DSC_4125 11

ПРОФЕСИЯ АНЕСТЕЗИОЛОГ

До скоро непозната, днес много актуална. – интервю с д-р Мария Гълъбова

В последната година Вашата професия стана много популярна. Трябваше ли да се случи световна пандемия, за да разберем какво представлява специалността анестезиология и интензивно лечение ?

Може да се каже, че нашата специалност беше енигма години наред. Това е така, защото за разлика от видимия краен резултат от оперативната интервенция, работата на анестезиолога остава невидима. По време на операция анестезиологът е обикновено „човек зад паравана“ и до скоро се знаеше малко за естеството на нашата работа. Казват, че работата на анестезиолога е като тази на пилота – уводът, т.е. приспиването на пациента е като при излитане, необходими са специфични умения и висока концентрация, спазване на всички протоколи по „ чекиране“ на анестезиологичния апарат, мониторите, ларингоскопите, медикаментите и консумативите.
Времето на полета е време на анестезията – поемане на контрол над дишането и сърдечната дейност, осигуряване на необходимото ниво на обезболяване, релаксация на мускулатурата и готовност да се реагира адекватно на всяко настъпило отклонение в жизнените показатели. Накрая е кацането, или събуждането на пациента. Тогава връщаме възможността да диша сам, да е със стабилни сърдечно-съдови параметри, обезболен и в съзнание.


В началото на пандемията Ковид 19 започна да се говори за състоянието на отделенията по интензивно лечение и много хора тогава разбраха, че анестезиолозите са тези, които работят в тях и лекуват най-тежко болните. Какви са възможностите на българските отделения по анестезиология и интензивно лечение?
Те са различни според нивото на компетентност, на което отговарят. Най-високо ниво има в Университетските и големите Областни болници, които разполагат освен с добре оборудвани с апаратура отделения, така също и с повече специалисти и специализанти, които осигуряват непракъснато наблюдение, възможности за терапевтично и високотехнологично апаратно поддържане на жизнените функции. В по-малките болници, особено в Общинските многопрофилни болници, възможностите за качествено интензивно лечение са по-ограничени, от една страна от остарялата и недостатъчна апаратура, от друга страна от недостига на анестезиолози със специалност. Повечето от работещите там специалисти са пенсионери, същото се отнася и за медицинските сестри.

Често преди операция хората имат притеснение, че може да не се събудят от анестезия.Какъв е рискът при съвременните методи на анестезия? Каква е ролята на преданестезиологичната консултация и какво включва тя?


При съвременните възможности за анестезия с комбинация от широк набор медикаменти и добра техническа обезпеченост с модерна апаратура, Рисковете от страна на самата анестезия са сведени до минимум. Това разбира се е възможно при адекватна предоперативна подготовка, включваща широк набор от изследвания и консултации, една от които е преданестезиологичната консултация.
Тя е задължителна и включва преглед на пациента, попълване на въпросник за: придружаващи заболявания, приемане на медикаменти, наличие на алергии, предишни операции и анестезии и евентуални усложнения при тях.
Преглеждат се всички направени изследвания и при необходимост се назначават допълнителни, както и се провеждат консултации с други специалисти – кардиолог, ендокринолог, алерголог и др. Всичко това се прави, за да бъде така подготвен пациента , че анестезията и операцията да преминат гладко и без усложнения. Ролята на анестезиолога е да обясни целия предоперативен процес и да успокои пациента така, че той да не изпитва страх и съмнение относно добрия изход от операцията и анестезията.

Когато пациентът има алергии,по-рискована ли е анестезията и необходимма ли е специална подготовка?

Алергиите са голямо предизвикателство за анестезиолога, а напоследък все по-често има пациенти с анамнеза за алергични прояви. Когато предстои планова операция, пациентът се тестува за алергия към най-често употребяваните анестетици и при положителен резултат към някой от тях, той се изключва от употреба в анестезията. Прави се консултация с алерголог и се назначава няколкодневна подготовка с противоалергични медикаменти. Преди анестезията също се прави премедикация. Когато се налага спешна и неотложна операция, няма необходимото време за тестуване и отчитане на резултата.Тогава се прилага венозно противоалергична премедикация. При поява на алерични реакции без анамнеза за предишни алергии, се реагира веднага с целия набор противоалергични средства, включително кортикостероиди до овладяване на състоянието и при необходимост се провежда по-дълга терапия в отделение по интензивно лечение.


Какви са видовете анестезия ? Вие имате опит и в т.н. Амбулаторна анестезия. Какво е различното при нея?

Най-общо анестезията е обща или регионална.
Общата анестезия включва : Ендотрахеална анестезия, която е комбинирана инхалационна и венозна, Масково-венозна анестезия, която също е комбинирана и Тотална венозна анестезия.
Регионалната анестезия включва спинална и епидурална анестезия, както периферни нервни блокади. Изборът на вида анестезия се прави от анестезиолога според вида и обема на оперативната интервенция и е съобразена със състоянието на пациента.
Когато има варианти за избор се допуска пациентът да избере предпочитаната от него анестезия .

В последното десетилетие се създадоха съвременни медицински центрове за т.н. Еднодневна хирургия, където се извършват операции , ендоскопски изследвания и някои манипулации, изискаващи анестезия. За анестезиолозите работата в амбулаторни условия е предизвикателство, защото се извършва не в обичайната за тях среда – операционната зала .

Въпреки това трябва да са налице всички условия за работа с обща анестезия – източник за подаване на кослород, апаратура, набор за интубация и изкуствена вентилация, всички необходими медикаменти за анестезия и спешен шкаф за овладяване на евентуални усложнения. Пациентите постъпват в деня на интервенцията предварително подготвени с изследвания и консултации, инструктирани са да не приемат храна и течности .
Обикновено се прилага венозна анестезия. След събуждането, пациентът остава известно време за наблюдение и по преценка на анестезиолога може да напусне лечебното заведение, задължително с придружител.


Има ли интерес от младите лекари да специализират Анестезиология и интензивно лечение?


Години наред нямаше много желаещи да специализират анестезиология, защото е тежка, сложна и не особено привлекателна специалност. Така се стигна до голям дефицит на специалисти, особено след като много колеги избраха да работят в чужбина. Голяма част от работещите сега са в пенсионна възраст или вече пансионирани. Така, че системата изпитва нужда от млади специалисти по анестезиология и интензивно лечение.
Нямам точна информация какъв е интересът на младите лекари към нашата специалност, но ми прави впечатление в настоящата извънредна ситуация, че има доста стажанти, които работят като доброволци в интензивни отделения и заявяват желание да специализират анестезиология като се дипломират.

DSC_4096-1

Доц. д-р Руска Паскалева е преподавател в Тракийски университет, Медицински факултет и физиотерапевт в Център за рехаблитация „Кинези-3“ – Стара Загора

Здравейте! Аз съм Доц. Руска Паскалева и съм с дългогодишен опит в различни области на кинезитерапията, ерготерапията и лечебния масаж и заедно с д-р Ангелова работя в Центъра за рехабилитация „Кинези – 3“ в Стара Загора. Пилагам рехабилитационни процедури при деца и възрастни пациенти с болки в гърба, заболявания и травми на централна и периферна нервна система, възпалителни и дистрофични заболявания на ставите. Имам създадена собствена методика за кинезитерапия с голяма терапевтична топка при деца с гръбначни изкривявания и вродени деформации. Заедно със студентите работя на доброволни начала с възрастни пациенти с диабет и артроза.. От пет години работя с биодобавките на Тиенс за възстановяване баланса и здравето на семейството и на моите пациентите. Това са продукти с най-високо качество, подчинени на философията на китайската традиционна медицина, основаваща се на три основни момента:


• Пречистване на организма от ненужни вещества, шлаки и токсини;
• Попълване на дефицита на основни вещества;
• Възстановяване на нарушените функции на тялото.
Компания Тиенс е най-големият производител на продукти за здраве и уреди за красота в света. Философията на компанията е подчинена на мисията за здраве и благополучие на хората по света. За това свидетелстват множеството международни и европейски сертификати.


Концепцията на китайската медицина се крепи на теорията на Петте елемента. Китайските лекари още в древността изработват основните методи и средства за да помогнат на организма да се справи самостоятелно с причината за заболяването. Това се изразява в регулиране на жизнената енергия и възстановяване на енергийния баланс в човешкото тяло, като се имат предвид конкретните физиологични особености на всеки пациент. Основава се на концепцията и теорията на петте елемента и сответстващи на тях сезони!


