете да помогнете.

Примера на Виетнам за глобалните усилия на CDC при резистентността към
антибиотици.

Във Виетнам CDC си партнира с Министерството на здравеопазването и
местни експерти , които заедно работят за създаване на национална
система за наблюдение, която осигурява структура за проследяване на
антибиотична резистентност, насочване на стратегии за превенция и
докладване на резултатите на местно и глобално ниво. В момента системата
е внедрена в 16 лаборатории във Виетнам и позволява на страната да
открива резистентни бактерии там, където се появяват, преди да се
разпространят. Виетнам превърна борбата с антибиотичната резистентност в
национален приоритет.

През 2013 г. Виетнам стана първата страна в региона на Западния Тихи
океан на Световната здравна организация, която одобри национален план за
действие за борба с антибиотичната резистентност. Увеличаването на
капацитета за проследяване на антибиотичната резистентност ще засили
способността на Виетнам да подобри отговора на резистентните инфекции и
ще подобри безопасността на пациентите в страната.

Comments are closed.