Вагинален рак

Вагинална агенезия

Вагинална атрофия

Вагинална гъбична инфекция

Вагинална фистула

Вагинит

Вазовагален синкоп

Варикозни (разширени) вени

Варикоцеле

Варицела

Васкуларни пръстени

Васкулит

Вентрикуларен септален дефект (VSD)

Влажна макулна дегенерация

Враснали косми

Враснали нокти на краката

Възпалителен рак на гърдата