През пролетта в организма настъпват редица промени. Това е един прекрасен сезон в основата на който е е раждането; eнергията е насочена към физическо и духовно обновяване; смяна на старото с ново; отчистване на тялото; Основните свойства са умереност и мекота. Първоелемент на пролетта е Дървото и е свързано с два органа – черен дроб, които отговаря за състоянието на очите, съединителната тъкан и имунната система и жлъчен мехур, чрез които се осъществява контрол на обмяната на вещестата и управление на психиката. Необходимо е отчистване, защита и възстановяване.

Ето защо през този сезон препоръчваме отчистване или детокс на тялото с помощта на продуктите на Тиенс!

Първата и най-важна стъпка за пречистване на черния дроб е чрез продуктите на Тиенс от програма „Детокс“ включваща три основни продукта:
• Антилипиден чай – всеки ден. Той подпомага елиминирането на токсини, има антиоксидантни свойства, поддържа нормални нива на липидите в кръвта, има успокояващ ефект върху ума, може да стимулира и засили естествената защитна система на организма;


• Хитозан – 2п. По 2к. преди хранене. Улеснява контролирането на теглото и се препоръчва за лица, страдащи от липидни нарушения. Подпомага укрепването на лигавицата на червата и подобрява перисталтиката. Понижава нивото на LDL холестерола в кръвта. Редовната употреба на препарата помага за контролиране на кръвната захар и кръвообращението.


• ФОС – сироп вечер. Това е супер подхранващ хранителен продукт, който не само възстановява чревната флора, а регулира нивото на добрите бактерии в организма. Подобрява храносмилането, укрепва имунната система; подобрява усвояването на калций и магнезий, понижаватхолестерола; придава здрав вид на кожата. Установено е, че 1 грам ФОС на ден в храната намалява броя на нежеланите бактерии и увеличава пет пъти полезната, здравословна чревна флора.


Програмата се прилага от 1 – 3 месеца в зависимост от индивидуалните нужди и желанието за корекция на теглото.
През този сезон препоръчваме и продуктите на Тиенс за стимулиране на имунната защита, за превенция и възстановяване след Covid 19:


• Кордицепс – най-мощният имуностимулатор. Повишава общата устойчивост на организма; подобряват апетита; зарежда с енергия; повишават издръжливостта; намалява умората, което може да подобри спортните постижения; характеризира се с антивирусни и антибактериални свойства; подкрепя дихателната система, особено ефективността на белия дроб и използването на кислород (ускоряват адаптацията на клетките към ниските нива на кислород) и е особено полезен при привинция и възстановяване след Covid 19. Приема се по 1 – 2 капсули 2 пъти дневно.

• Вигор шот с витамин С и хесперидин. Продукта съдържа плодове (китайски меден портокал), които са особено богати на цитрусови биофлавоноиди (хесперидин) и витамин С. Допринася за нормалната функция на имунната система; за нормалното енергоотдаване; за намаляването на умората и отпадналостта, както и допринас за защитата на клетките от оксидативен стрес. Приема се веднъж дневно.


• Супер калций. Това е е универсален продукт, съдържащ калций и набор от витамини. Всяка от калциевите добавки на TIENS съдържа органичен йонизиран калций, който добре се усвоява от тялото (приблизително 95%). Отговорен е за много от функциите на нашето тяло, например нормалната функция на храносмилателните ензими и съсирването на кръвта. Той също така гарантира нормална мускулна функция и правилното функциониране на нервната система. Преди всичко, калцият е основен градивен елемент за костите и зъбите. Приема се веднъж дневно разтворен в топла вода.


• Цинк. Това е един от микроелементите от съществено значение за правилното функциониране на тялото. Той е необходим за активизирането на повече от 200 различни ензима, включително тези, които участват в синтеза на протеини, ДНК и РНК. Той е отговорен за правилното делене на клетките. Този микроелемент осигурява правилното функциониране на кожата и лигавиците, поради което играе ключова роля в поддържането на здравия вид. Цинкът е от съществено значение за много хормони, например растежния хормон или гонадотропините – хормони, отговарящи за развитието на здрави генитали (особено при момчетата). Приема се поне веднъж дневно по 2 капсули.


• Спирулина. Консумацията на Спирулина подпомага много жизненоважни функции на човешкото тяло: предотвратява разграждането на скорбялата; има защитна функция; богат източник е на антиоксиданти, които помагат на организма да се предпази от последиците на оксидативния стрес; поддържа естествените защитни механизми на организма. Минималната дневна доза е три пъти днивно по 2 капсули!

DSC_4109-11

ГРИЖА ЗА ЗДРАВЕТО ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА КИТАЙСКАТА ТРАДИЦИОННА МЕДИЦИНА И ОПИТА НА д-р Петя Ангелова

За мен истинската медицина трябва да разкрива причините за болестта и тогава да се тръгва към лечение. Тази концепция принадлежи на ТКМ и съвпада напълно с моите професионални отговорности към пациентите ми. Да лекуваме заболявания още преди да се появят, тоест да се предотвратят заболявания, които се предават по наследство. Да правим профилактика докато сме здрави. Да не позволим да се влошат вече изявени болести. С помощта на рехабилитацията, ТКМ и нутрициологията помагаме на хората точно по тези принципи на поддържане на здравето. Ние в център за рехабилитация „Кинези 3“ казваме, че има решение за хората, които изпитват болки в гърба или другите стави на тялото. Това е комплексно решение, взето след консултация и преглед и включва лечебен масаж, индивидуална двигателна програма и най-подходящите биодобавки. Повече от 20 години работим с хора от различни възрасти- от бебета на 1 месец, до възрастни над 90 години. Отдавна сме разбрали, че за пациентите е много важно диагнозите да бъдат „преведени“ на обикновен език. Тоест те искат разговор, в който ще им се съобщи какво точно не е наред, как ще се продължи лечението и да усетят, че на тях се гледа като на личност с емоционални, ментални и физически аспекти.

Ние им даваме усещането, ще ще се погрижим не само за проблемният орган или част от тялото, а цялостно като лечебен подход. Имаме резултати и богат опит в програмите за регулиране и поддържане на оптимално тегло, включително и с програма Детокс. Сега е най-подходящия сезон за Детокс и според ТКМ – активна е енергийната система Черен дроб-Жлъчен мехур. Те отговарят за отстраняване на токсините от организма, за доброто циркулиране на кръвообращението на цялото тяло. Черният дроб според ТКМ управлява сухожилията и когато той не работи добре те губят своята еластичност и се скъсяват, а така се появяват проблеми и със ставите. Една древна мъдрост звучи така: „Ако през пролетта се погрижиш за черния дроб, ще бъдеш здрав през цялата година!“
Един значим проблем, с който много често срещаме като специалисти е остеопорозата. И за наше съжаление пациентите твърде късно разбират за това, едва когато имат изявени признаци. А остеопорозата е състояние, което е предизвестено, тоест тези промени са очаквани, което значи могат да се избегнат и профилактират. Превенцията обаче изостава и това коства загуба на костна плътност и множество болезнени здравословни нарушения на опорно двигателния апарат. Нека да започнем да копаем кладенеца преди да ожаднеем, образно казано. Има един чудесен биокалций, (ТИЕНС) който има огромни предимства пред другите видове, които са на аптечния пазар. Този биокалций е като храна и с високо ниво на усвояване – 98% и то само за 20 минути, с приятен вкус и е подходящ за бременни, деца и подрастващи. С една доза си осигуряваме поддържането на множество жизнени процеси в организма чрез гарантирано алкално-киселинно равновесие. Тоест, един продукт-много ползи!


ЗАОБИЧАЙТЕ УПРАЖНЕНИЯТА!


При всяка възраст съществува пряка връзка между физическата активност и здравето на костите. За да се изградят и поддържат здрави кости и да се предотврати отслабването на мускулите, ние трябва постоянно да се движим. Казано просто, движете костите си, за да не ги загубите! Упражненията през детството и юношеството спомагат за развитието на здрави кости и следователно допринасят за намаляване на риска от фрактури през по-късните етапи от живота. Особено важно е при деца с гръбначни изкривявания, каквито са голяма част от нашите пациенти да се поддържа системен двигателен режим и спорт. Колкото по-тренирани са мускулите при децата с гръбначни изкривявания, толкова по-късно ще настъпят усложнения, а може и да се избегнат. Кинезитерапията е важна и неотменна част от много лечебните схеми и за различни възрасти. Някои изследвания потвърждават положителната връзка между високата физическа активност през по-голяма част от живота и запазването на костната минерална плътност, както и пониженият риск от фрактури.

