Диагностичнни предимствата на 3D МАМОГРАФИЯТА

При нея се  използват много  изображения на  различни слоеве  на тъканта и  така за лекаря е
по-лесно да открие  неочаквани  образувания дори  в плътна тъкан на  гърдата.

3D мамографията или дигиталната томосинтеза се различава от  стандартната мамография, която предлага 2D картина. Тя помага на  лекарите да направят обстоен скрининг за рак на гърдата, включително  при хора без забележими признаци или симптоми на заболяването. Тази  техника може да бъде от особено важно значение за някои пациенти,  като например тези с плътна тъкан на гърдата.

Точните изображения са от решаващо значение, тъй като ракът на  гърдата е често срещан. По данни на Американското дружество за борба  с рака 1 от 8 жени може да развие заболяването.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА 3D МАМОГРАФИЯТА?

3D мамографията е подобна на традиционната мамография. Тези  мамографии са образни изследвания, които здравните специалисти  използват за проверка за евентуални заболявания на гърдата, като  например рак на гърдата.

Стандартната 2D мамография създава плоско изображение на гърдата,  докато 3D мамографията създава триизмерно изображение.

Апаратът за мамография изпраща малки рентгенови сигнали през  тъканта на гърдата под различни ъгли. След това той обединява всички  изображения в едно 3D изображение.

Окончателната 3D снимка дава пълна, подробна представа за гърдата.  Лекарите могат да я използват, за да открият признаци на атипични  образувания или рак.

Лекарите може да препоръчат 3D мамография, за да изследват  образувания, които са характерни за рак, или за да се установи  причината за симптомите, които човек може да изпитва.

Използването на 3D мамография може да даде на лекарите и на  пациентите повече увереност и сигурност при поставянето на  диагнозата и при всички необходими последващи действия.

СРАВНЕНИЕ С ТРАДИЦИОННАТА МАМОГРАФИЯ

Традиционните 2D мамографии понастоящем са браншовият стандарт  за визуализиране на тъканта на гърдата и един от най-добрите методи  за скрининг за рак на гърдата.

По време на 2D мамография медицинското лице компресира тъканта  на гърдата, за да я направи възможно най-равномерна. След това  апаратът създава прости рентгенови изображения на тъканта отстрани  и отгоре надолу.

При 3D мамографията процесът е подобен, с тази разлика, че  медицинското лице прави множество рентгенови снимки на гърдата  от много различни ъгли. След това компилира тези изображения, за да  създаде пълно цифрово представяне на гърдата.

Процесът позволява на лекарите да разгледат малки, отделни участъци  от тъканта на гърдата. Това ниво на детайлност може да помогне на  специалистите да открият по-точно някои форми на атипичен растеж в  тъканта.

КОЙ СЕ НУЖДАЕ ОТ 3D МАМОГРАФИЯ?

Лекарите могат да препоръчат 3D мамография, за да изследват  неочаквани образувания или за да се установи източникът на  симптомите, които човек може да има.

Американското дружество на гръдните хирурзи препоръчва на  всички жени над 40-годишна възраст да се подлагат на годишен 3D  мамографски скрининг на гърдите. От там добавят, че жените с по-  висок от средния риск от рак на гърдата трябва да се подлагат на  ежегодни прегледи от 35-годишна възраст нататък.

Извършването на 3D мамография може да бъде особено полезно за тези  с плътна тъкан на гърдата. Това е така, защото плътната тъкан може да  направи изображенията от 2D мамографията по-мъгляви или неясни.

Злокачествените образувания и признаците на тумори изглеждат  плътни и бели на рентгеновото изображение. Плътната тъкан на  гърдата също може да изглежда бяла, което може да затъмни всякакви  признаци на необичаен растеж.

Тъй като при 3D мамографиите се използват много изображения на  различни слоеве на тъканта, за лекаря е по-лесно да открие неочаквани  образувания дори в плътна тъкан на гърдата.

Хората с нетипични симптоми или признаци на заболяване на гърдата  също могат да се нуждаят от 3D мамография.

Освен това 3D мамографиите могат да намалят необходимостта от  последващи образни изследвания.

КАКВО ДА ОЧАКВАТЕ?

Лекарите може да имат някои препоръки за дните, предшестващи  мамографията.

Например, те могат да препоръчат на пациентките да насрочат  изследването непосредствено след менструалния си цикъл, тъй като по  това време тъканта на гърдите може да е по-малко чувствителна.

Може също така да се наложи да се избягва носенето на парфюми или  дезодоранти в деня на мамографията, тъй като някои от тези продукти  могат да попречат на процедурата.

Освен това пациентките трябва да информират медицинския  специалист за всички лекарства или хормони, които приемат. Те  трябва да съобщят и за всички предишни операции или евентуална  бременност.

