Доц. Свитлана Бачурска- Всяка жена трябва да прави редовни прегледи с цитонамазка и изследване за HPV

Това е препоръчителната профилактика с цел предпазване от рак на маточната шийка,

казва началникът на клиниката по клинична

патология в УСБАЛО-София

Доц.СвитланаБачурскаезавършиламедицинав МедициннскияуниверситетвПловдивпрез2005г. Специализиранаеобщаиклиничнапатологиявсъщия университет.Билаеначалникнаотделението по патологиявМБАЛАсеновградинаотделениетопо патологиявКОЦ-Пловдив.От2019г.ръководиклиникатапопатологиявУниверситетскаспециализиранаболницаза активнолечениепоонкологиявСофия.

ДОЦ. БАЧУРСКА, ЧЕСТО ЛИ СЕ СБЛЪСКВАТЕ С ДИАГНОЗАТА РАК НА МАТОЧНАТА ШИЙКА ВЪВ ВАШАТА ПРАКТИКА?

За съжаление тази диагноза е ежедневие за мен и колегите от клиниката. Дали това се държи на профила на лечебното заведение, в което работим, или глобалното състояние на заболеваемостта в България… Е, вероятно е комплексно.

КОИ СА СПОСОБИТЕ ЗА ПРОФИЛАКТИКА НА ТОВА ЗАБОЛЯВАНЕ И КАКВА ИНФОРМАЦИЯ ДАВА ЦИТОЛОГИЧНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ?

Основният метод за профилактика е безспорно ваксинацията, докато цитологията е основният метод на скрининга. Тоест, първото цели предотвратяване на възникване на заболяването, а второто – възможно най-ранното му откриване. От тази гледна точка цитологичното изледване, извършено по всички правила от опитния акушер-гинеколог и интерпретирано според съвременните алгоритми от опитния патолог, е метод с изключително високи специфичност и чувствителност.

ЧЕСТО РЕЗУЛТАТЪТ ОТ ДАДЕНА ЦИТОНАМАЗКА ГОВОРИ ЗА НАЧАЛНИ, Т.НАР. ПРЕКАНЦЕРОЗНИ ИЗМЕНЕНИЯ НА ЕПИТЕЛА НА ШИЙКАТА НА МАТКАТА. КОЛКО ВАЖНА Е ДОПЪЛНИТЕЛНАТА ИНФОРМАЦИЯ ОТ АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ТОЧНАТА ДИАГНОЗА И КАКВИ ДАННИ БИХА ВИ БИЛИ ОТ ПОЛЗА?

Разбира се, лабораторните резултатите винаги се анализират в контекстна на анамнестични, клинични и други лабораторни данни. За гинекологична цитология това важи в най-голяма степен. Маточната шийка и особенно епителният ú слой (точно този, от който се взима клетъчния материал) е особенно „чувствитен” към въздействия от различен характер. Информацията относно наличие на инфекция или вътрематочна спирала, прием на хормонални или други медикаменти, минали манипулации или хирургични интервенции, както и описанието на колпоскопска находка, е от изключителна важност за нас, патолозите. Така анализът на клетъчния материал става още по- прецизен.

ВЪЗМОЖНО ЛИ Е ИНФЕКЦИИ ОТ БАКТЕРИАЛЕН ПРОИЗХОД ВЪВ ВЛАГАЛИЩЕТО ИЛИ ШИЙКАТА НА МАТКАТА ДА ПОВЛИЯЯТ НА КАЧЕСТВОТО НА ЦИТОЛОГИЧНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ И ДА ПОВИШАТ

„ГРУПАТА“ НА ЦИТОНАМАЗКАТА?

Въздействието на микроорганизми върху епителните клетки много често предизвиква промени, които наподобяват такива при премалигнените лезии. И без необходимата клинична информация би могло да се интерпретира точно в тази насока.

ДО КОЛКО СТЕ ПРИВЪРЖЕНИК НА ТЯСНАТА КОЛАБОРАЦИЯ МЕЖДУ КЛИНИЦИСТА И ХИСТОПАТОЛОГА?

Твърдо съм убедена, че ние сме един отбор (пациент, клиницист и патолог) в битката срещу заболяването. И добрата колаборация е залог за успеха.

ДОЦ. БАЧУРСКА, ЩАСТЛИВИ СМЕ ДА ИНФОРМИРАМЕ НАШИТЕ ЧИТАТЕЛИ ЗА ПЪРВОТО ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ НАЦИОНАЛНАТА ОНКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА И ЛАБОРАТОРИЯ „ГЕНИКА“. НЕГОВАТА ЦЕЛ Е ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ПРОФИЛАКТИКАТА НА РАКА НА МАТОЧНАТА ШИЙКА. РАЗКАЖЕТЕ НИ ПОВЕЧЕ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ЦИТОЛОГИЧНИ И ХИСТОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, КОИТО ЩЕ ПОДПОМОГНАТ РЕДУЦИРАНЕТО НА СЛУЧАИТЕ НА РМШ СРЕД БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕНИ.

И аз съм изключително щастлива да бъда част от тази колаборация. Доказано е, че човешкият папилома вирус (Human Papilloma Virus / HPV) води до развитието на плоскоклетъчния карцином на маточната шийка. Това, което предлага Клиниката по обща и клинична патология към УСБАЛО, е имунохистохимично изследване на клетъчен материал от цитология и тъканен материал от биопсия. Първото е CINtec Plus p16/ ki67, а второто е CINtec p16. Накратко, чрез изследване на специфични клетъчни протеини, които се появяват в резултат на HPV инфекция,

ние можем обективно да идентифицираме наличието на интраепителни (премалигнени) лезии.

С ТЕЗИ ИЗСЛЕДВАНИЯ УСПЕШНО СЕ ЗАТВАРЯ ЦИКЪЛЪТ ОТ СКРИНИНГ НА ЖЕНИТЕ В РИСК, ОТСЯВАНЕТО НА ОНКОГЕННИТЕ HPV ИНФЕКЦИИ И ПОВИШАВАНЕТО НА ДИАГНОСТИЧНАТА СТОЙНОСТ НА ПРОВЕДЕНИТЕ ХИСТОЛОГИИ. КАКВО БИХТЕ ПРЕПОРЪЧАЛИ НА ВСЯКА ЖЕНА С ЦЕЛ ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ ТОВА КОВАРНО ЗАБОЛЯВАНЕ?

Бих препоръчала на всяка жена в България първо да се преглежда редовно със задължително извършване на цитологично изследване, второ – да се изследва за наличието на HPV инфекция, по възможност с типизиране (изследване на различни типове: високорискови, нискорискови).

При наличие на HPV инфекция (особенно HPV 16 и 18), патологична колпоскопска находка и/или резултат от цитологично изследване, съмнителен за наличие на интраепителна неоплазия (премалигнена лезия), CINtec Plus p16/ki67 е следваща диагностична стъпка. При извършване на биопсично изследване,особено при много оскъдни материали, CINtec p16 е един изключително полезен маркер за идентифициране на интраепителна неоплазия (премалигнена лезия).

Това, което ме кара да се чувствам изключително полезна като специалист, е фактът, че тези изследвания не допускат наличието на т. нар междинни резултати. Всъщност CINtec Plus p16/ki67 цитологично изследване дава отговор на пациентка и клинициста дали да се пристъпи към следваща стъпка, а именно колпоскопия с биопсия, а CINtec p16 хистология – дали да се извърши конизация.

Tags: No tags

Comments are closed.