Извършването на физически упражнения от хора под 40 г. се свързва с по-нисък риск от падания в старостта. Сред фрактурите, които са последица от остеопорозата, най-коварни са тези на прешлените, които бавно и неусетно се промъкват в живота на болния, често замаскирани като болка в гърба, която отдaваме на годините, преумората или обездвижването. Често този тип фрактури убягват дори и от вниманието на лекарите: статистиката сочи, че само около 40% от възрастните жени и по-малко от 20% от възрастните мъже, които имат рентгеново изследване с видими прешленни фрактури, са насочени към изследване за остеопороза. 5-те ключови стратегии, които трябва да следваме, за да не позволим остеопорозата да влоши качеството ни на живот и да ни постави в зависимост от грижите на околните.


Простите програми с упражнения за преодоляване на съпротивлението на тялото подобряват скоростта на ходене, силата на мускулите и баланса при възрастните, което води до намаляване на броя на паданията с 25 до 50%.
Искам да подчертая важността на калция за тялото. Скелетът съдържа 99% от калциевите запаси на тялото ни. Вграденият в костите калций действа като резервоар за поддържането на нивата на калция в кръвта. Хората с по-високи нива на витамин D могат да абсорбират повече калций. Богатата на калций диета е особено важна за изграждане на костите по време на периода на най-бърз костен растеж – през детството и юношеството. При зрелия човек, когато костната плътност намалява, богатата на калций (800 mg дневно) диета ни помага да поддържаме плътността на костите. Богатите на калций храни включват всички млечни продукти, риба и ядки. Богатата на калций и протеин диета, комбинирана с витамин D, е съществена за подобряване на здравето на костите и мускулите във всяка възраст. Заедно с физическата активност, тези нутриенти са важни опорни точки на превенцията на остеопорозата.


Защо е важно да приемаме и качествени протеини?

Протеинът е градивният елемент за здравите кости и мускули. Ниският прием на протеин е разрушителен за развитието на костта при младежите, както и за поддържането на костната маса в по-късните етапи на живота
Изследвания, проведени в Европа показват най-малко инциденти и най-нисък риск от фрактури в страните около средиземноморския басейн, а резултатите от проучване* с 140 775 души от 2018 г. показват значително намаляване на риска от тазобедрени фрактури при хора, които се хранителни навици са свързани с т.н. средиземноморска диета. Създаването на подходящ хранителен режим е иновативен подход за превенция и лечение на остеопорозата.
За жените на 50 е важно да си правят веднъж годишно изследване на костната плътност (DEXA) и витамин Д, за да са наясно с настъпващите промени. Тези промени по принцип са установени статистически за големи популации от хора, за това е важно след диагностиката да се включат оздравителни мероприятия за поддържане на здравето и в никакъв случай да не се пренебрегва профилактиката още преди да се стигне до здравословни проблеми! Не отлагайте да поемете грижите за здравето в собствените си ръце!

IMG_3355-3

НИЕ САМИ УПРАВЛЯВАМЕ ЖИВОТА И ТЯЛОТО СИ.

д-р Мариела Хитова

Д-р Мариела Хитова е безспорен професионалист в областта на дерматологията, венерологията и естетичната медицина.
Tя е родена във Велико Търново и там завършва езикова гимназия с английски и руски език.Изучава медицина в Плевен,придобива специалност по дерматология и венерология и работи последователно в специализирани лечебни заведения, като е управител на Центърa за кожно-венерически заболявания в София в продължение на 6 години.
През 2013 г. д-р Хитова основава в съдружие частна клиника ЕвроДерма, фокусирана върху високоспециализирана и квалифицирана дейност в областта на дерматологията, полово предаваните болести и естетичната медицина, където практикува и сега и я развива с любов и упоритост.

ВРЕМЕ НА РЕГЕНЕРАТИВНАТА ФИЗИОЛОГИЧНА МЕДИЦИНА. БЪДЕЩЕТО НА ДЕРМАТОЛОГИЯТА.

Нашето тяло е нашият дом и наша отговорност е да се грижим за него.

Каква е последната актуална концепция в естетичната дерматология?

Интелигентният естествен подход в цялостно оформяне на външния вид, а не работа на парче. В моята практика това е основно правило и не е нещо ново-винаги съм подхождала по този начин, а и пациентите ми са определено с такива изисквания. Истината е, че всеки от нас си има някаква ниша, която го определя-оттам и кръгът и нивото на лоялност .

Каква е тайната на поддържаната кожа?

Да бъде здрава, без пигментации и напукани капиляри, стегната и хидратирана. Да се харесвате в огледалото сутрин и без макияж. Да обръщате внимание на поддръжката, но без да прекалявате с хаотични рекламирани процедури на принципа „проба/грешка“-просто изберете вашия дерматолог и мислете заедно с него.

Жените приемат ли хирургичните естетични практики за справяне с проблемна кожа ?

Все по-малки намеси и все по- неохотно. Категорично предпочитат неинвазивните лазерни процедури по-често, отколкото скалпела. Но това е и световна тенденция.

Какво е мнението Ви за „управление“ на стареенето? Можем ли да го забавим?

Ние сами упрaвляваме живота и тялото си. Добре подбраната балансирана храна ,редовните тренировки и разходки, приемането на необходимите добавки и нискодозирани растежни фактори, които сега навлизат и у нас, категорично ще забавят този процес. Нашето тяло е нашият дом и наша отговорност е да се грижим за него. Как сме се справили- няма как да скрием.Кожата е демонстративен орган.

Как една дама може да разбере, че е дошло нейното време за посещение при специалист по естетична дерматология?

Когато започне да се чувства некомфортно в огледалото въпреки усилията си. Или чуе леки намеци от приятелки; или пък получи ваучер за процедури за подарък за рождения си ден; или(ужас!) партньорът и отбележи неразумно колко добре изглежда някоя дама от компанията.

Смятате ли, че жените на Балканите прекаляват в желанието си да направят устните си големи, още по-големи…?

Не е тайна, че жените от региона са известни с това и все още е така,за съжаление. Дори по различни международни форуми този географски тип се разпознава от далече. За мен се знае, че спирам пациентките си от прекомерни обеми, отказвам такава работа и често разграждам надсложеното някъде другаде.Твърде унифицирани лица се наблюдават по заведенията и моловете и индивидуалността се губи, а не се подчертава.Не разбирам защо тези момичета искат да се слеят , а не- да се откроят.Надявам се с времето да разберат грешката си.

Какво е бъдещето на естетичната медицина в близките години?

Определено идва времето на регенеративната физиологична медицина.Започва да се търсят възможностите да се подхожда ситемно отвътре навън и двата процеса да работят в синхрон.

Какво за Вас е остаряването? Въпрос на субективно чувство ли е или на обективна реалност?

Никой не може да се скрие от естествения ход на живота.Стареем, то е ясно. Целта е да го правим с финес.Да не се състезаваме с числата на годините,а да се стремим да изглеждаме перфектно в кожата си независимо от тях. Не трябва да се фиксираме във възрастта-нека се радваме на възможностите,които имаме и да търсим приключения и предизвикателства на духа, дори в ежедневието след 50-те.

Има ли нация, в която грижата за външността е на почетно място и заема важна част от всекидневието на хората?

Разбира се, че добрият външен вид е въпрос на самочувствие,но и на мислене.Той определено е бонус както в социалните,така и в професионалните отношения.Така че индустриализираните страни и тези с исторически традиции категорично определят тренда в поддръжката.Нали не си представяте италианки или французойки занемарени? Лайфстайлът там не търпи да си скучен или неподдържан.НО: ненатрапчиво.

Какви грижи ще препоръчате на хората, относно преминаването от зимен към пролетен период? Има ли нещо специално, което трябва да се следва, като процедури и превенция на стареенето?

