Варианти на неандерталски гени са свързани с по-голяма чувствителност към болка

Според ново проучване, ръководено от изследователи от Калифорнийския университет, хората, които носят три варианта на гени, наследени от неандерталците, са по-чувствителни към някои видове болка.


Резултатите, публикувани в Communications Biology, са най-новите открития, които показват как кръстосването с неандерталци в миналото е повлияло на генетиката на съвременните хора.


Изследователите са установили, че хората, носещи три т.нар. неандерталски варианта в гена SCN9A, който е свързан със сензорните неврони, са по-чувствителни към болка от убождане на кожата след като преди това са били изложени на въздействието на синапено масло.


При предишни изследвания бяха идентифицирани три варианта на гена SCN9A – известни като M932L, V991L и D1908G – в секвенираните геноми на неандерталците и авторите им съобщиха за по-голяма чувствителност към болка сред хората, които ги носят. Въпреки това преди настоящото проучване специфичните сензорни реакции, повлияни от тези варианти, не бяха ясни.


Международен екип, ръководен от изследователи от Калифорнийския университет, Университета в Екс-Марсилия, Университета в Тулуза, английския Отворен университет, китайския университет „Фудан“ и Оксфордския университет, и частично финансиран от Wellcome, е измерил праговете на болка на 1963 души от Колумбия в отговор на редица стимули.


Генът SCN9A кодира натриев канал, който се експресира на високи нива в сетивните неврони, откриващи сигнали от увредена тъкан. Изследователите установили, че вариантът D1908G на гена присъства в около 20 % от хромозомите в тази популация, а около 30 % от хромозомите, носещи този вариант, носят и вариантите M932L и V991L.
Авторите са констатирали, че трите варианта са свързани с по-нисък праг на болка в отговор на убождане на кожата след предварително излагане на синапено масло, но не и в отговор на топлина или натиск. Освен това носенето на трите варианта е свързано с по-голяма чувствителност към болка, отколкото носенето само на един от тях, твърдят те.


Когато анализирали геномния регион, включващ SCN9A, използвайки генетични данни от 5971 души от Бразилия, Чили, Колумбия, Мексико и Перу, авторите установли, че трите неандерталски варианта са по-често срещани в популации с по-висок дял на индиански произход, като например перуанската популация, в която средният дял на индиански произход е 66 %.


Авторите предполагат, че вариантите на неандерталците могат да сенсибилизират сензорните неврони чрез промяна на прага, при който се генерира нервен импулс. Те предполагат, че вариантите могат да бъдат по-често срещани в популации с по-висок дял на индиански произход в резултат на случайност и демографски сривове, настъпили по време на първоначалното завладяване на Америка. Въпреки че острата болка може да смекчи поведението и да предотврати по-нататъшни наранявания, учените казват, че са необходими допълнителни изследвания, за да се определи дали носителството на тези варианти и по-голямата чувствителност към болка може да са били предимство по време на човешката еволюция.


Предишни изследвания на съавтора д-р Каустубх Адхикари (UCL Genetics, Evolution & Environment and The Open University) показаха, че хората също така са наследили някои генетични материали от неандерталците, „засягащи формата на носовете ни“.
„През последните 15 години, откакто за първи път беше секвениран геномът на неандерталците, научаваме все повече за това какво сме наследили от тях в резултат на кръстосването преди десетки хиляди години. Чувствителността към болка е важна черта за оцеляване, която ни позволява да избягваме болезнени неща, които биха могли да ни причинят сериозна вреда. Нашите открития показват, че неандерталците може да са били по-чувствителни към определени видове болка, но са необходими допълнителни изследвания, за да разберем защо това е така и дали тези специфични генетични варианти са били еволюционно преимущество, коментира д-р Адхикари.


Първият автор – д-р Пиер Фо (Университет Екс-Марсилия и Университет Тулуза) пък заяви: „Ние показахме как вариациите в нашия генетичен код, включително гени, които съвременните хора са придобили от неандерталците, могат да променят начина, по който възприемаме болката. Гените обаче са само един от многото фактори, включително околната среда, минал опит и психологически фактори, които влияят върху болката“.

Материалът има информативен характер и не може да замести консултацията с лекар. Преди да предприемете лечение, задължително се консултирайте с лекар.

Comments are closed.