Процедурата на 3D мамографията е подобна на тази на стандартната  мамография. Пациентът трябва да се съблече от кръста нагоре и да  свали всички бижута. Медицинското лице поставя гърдата на пациента  върху една компресираща плоча на апарата и използва втора плоча,

за да изравни тъканта на гърдата и да създаде еднаква дебелина по  цялата повърхност.

3D мамографският апарат прави много рентгенови снимки от различни  ъгли. По принцип рентгенът може да направи 11 изображения за

7 секунди. След това компютърът обработва изображенията, за да  формира ясен 3D образ.

Цялата процедура може да отнеме около 30 минути. Хората може да  изпитат известен временен дискомфорт от натиска върху гърдите,  когато са под компресионната плоча.

РЕЗУЛТАТИ

Лекарите търсят в изображенията признаци на атипичен растеж,  калциране или бучки в тъканта на гърдата. Ако мамографията показва  потенциален здравословен проблем, може да се наложат допълнителни  изследвания.

СЛЕДВАЩИ СТЪПКИ СЛЕД НЕОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Ако мамографията покаже нетипичен резултат, пациентът може да се  нуждае от допълнителни прегледи, за да се диагностицира проблемът.  Въпреки това, нетипичните резултати не означават, че човек има рак  на гърдата. Може да се наложи лекарите да изследват по-подробно  определена област или да проучат евентуални кисти, образувания или  калцификати, които представляват отлагания на калций.

Последващият преглед може да включва едно или повече от следните  изследвания: -друга мамография -ултразвук -ядрено-магнитен резонанс

Ако резултатите не показват нищо обезпокоително, хората може  да не се нуждаят от допълнителни изследвания до следващия си

рутинен преглед. Ако допълнителните изследвания покажат някакви  нетипични индикации, може да се наложи биопсия за потвърждаване  на резултатите. Биопсията представлява тъканна проба, която лекарите  изследват под микроскоп, за да проверят дали има ракови клетки.

ЦЕЛ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО

3D мамографията има за цел да открие заболяване чрез скрининг на  тъканта на гърдата за възможни аномалии. Тя също така помага на  здравните специалисти да диагностицират заболявания на гърдата.

3D мамографията може да има  по-висок процент на откриване

на заболяване от стандартните 2D  мамографии и може да намали  необходимостта от последващи  образни изследвания.

Последващият преглед може  да включва едно или повече от  следните изследвания: -друга мамография -ултразвук -ядрено-магнитен резонанс

Ако резултатите не показват нищо  обезпокоително, не се налагат  допълнителни изследвания до  следващия рутинен преглед. Ако  допълнителните изследвания  покажат някакви нетипични  индикации, може да се наложи  биопсия за потвърждаване

на резултатите. Биопсията  представлява тъканна проба,  която лекарите изследват под  микроскоп, за да проверят дали  има ракови клетки.

3D мамографията се препоръчва  като скринингов или  диагностичен тест за заболяване  на гърдата. Скрининговата  мамография помага за ранното  откриване на рак на гърдата,  когато няма симптоми. Тя е  годишен, рутинен тест за жени  над 40-годишна възраст или  такива с по-висок риск от рак на  гърдата.

Диагностичната мамография  помага за диагностициране на  заболяването, ако пациентът има  някакви нетипични признаци или  симптоми, като бучка или секрет  от зърното.

РИСКОВЕ

3D мамографията крие минимален риск, а ползите от нея обикновено  надвишават евентуалните рискове. Радиационната доза при 3D  мамография може да варира, но е възможно да е малко по-висока

от тази при 2D мамографията. Въпреки това тези дози все още са в  рамките на одобрените от американската Администрация по храните и  лекарствата (FDA) нива на безопасност.

Мамографиите може да дадат фалшиво положителен резултат, което  означава, че е възможно да покажат аномалия, когато няма заболяване.  Въпреки това 3D мамографията за скрининг и диагностика намалява  вероятността от фалшиво положителни резултати.

Нито един образен тест не е съвършен и винаги има вероятност  мамографията да не успее да открие заболяване, особено в области,  които са трудни за заснемане. Това се нарича фалшиво отрицателен  резултат.

Всички форми на мамография могат да бъдат неудобни. Въпреки това  3D мамографията може да причини по-малък дискомфорт, тъй като при  нея се използва само минимален натиск за поддържане на гърдата на  място по време на теста.

НАКРАТКО:

Мамографиите, използващи 3D технология, са сравнително нови,  но много здравни заведения ги възприемат. Процесът е подобен  на този при стандартната мамография, но 3D мамографиите  предлагат по-пълно изображение на тъканта на гърдата, отколкото

2D мамографиите. Това позволява по-лесно да се видят неочаквани  образувания и други проблеми в гърдите.

Лекарите препоръчват всички, които се нуждаят от мамография,  да се подлагат на 3D мамография, когато това е възможно.

Провеждането на тези прегледи е от особено важно значение за  хората с плътна тъкан на гърдата.

Tags: No tags

Comments are closed.