Основното е хидратирането след студения и сух зимен въздух с мезотерапия, почистването на пигментациите, за да не се задълбочат през лятото, редовната лазерна процедура за стягане и ботокс преди да започне мръщенето на слънце.

Как можем да поддържаме кожата си на път, какви са препоръките Ви към често пътуващите хора?

Фотозащита ,хидратиращ крем,термална вода , серум-задължително в козметичния несесер.

С оглед на пандемичната ситуация, на кой сайт нашите читатели могат да Ви посетят?

Телемедицината е наистина невероятна възможност и от началото на пандемията пациентите ми в платформата healee.bg се увеличиха значително.С повечето от тях приключваме в една сесия,а за някои се налага да дойдат на изследвания или процедури в клиниката.Но удовлетвореността е взаимна.Убедена съм,че това е една бързо развиващо се и много полезно направление в отношенията лекар/пациент.

д-р Мариела Хитова
клиника ЕвроДерма
www.drhitova.com

оскар1

МАЙЧИНО-ФЕТАЛНА МЕДИЦИНА Д-р Мария Янкова, МД, Оскар Клиник

Майчино-феталната медицина е прозореца, през който наблюдаваме зараждащия се нов живот.

Съвременната майчно-фетална медицина е субспециалност, която изисква набор от специализирани познания и разбиране на сложните биохимични и биофизични процеси, протичащи между майката и плода. Това налага работата с широк диапазон от лабораторни изследвания и овладяване методите на специализираната образна диагностика, което прави допълнителната квалификация в тази област не просто препоръчителна, а задължителна. В това са насочени усилията на екипа на Оскар клиник, както и на Асоциацията по майчино-фетална медицина.


Фокус в работата на специалистите по фетална медицина е проследяването на плода по време на интраутробното му развитие. За целта те си служат с най-иновативните средства за навременна високоспециализирана диагностика, чрез които да установят, профилактират и предотвратят всички известни рискови фактори, които биха могли да доведат до увреждане и/или страдание на плода.

Екипът на Оскар клиник се състои от доказани професионалисти в майчино-феталната медицина, които имат над 20 години опит в предоставянето на високо качество пренатална диагностика и първокласна грижа за жената преди, по време и след бременността. Развитието на медицинската апаратура, както и данните от специализирани изследвания, базирани на рандомизирани проучвания в сферата на феталната медицина позволяват прецизен анализ за това дали една бременност протича без усложнения или има данни за специфични такива, дори и преди тяхната клинична изява. Ролята на всички скринингови програми във феталната медицина е да доведат майката и бебето до раждане в оптимално здраве.

За да постигнат сигурност за майката и плода, лекарите по майчино-фетална медицина в Оскар клиник са в непрекъснато взаимодействие с други специалности. Навременната консултация на бременната с ендокринолози, кардиолози, генетици, специалисти по образна диагностика, хирурзи и др. е в основата на най-добрите практики при проследяване на една бременност – особено рискова.
Да не се прекалява с прегледите и да не се пропускат важните – това е кредото на специалистите по майчино-фетална медицина.
А важните прегледи са три – в 12-а, 20-а и 30-а гестационни седмици.

Скрининг на рисковете по време на бременността
Скрининговите програми към днешна дата са разделени в няколко направления в зависимост от рисковете, които изследват:

скрининг за хромозомни заболявания
– скрининг за структурни дефекти
– скрининг за прееклампсия
– скриниг за растежна ретардация
– скрининг за вродени тромбофилии (при необходимост)

На първо място е скринингът за Даун синдром и хромозомни заболявания, който се прави в първия триместър. С въвеждането на качествен скрининг за хромозомни заболявания се постигна намаляване на инвазивната диагностика, което е от значение и за намаляване на излишните манипулации.

В същото време броят на хромозомните заболявания, които се откриват по време на бременност, расте, но не защото се увеличава честотата на заболяванията, а защото имаме възможността да диагностицираме по-голяма част от тях. За последните 5 години в Оскар клиник извършихме скрининги в първия триместър при над 11800 бременни жени.

Скринингът за Даун синдром през първия триместър е специализирано ултразвуково изследване, което обикновено се извършва „през корема” в 11-13 г.с. Важна част от него е да се определи точният срок на бременността най-вече при бременни, които не могат да посочат датата на последната редовна менструация, имат нередовни менструални цикли, забременели са по време на кърмене или скоро след спиране на прием на противозачатъчни медикаменти. По време на изследването се измерва дължината на фетуса и по нея се определя датата на термина. Това е съществено важно при определяне рискът за Даун синдром и други хромозомни аномалии. За всяка бременна се изчислява индивидуален риск – това става чрез комбинацията на няколко ехографски и биохимични параметъра. Взема предвид и възрастта на жената, както и подробна информация за нейното общо зравословно състояние и медицинска история.

Важно е също правилно да се диагностицира многоплодната бременност, тъй като около 2% от спонтанните бременности и повече от 10% от асистираните са многоплодни, а те имат специфични особености и изискват определена компетентност на провеждащия изследването специалист.

За последните 5 години в Оскар клиник проследените многоплодни бременности са 1037. Нормално честотата на двуплодните бременности е 1 на 90 (като 1/3 от тях са монозиготни), а на триплодните 1 на 8100 бременности. In vitro фертилизацията и процедурите за индукция на овулацията обаче увеличиха чувствително честотата на многоплодните бременности до 1 на 60-70. Ултразвуковото изследване може да установи дали бебетата се развиват нормално и споделят ли една плацента, тъй като това може да представлява проблем по време на бременността. В тези случаи се налага по-интензивно наблюдение.

Сериозно постижение в областта на майчино-феталната медицина е и нарастващият брой вътреутробни операции, в резултат на което са факт все повече спасени високорискови бременности, голяма част от тях многоплодни.


Между 11-та и 13-та г.с. могат да се диагностицират определени големи фетални аномалии. Те могат да бъдат видяни в този срок, но това не отменя важността на феталната морфология в 20-22 г.с.

Прегледът има за цел и да се диагностицират ранни спонтанни аборти, тъй като при около 2% от бременните по време на прегледа се установява, че фетусът е загинал, често няколко седмици преди това, без никакви симптоми. Двойките, при които е налице такъв проблем, следва да бъдат консултирани от екипа ни от специалисти за възможните причини и последващи адекватни на ситуацията мерки.

Екипът на Оскар клиник е обединил в състава си утвърдени лекари от различни специалности, чиято мисия е опазването на здравето в цялото семейство. С посветеност на семейната превантивна медицина клиниката осигурява експертиза и съвременен първокласен подход за профилактика на мъжкото, женското и детското здраве. Философията на специалистите ни е, че с превенция се постига не само ранно откриване на хронични заболявания, но и много по-ефективна стратегия за тяхната профилактика и контрол.

Ролята на лекарите по фетална медицина е не само да проследят за хромозомни заболявания, растежна ретардация или друг проблем, но и да превентират бременността за всякакви усложнения, които могат да настъпят. Най-честите сред тях са – високото кръвно по време на бременност или прееклампсията, преждевременното раждане, свързано с прееклампсията или извън нея, изостването в растежа на плода, диабет, тромбофилия.

На следващия етап е скринингът във втори триместър между 20 и 24 гестационни седмици, когато отново специалистите по фетална медицина правят прецизен оглед на плода, за да се уверят, че плодът няма анатомични дефекти и се развива адекватно спрямо срока на бременността. На базата на това лекарите дават оценка за моментната ситуация, както и дали рисковете за бременната са се увеличили в периода между 12 и 20 гестационни седмици, дали при плода има проблем при растежа или дефект.

Третият важен етап от скрининга е късната фетална морфология, която се провежда между 30 и 34 гестационни седмици, при която се провежда и доплерово излседване. Някои акушер-гинеколози съветват този преглед да се предлага при всички бременни жени. Други смятат, че е подходящ само за тези, които са имали усложнения при предишни бременности като прееклампсия, фетална ретардация, диабет, мъртво раждане или които развиват такъв проблем по време на настоящата бременност.

Нашите резултати за 5 години
Данните от резултатите на Оскар клиник за последните 5 години показват 98 % установени и доказани бременности с хромозомни и генетични дефекти и 10% с плацентарни усложнения, вкл. прееклампсия.

Екипът от специалисти по фетална медицина на Оскар клиник за първи път в България въведе скрининга за преекламсия у нас и е носител на най-големия опит в страната за установяването на риска от това изключително сериозно състояние, касаещо здравето на майката и плода. Преекламсията е мултисистемен синдром, развиващ се през втората половина на бременността и се наблюдава при между 2 и 8% от бременностите, като процентът зависи от демографските характеристики на изследваното население. В една трета от случаите състоянието води до раждане преди 37 гестационна седмица (преждевременна или ранна преекламсия), а при две трети раждането се случва след 37 седмица (късна или преекламсия на термин). Преекламсията е основна причина за майчина и перинатална смъртност. Описват се повече от 50 000 смъртни случая на майки годишно в световен мащаб поради преекламсия. Тя е свързана с намалено кръвоснабдяване на плацентата с последващо увреждане на растежа на плода, оксигенация и повишен риск от мъртво раждане.

Целта на скрининга за преекламсия е да се изчисли специфичния за пациентката риск от развитието й и въз основа на това да се определи подхода за последващо проследяване на бременната, включително честотата и съдържанието на последващите й консултации. Това би минимизирало потенциално неблагоприятните перинатални събития за бременните, които развиват преекламсия, чрез опеределяне на подходящо време и място за раждане. В Оскар клиник този скрининг е въведен рутинно от 2013 година и се провежда при всички бременни жени, които преминават специализираната ни женска консултация или ни посещават за високоспециализирани изследвания. Данните на Оскар клиник (за последните 5 години) показват 98% раждания без тежки усложнения при установени плацентарни нарушения, вкл. прееклампсия.

Скрининг за преждевременно раждане
Сред последните сериозни постижения на майчино-феталната медицина е и скринингът за преждевременно раждане. Честотата на преждевремените раждания през последните 50 години не намаляваше, въпреки напредъка в познаването на рисковите фактори и механизмите за превантиране. Двете основни причини за това бяха липсата на достатъчно ефективно идентифициране на жените с висок риск от подобно усложнение и липсата на адекватна намеса за предотвратяването му. Всяка година в света се раждат около 130 милиона бебета и 4 милиона от тях умират през първите четири седмици от живота им. В развитите страни повече от половината от всички неонатални смъртни случаи са на родените недоносени. Специалистите от Оскар клиник прилагат скрининга за преждевременно раждане чрез измерване на дължината на шийката на матката при всички бременни и по-специално при тези с данни за предишни преждевременни раждания, което вече дава отлични резултати. Най-добрият подход за това измерване е чрез трансвагинална сонография. На базата на резултата от прегледа, лекарите могат да приложат всички похвати, за да предотвратят преждевременно раждане или в случай на неизбежност от такова, да насочат пациентката към лечебно заведение с подходящи условия за подготовка и последваща адекватна грижа при недоносени деца.

Смисълът на скрининговите програми, които прилагаме в Оскар клиник, е да поставят под контрол рисковете преди, по време и след бременността и се индивидуализират според специфичните здравни рискове при жените, както с напредване възрастта, така и с оглед на фамилната или друга обременености.

Профилактиката на женското здраве е наша цел и е приемник на най-съвременните практики в областта Майчино-Фетална Медицина, които въведохме в България.

shutterstock_1689155164

Ролята на вирус неутрализиращите антитела при преболедували и ваксинирани срещу COVID-19

В авторитетните международни научни журнали се натрупват все повече безспорни доказателства за ролята на т. нар. вирус неутрализиращи антитела (NАbs) и тяхната връзка с ефикасността на придобития имунитет от COVID-19 след ваксинацията или преболедуването.

Именно тези вирус неутрализращи антитела са функционално активните „полезни“, защитни молекули, които предпазват от инфектиране и служат като маркер за оценка на хуморалния имунитет – имунитетът, който се развива след преболедуване или ваксиниране. С други думи – ако вече сте преболедували COVID-19 или имате поставена ваксина, вирус неутрализиращите антитела са критерият, по който бива измерван ефективният имунитет, който сте генерирали.

Масовите лабораторни тестове за количествено определяне на антитела IgG след преболедуване използват различни технологии на детекция при различните производители, като само отчитат количествено присъствието на IgG антителата, без да разграничават протективните вирус неутрализращи антитела от антителата, които са насочени към други части на протеините на вируса, които и нямат отношение към навлизането на вируса в клетката.

Такива например могат да бъдат антителата IgG, насочени към обвивката на вируса, която е известна като нуклеокапсид, или други структурни протеини на вируса. Лабораторните резултати за IgG антителата от тези тестове се измерват също така в различни количествени единици и все още не е напълно ясно при какво количество, при различните видове антителни тестове, може да се говори за реална протекция срещу COVID-19.


GenScript® е американска компания, която е патентовала и регистрирала своя продукт cPass™ SARS-CoV-2 Virus Neutralizing Antibody тест за оценка на вирус неутрализиращите антитела в пациентски кръвен серум или плазма и единственият одобрен тест за установяване на вирус неутрализиращи антитела от Американската агенция по храни и лекарства (FDA) и Европейските CE-IVD регулаторни органи за ин витро диагностични медицински изделия. За всички останали налични тестове FDA декларира само и единствено установяването на антитела като съпътстващ серологичен маркер за преминала инфекция или като помощна диагностика за COVID-19.

Ролята на вирус неутрализиращите антитела при преболедували и ваксинирани срещу COVID-19 cPass™ работи с кръвна проба и отчита присъствието само на вирус неутрализиращите антитела, като ги различава от останалите от клас IgG в серума на пациента, които нямат такава протективна стойност. Логично това е и единственият в страната FDA лицензиран тест с това предназначение. cPass™ имитира свързването на вируса SARS-CoV-2 към неговия естествен рецептор в човешката клетка АСЕ-2 и как присъствието на вирус неутрализиращите антитела, насочени точно срещу RBD в серума на пациента повлияват това.

cPass™ показва 100% съответствие със златния стандарт за вирусна неутрализация стандарт (известен още като PRNT). Високи стойности на общи IgG антитела не е равносилно на високи нива на вирус неутрализиращи антитела.

При тестването с cPass™ SARS-CoV-2 Virus Neutralizing Antibody на GenScript и положителен резултат в проценти (над 30%), това означава присъствие на вирус неутрализиращи антитела и се наблюдава при голяма част от преболедувалите и ваксинирани индивиди.

Отрицателният резултат (стойности под 30%) индикира липсата на тези антитела след възстановяването от COVID-19, или те са в много малка концентрация под лимита на детекция на теста, и така има вероятност пациентът да бъде заразен. Така, на индивидуално ниво, само с един тест, може да бъде оценена ефективността на хуморалния имунитет след преболедуването.

При тестването с различните конвенционалните тестове за количество IgG-антитела не става ясно нещо много важно – стойностите, над които може да се говори за реална серопротекция след преболедуването.


Стойностите на вирус неутрализиращите антитела показват тенденции към понижаване във времето, което е индивидуално за всеки преболедувал пациент и може да бъде много важен ориентир за необходимостта от своевременно поставяне на ваксината.**

В някои от страните на Западна Европа вече има разпоредби, които изискват лабораторен резултат за положителен резултат (над 30%) от теста за вирус неутрализиращи антитела срещу SARS-CoV-2 по подобие на RT-PCR теста.


Тестът на GenScript® cPass™ може да бъде направен в лаборатория ГЕНИКА за територията на София.


Източници:
*https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7608887/
**https://www.nature.com/articles/s41467-020-20247-4
Материалът има информативен характер и не може да замести консултацията с лекар. Преди да предприемете лечение, задължително се консултирайте с лекар.

IMG_3389-2

МЪЖКО ЗДРАВЕ – Рак на простатата или доброкачествена простатна хиперплазия (ДПХ)

Д-р Симеон Тимов,
Специалист УРОЛОГ в болница “София Мед”

Две различни диагнози със сходни симптоми, но със специфично лечение. Да отлагаме ли прегледа при специалист ако имаме следните оплаквания: затруднено и болезнено уриниране, пареща болка или кръв в спермата или урината.

От каква възраст мъжете трябва да включат посещението си при уролог, като част от здравната си профилактика? Или този скрининг е определен за мъжете в по-късна възраст?

Като профилактика винаги е посочвана възраст над 50 години, която е свързана предимно със заболяванията на простатната жлеза, което не означава, че хората под тази възраст не боледват от други заболявания. Веднъж годишно е редно и напълно достатъчно за здрав човек да посети кабинета на уролога.

Уголемяването на простатната жлеза при мъжете е свързано с редица симптоми. Нейното нелекуване може ли да доведе до усложнения и какви биха били те?

Уголемяването на простатната жлеза или доброкачесвената простатна хиперплазия е социално значимо заболяване или по – скоро състояние, както го определят в последните години, което прогресира във времето, понижава стандарта на живот и може да доведе до спешна хоспитализация ако не се предприемат своевременни мерки. Оставена нелекувана уголемената простатна жлеза причинява обструкция на изхода на пикочния мехур и затруднява прогресивно уринирането. В даден момент жлезата се възпалява, което води до остра ретенция на урина и „глобус везикалис“, което е и най – честата причина за спешна хоспитализация.

Какъв е процентът на пациентите Ви с диагноза: доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза или така наречения аденом на простатата?

Прави ми впечатление, че различните поколения пациенти предпочитат и различни поколения лекари. В случая това означава, че на този етап моите пациенти са предимно по млади хора с други заболявания, но се надявам с времето да спечеля доверието и на по възрастни пациенти.

Съществува ли консервативно лечение на ДПХ или оперативната намеса в един момент става неизбежна?

Самата дума „лечение“ налага дефинитивното решение на проблема, което с консервативен подход не може да бъде осъществено. Медикаментозната терапия успява да подобри значително симптоматиката и да подобри качеството на живот на пациента, но трябва да се има предвид, че в определен момент ще изчерпи възможностите си и трябва да се премине към оперативно лечение.
Смятате ли, че грижата за мъжкото здраве и в частност превенцията от полово-предавани инфекции са важна част от предотвратяването на ДПХ?

Eтиологията на ДПХ е комплексна и е свързана с редица фактори като възраст, хормони, растежни фактори и стромно-епителиални взаимодействия. Никъде в литературата не се споменава за връзка между полово-предавани инфекции и ДПХ, което по никакъв начин не трябва да ни успокоява, тъй като един хроничен простатит може да ни създаде много по сериозно проблеми. В днешно време не само жените се грижат за външния си вид, но и голяма част от мъжете. Съветът ми е освен за външния си вид да се погрижим и за здрвето си.

Смятате ли, че въпреки високата честота на мъжете заболели от рак на простата в България, навременната диагностика и лечение могат да помогнат да излезем от черната статистика?

Простатния карцином е четвъртия по честота солиден тумор и вторият по честота при мъжете. Всъщност в глобален мащаб честотата на простатния карцином се е увеличила драстично, което може да се свърже с въвеждането на масовия скрининг. В България простатния карцином се среща изключително рядко преди 40 години, след което заболяемостта нараства в геометрична прогресия и достига пик между 70 и 85 години и съвсем не ни поставя в черната статистика.

Доколко ракът на простатата е лечим, ако се открие навреме?

В началните стадии (Т1 и Т2) заболяването е лечимо, като основните методи са оперативно отстраняване на жлезата, лъчетерапия и хормонотерапия. При локално авансирало и метастатично заболяване възможностите намаляват и в много случаи терапията е палиативна.

Съществуват ли съвременни диагностични маркери, които да подпомогнат Вас, специалистите, в най-ранното откриване на простатния карцином?

През 80те години на миналия век е открит спермален гликопротеин, който се отделя в серума от простатната жлеза и е наречен простато-специфичен антиген или ПСА. След серия от изследвания се превръща в основата на скрининга за простатен карцином и до днес. Важно е да се знае, че ПСА е орган специфичен маркер, а не тумор специфичен и завишаването му не винаги означава рак на простатата. (тук визирам тумор-специфични маркери/молекули, които се отделят от клетки на туморната тъкан и които се правят в Геника върху неинвазивна уринарна проба след простатен масаж).

Да обърнем поглед и към рака на пикочния мехур. Колко често се среща той и как можем да се предпазим от това заболяване?

Ракът на пикочния мехур е от най – честите злокачествени заболявания на отделителната система. Засяга от три до четири пъти по често мъжете и в 80% от случаите се среща над 55 годишна възраст. Като основен рисков фактор се счита тютюнопушенето. За съжаление в повечето случаи заболяването е безсимптомно в началните стадии и без профилактика остава незабелязано. Като единствен симптом, при това доста притеснителен, се явява безболковата хематурия, което е сигурен знак, че човек трябва да се обърне към уролог.

Като специалист уролог, бихте ли посъветвали пациентите кой са най-важните показатели, които мъжете трябва да следят в подкрепа на здравето си?

Като специалист бих препоръчал преди всичко на моите пациенти,а и на всички останали, да ходят редовно на профилактични прегледи. В световен мащаб профилактиката и превенцията са от първостепенно значение. По въпроса, най – важните изследвания, които пациентите трябва редовна да си правят зависят до голяма степен от възрастта. При по младите, полово активни и полигамни пациенти е важно да се следи за полово предавани инфекции и най – вече за безсимптомните, като хламидиаза например. За пациенти в напреднала възраст е от изключетелно значение да се проследяват туморните маркери, като ПСА.

1596187670333564

Геномни открития бележат пробив в кардиологията

Генетични тестове помагат за подобряване на диагностиката на сърдечно-съдовите заболявания и прецизиране на лечението им.

„Много сърдечно-съдови заболявания, причинени от мутации в единичнен ген, са недостатъчно диагностицирани, тъй като клиничното секвениране на гени е недостатъчно използвано“.

Това казва д-р Дан Рейдър, ръководител на отдела по транслационна медицина и хуманна генетика в института „Пен Медисин“ на Пенсилванския университет. Неговият екип секвенира големи хетерогенни популации, за да разбере как редки генетични варианти допринасят за сърдечно-съдови заболявания.

Те откриват, че много лечими причинители са пропуснати, тъй като лекарите не изследват гените на пациентите. От 90-те години насам генетичните тестове в кардиологичната практика се препоръчват за пациенти, които имат симптоми на наследствено сърдечно-съдово заболяване или са изложени на висок риск, тъй като в тяхното семейство има известен патогенен вариант.

Решението за подлагане на генетично изследване се взима съвмество от пациента и лекаря след разглеждане на потенциалните ползи, рискове и ограничения на теста.

През 2020 г. Американската асоциация за сърдечно-съдови заболявания публикува изявление, препоръчващо генетично изследване за пациенти, диагностицирани с всички форми на кардиомиопатия, аритмични разстройства, съдови разстройства и липидни разстройства като фамилна хиперхолестеролемия.

Aсоциацията също така акцентира върху поне 30 гениотговорни, за сърдечно-съдови заболявания, базирайки се на научни проучвания на Американския колеж по медицинска генетика и геномика. „При пациенти, които имат клинична диагноза за наследствено сърдечно-съдово заболяване, генетичните тестове могат да идентифицират отговорната мутация и да помогнат за определяне на специфично лечение “, казва Киран Мусунуру, водещ автор на изявлението. Той е кардиолог и генетик от Института за сърдечно-съдови заболявания „Пен Медисин“.

Лекарите могат да поръчат генетични тестове, които варират от секвениране на отделен ген или панел от гени, които са били свързани със заболяването, до пълно секвениране на цели екзоми или цели геноми, което изследва покрива всички известни до момента гени.


Понастоящем секвенирането на целия геном се прилага много повече при провеждане на научни изследвания, отколкото в клиничната практика, тъй като служи за по-нататъшно познаване на връзките между гените и заболяванията.

Такива проучвания разкриват, че не рядко често срещани генни изменения с незначителен ефект (единични нуклеотидни полиморфизми), когато се комбинират, кумулативно увеличават риска от сърдечно-съдови заболявания.

Изследователите могат да използват тази информация, за да генерират полигенни оценки на риска, които отразяват предразположението на човек към заболяване, преди дори той да прояви някакви симптоми.

Възможността за взимане на превантивни мерки, вероятно ще ускори масовото използване на генетичното секвениране в клиничната практика. „Въпреки че лекарите все още отдават приоритет на клиничния скрининг, генотипирането е неизбежна тенденция, тъй като в крайна сметка сърдечно-съдовите заболявания имат много клинични решения“, казва кардиологът Уилсън Танг.

Той е специалист по сърдечна недостатъчност и трансплантация в Института за сърдечно-съдови заболявания на болницата в Кливланд. „Ако сърдечно-съдовите заболявания се идентифицират рано, има лекарства и процедури за намаляване на риска и подобряване на резултатите за пациентите“, обяснява той.

Кардиогеномиката може да спаси животи
Докато изследователите научават повече за механизмите, чрез които генетичните вариации допринасят за заболяването, те могат да започнат да проучват ефектите на известните лекарства върху избрани групи пациенти или да използват тези знания, за да разработят нови.

Например, мутациите в гените, кодиращи субединиците на йонните канали, са отговорни за 75% от случаите на Синдром на удължения QT (LQTS) – наследствен проблем със сърдечния ритъм, който може да бъде отговорен за около 3000 случая на внезапна сърдечна смърт при деца и млади хора в Съединените щати всяка година.

Изследването на тези гени (KCNQ1, KCNH2, SCN5A) не само потвърждава диагнозата, но може и да насочи към правилната терапия, тъй като само пациенти с определени мутации биха се възползвали от бета-блокерите. По този начин генетичните тестове не само носят клинична полза, но и са рентабилни. Необходимо е време новооткритите мутации, свързани със сърдечни заболявания, да станат част от системния подход за клинично тестване.

Все още не се правят тестове за много варианти на гени с доказано влияние върху хода или лечението на сърдечно-съдови заболявания. Един от най-добрите примери включва мутации в TTR гена, които са свързани с наследствена сърдечна амилоидоза, където отлагането на амилоид в сърдечните мускули затруднява способността на сърцето да изпомпва кръв. „Към момента има ефективно лечение за наследствена сърдечна амилоидоза, но тъй като заболяването не се разпознава и диагностицира навреме, а генетични тестове за TTR не се провеждат рутинно, тези пациенти не отговарят на условията за предписване на лекарството “, обяснява Рейдър.

По същия начин пациентите с дилатативна кардиомиопатия не се секвенират за мутации в гена LMNA, който е една от най-честите причина за тази диагноза. „Проучвайки данните от биобанката на института „Пен Медисин“ откриваме немалко хора със сърдечна недостатъчност, при които има патогенни варианти в LMNA гена“, казва Рейдър. Изследването за варианти в LMNA може да ускори диагностиката, да идентифицира рискови членове на семейството и да насърчи рутинно наблюдение с тестове за сърдечно-съдов скрининг. Освен това има мутации в три гена, свързани с фамилна хиперхолестеролемия, които кодират рецептора за липопротеини с ниска плътност (LDLR), аполипопротеин В (APOB) и пропротеин конвертаза субтилизин / кексин 9 (PCSK9). Генетично изследване за мутантни варианти в тези гени се прави рядко, въпреки че те повишават риска от това все по-често срещано и потенциално фатално, но лечимо състояние.

Преодоляване на пропуските

Кардиогеномиката е нова област. Все още значението на много генни варианти, свързани със сърдечно-съдови заболявания, не е добре известно и следователно е с ограничена клинична полза. По-нататъшното разбиране за това как тези варианти взаимодействат с други гени и фактори на околната среда ще помогне да се определи тяхната патогенност, смятат специалистите.

Има все още какво да учим и за генетичните варианти, които причиняват заболявания и са унаследени от предците ни. Повечето генетична информация идва от хора с европейски произход, които имат различен генетичен риск по отношение на определени болести в сравнение с хората от други етнически групи. Инициативите за секвениране на африканските популации започват да се занимават с този проблем.

Например, специфичен вариант на TTR гена, свързан със сърдечна амилоидоза, се среща с по-висока честота при хората от африкански произход, отколкото при тези от европейски произход. Това подчертава полезността на тестването на TTR при специфични етнически групи.

За България също има добре известни мутации в TTR гена, които се срещат в ендемични региони и се характеризират с определена клинична проява. Познавайки етническата принадлежност и месторождението на пациент с определена клинична проява, може генетичното изследване да се насочи дори към конкретен генен вариант.

Друго важно съображение е, че някои сърдечно-съдови заболявания засягат непропорционално жените, въпреки това насоките за лечение се базират до голяма степен на клинични изпитания при мъже. Тъй като все повече жени участват в научни изследвания и се публикуват повече специфични за пола анализи, нараства броят на характерните за пола интервенции за лечение и справяне със сърдечно-съдови заболявания. Няколко инициативи имат за цел да помогнат да се хвърли светлина върху потенциалните генетични механизми, лежащи в основата на наблюдаваните полови различия.

Проучването за здравето на генома на жените (WGHS) изследва геномите на над 25 000 първоначално здрави жени в САЩ, за да идентифицира потенциални генни варианти, свързани с големи здравословни проблеми, включително миокарден инфаркт и инсулт. Но това е сложна връзка. „Има много взаимодействия между гените и околната среда – някои са свързани с ко-експресирани генни варианти или гени-модификатори, а други вероятно са в резултат на начина на хранене, начина на живот или специфични за пола (хормонални) ефекти“, обяснява Танг.

Интегрирането на други данни също ще помогне да се изясни картината на сърдечно-съдовите заболявания. „Разработването на методи за оценка на епигенетичните белези в сърдечната тъкан, за да се разгледа мащабната протеомика в кръвта и метаболомиката, ще ни отведе на друго ниво на разбиране“, казва пък Рейдър.

Кардиогеномика и профилактика на заболяванията
Дешифрирането на начина на транскрибиране и изразяване на генетичния код е от ключово значение за персонализираната грижа. „Едноклетъчното секвениране и пространствената транскриптомика революционизираха способността ни да подкласифицираме болестите според техните основни механизми на молекулярно ниво“, обясня д-р Танг. Той се интересува особено от метаболомиката и разбирането как факторите на околната среда, като начина на хранене, влияят върху генната експресия. „Това динамично взаимодействие е много важно на клинично ниво, тъй като може да информира за интервенции, които облекчават риска“, смята той.

Идентифицирането на потенциално патогенни мутации, които оказват въздействие върху сърдечно-съдовата система, ще окаже съществено влияние върху кардиологичната практиката. „Непрекъснато научаваме за генетичната основа на не само класически наследствени сърдечно-съдови заболявания, но и често срещани заболявания като инфаркт и предсърдно мъждене“, споделя Мусунуру. Тези знания помагат за профилактиката на заболяванията чрез ранна намеса. „През следващите години трябва да е възможно да се използва секвениране на целия геном на много ранен етап от живота, за да се прогнозира по-добре бъдещото здраве на човека и да се насърчат профилактичните подходи за намаляване на доживотния риск от заболяване“, добавя той.

Тези усилия би трябвало да доведат до по-дълъг и по-здравословен живот.

проф. Албена Тодорова

башева

Над 40 млн. семейства по света ползват добавките на Тиенс всеки месец

Продуктите са създадени на основата на китайска традиционна медицина и култура.Те подсилват имунитета и снабдяват организма с жизненоважни вещества – разговор с Ирина Башева ….

Хранителните добавки към кой клас храни се отнасят и какво представляват?

Хранителните добавки са част от разнообразното и балансирано хранене на съвременния човек. Всички ние ги използваме в ежедневието си , понякога дори и без да се замислим, тъй като те биват предписани от лекарите в почти всяка рецепта. Хранителните добавки по своята същност представляват екстракт от натурални продукти , при който в процеса на производството са премахнати така наречените баластни вещества . За да стане по-ясно ще дам пример с хранителна добавка от чесън и чесън който присъства на нашата трапеза като зеленчук. Много хора не могат да го приемат в суров вид , защото дразни стомаха. При производството на самата хранителна добавка , тези вещества са премахнати и абсолютно всеки може да го приема без странични ефекти.

Можем ли да използваме добавки,за да подпомогнем здравословното си състояние?

Развитието на цялата индустрия за производство на хранителни добавки се базира именно на огромната нужда от такива в подкрепа на човешкото здраве. На всички ни е добре известно, за съжаление, че въздухът който дишаме, храната която приемаме отдавна няма онези качества и чистота , за да ни снабди с необходимите витамини, минерали, мастни киселини и други …В допълнение живота ни е изпълнен със стрес и липса на време дори за хранене. Именно тук идва ролята на хранителните добавки да подпомогнат защитните сили на организма, катого снабдят с полезни вещества.
Разкажете повече за качеството на вашите продукти.
Тиенс предлага изключително висококачествени продукти вече над 25 години. Разполага със собствен здравно –индустриален парк, собствена болница , собствен колеж и университет, в който се обучават и някои от най-добрите ни кадри. В допълнение всички формули на нашите продукти са разработени по стари рецепти на базата на китайската древна медицина и наука. Продуктите ни имат сто процента активно съдържание и изключително подбрани формули . Това ги прави предпочитани от над 40 милиона семейства на месец.

Смятате ли, че хората са добре запознати и знаят как да употребяват продукти, които са добавка към основната ни храна?

Смятам че много хора са запознати с хранителните добавки било то от реклами или от лична необходимост. Не мисля обаче , че голяма част знаят как и защо да ги използват. Хранителните добавки трябва да са част от нашето пълноценно хранене , както и в програми за превенция на здравето. Накратко, ние трябва да ги приемаме когато сме здрави или при поява на леки неразположения, за да подпомагаме нашето тяло да има добър имунитет и да изгражда своите защитни сили. Често хората очакват да получат мигновен ефект или дори да се излекуват само с хранителни добавки, но това не е така. Необходим е правилен начин на живот като добра физическа активност, достатъчно сън , прием на вода и прием на разнообразна храна и хранителни добавки . Природата е създала чудотворни растения , които са в полза на хората от векове. Натуралните хранителни добавки могат да помогнат за постигане на здравословен баланс.

Какво бихте препоръчали на нашите читатели. Как могат да комбинират продуктите Ви?

Тиенс има различен поглед върху здравето. Според китайската медицина и наука ние трябва да възстановим хармонията в организма за дългосрочно здраве. Този баланс се постига чрез няколко етапа- Пречистване, Попълване и Укрепване . Продуктите са комбинирани на базата на тези ключови етапи. Стараем се да даваме полезна информация и насочващи програми в полза на нашите клиенти, които се обръщат към нас и онлайн и чрез нашите партньори.

IMG_6925-2_2

БИОЛОГИЧНО РОДСТВО

проф. АЛБЕНА ТОДОРОВА – Ръководител сектор „Mолекулярна генетика“. Експерт в областта на: невромускулни, невродегенеративни заболявания, пре- и постнатална диагностика на редки болести.

В лаборатория „Геника“ извършвате изследвания за определяне на биологично родство, като напр. тест за бащинство или майчинство.
Бихте ли ни разказали какви са възможните панели за това изследване и трудно ли се достига до резултати? Накратко, какви са етапите?

Възможните панели включват различен брой ДНК маркери, с помощта на които ние проследяваме унаследяването между родители и деца. В момента работим с панел от 20 ДНК маркера и един половоопределящ маркер. С този панел постигаме 99.999% потвърждаване на биологично родство и 100% изключване на биологично родство. Технологията и най-вече интерпретацията на резултатите изискват дългогодишна работа и “know how” в областта на популационната генетика и генетична диагностика. В този смисъл това е високо специализиран труд, който се извършва от експерти, специално обучени за това.

По отношение на етапите, първо е необходимо в лабораторията да се запише час за среща с нашия експерт и взимане на проби от лицата, участващи в изследването. Попълва се специализираната документация, тъй като тестът има съдебна стойност. След това от пробите се изолира високомолекулна ДНК и тя се подлага на анализ с подбрания панел ДНК маркери. Отчитат се получените генотипове и се сравняват между родители и деца. Най-сложната и трудоемка част от работата е математическата обработка на резултатите, където се включва и изчисляването на вероятността (в проценти) за биологично родство, като ключова роля тук има опитът на експертите!

Някои хора например изпитват ужас от игли и кръв. Задължително ли е да се взима кръв или може както по филмите – да се вземе материал с потъркване от вътрешната страна на бузата?

Възможно е да се вземе материал и с потъркване от вътрешната страна на бузата (букална лигавица). Това е особено подходящ начин за взимане на проба при бебенца и малки деца, но трябва да се спазят определени изисквания. В противен случай не може да се гарантира качеството и количеството на взетия материал.

Може ли да има разлика в резултатите, ако например се изследва кръв от бащата и клетки от лигавицата на бузата на детето?

Не, няма разлика – геномът на човека е еднакъв във всички негови клетки.

Изисква ли се смелост, за да пристъпиш към това изследване? Казват, че обикновено майката знае кой е биологичният баща. Наистина ли е така? Наблюдавате ли безпокойство при дамите, които идват при Вас или по-скоро са сигурни в себе си?

Определено се изисква смелост и човек трябва да вземе отговорно решение „за“ или „против“ теста, като трябва да се оценят предварително ползата и вредата от истината, когато тя излезе наяве. Драмите понякога са големи и засягат много хора, в този смисъл решението обикновено не може да бъде едностранно.
И да, обикновено майките са наясно, но сме имали и случаи с елементи на изненада.

Какви са хората и семействата, които търсят Вашите услуги?

Всякакви! От такива, които трябва да решат кой „баща“ да бъде вписан в акта за раждане на детето, до хора, които се откриват след много години и искат да докажат биологичното си родство. Имало е и семейства, които смятат, че бебето им е подменено в родилния дом. Неприятни са ситуациите, касаещи имотни делби между законни и незаконни наследници, в които обикновено страните са в конфликт и това прави процедурата по взимане на пробите в лабораторията доста тягостна.

Задължително ли е майката да знае, че партньорът й изследва детето им? И в този смисъл – можете ли да направите изследването, без да разполагате с ДНК от майката?

Ако бащата е признал детето и е вписан в акта за раждане, той се явява негов настойник и има право да изследва детето без знанието, съгласието и участието на майката.

А може ли някой друг – например близък роднина, да Ви донесе кичури коса от детето и от бащата и да иска извършване на анализа без да бъдат уведомени родителите?

Имаме доста такива запитвания, но отговорът е еднозначен: не е възможно, защото е незаконно да бъдат извършвани генетични изследвания на хора без тяхното изрично желание и съгласие за това. Поради това документацията, която се попълва е специфична и гарантира елиминирането на такива криминални деяния.

Може ли да бъде изчислено каква е вероятността двама души да имат общи родители, напр. обща майка или общ баща?

Да, може. Начинът на изследване е аналогичен, като има специфични калкулации. Но е особено полезно в анализа да бъде включен евентуалният общ родител!

До каква степен може да се вярва на резултатите, които се получават? Може ли резултатът да бъде грешен? Защо обикновено в резултатите няма 100% бащинство?

Както вече казах, изключването е 100%, а потвърждаването на биологично родство е до 99.999%. Сложни може да са интерпретациите, когато предполагаемите бащи са също биологични роднини (например братя) и тогава може резултатите да се интерпретират двусмислено. Костно-мозъчна трансплантация, кръвопреливане и др. при някои от изследваните лица могат да доведат до грешни резултати, тъй като геномът, който ще изследваме в този случай няма да е на това лице.
Точно 100% потвърждаване на бащинство не може да се получи чисто статистически. Теоретично не е невъзможно да има втори човек на Земята със същия генотип като предполагаемия баща, но вероятността за това е изключително ниска (например от порядъка на 0.000001%).

Информирани ли са лицата, които ще участват в изследването предварително или се налага да ги консултирате преди самото изследване? Тоест запознати ли са с пълните възможности на генетичното тестване?

Да, обикновено има предварителна консултация по телефона, като ние отговаряме на всички вълнуващи ги въпроси и уточняваме кои лица трябва да се включат в изследването и какви са нашите изисквания за взимане на биологични проби. В хода на самото пробовзимане отново има консултация и при връчването на резултатите отново разясняваме направените от нас интерпретации на генотиповете и статистическа обработка на данните.

Имате страхотен екип. На какво се дължи това? Как успявате да привлечете и най-главното – да задържите тези млади и успяващи хора тук?

Мотивацията да са част от нашия екип не е само парична, водещо според мен е предизвикателството на уникалната работа, която вършат, възможността да реализират всичките си идеи, да излязат от рутината на лабораторната дейност и да направят работата интригуваща и вълнуваща до издаване на резултата. Може би и възможността да контактуват с хората, които имат нужда от нашите услуги и усещането, че помагат също имат значение.
За всички нас е важно да даваме всичко от себе си в работата, която вършим и място за изключения няма! Предавайки това послание на следващото поколение молекулярни биолози, заедно знанията и опита си, аз вярвам, че младите хора ще могат успешно да се реализират тук и сега!