Д-р Александър Кобаков- Вродената тромбофилия не е страшна диагноза

Д-р Александър Кобаков е завършил Медицински Университет София. Той е сред първите специализанти по акушерство и гинекология на МБАЛ „Света София“ и се гордее, че вече 10 години е в екипа на доц. Валентина Мазнейкова, която е и ръководител на специализацията му.

Д-р Кобаков е дългогодишен член и заслужил деятел на БЧК. Oбразуване на тромби, например при роднини с прекарани инфаркт, инсулт, дълбока венозна тромбоза на долни крайници, белодробна тромбоемболия и др. Винаги съветваме пациентите ни да споделят подробно за фамилна обремененост и различни заболявания, за да можем да преценим риска от бъдещи усложнения.

Д-Р КОБАКОВ, КАКВО ВИ НАКАРА ДА ИЗБЕРЕТЕ СПЕЦИАЛНОСТТА„АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ“?

Първо, бих искал да изразя своята благодарност към Genica News за любезната покана да поговорим за съвременните пренатални грижи по отношение на майката и плода в България.

Изборът ми да специализирам акушерство и гинекология е сантиментален. Все още помня емоцията, която изпитах, когато за първи път видях как се появява новият живот. Да си акушер-гинеколог е огромно предизвикателство поради факта, че носиш отговорност за два живота. А за една жена моментът, в който става майка, е може би най-специалният в живота й. И е свързан както с физическата болка, така и с най-голямото щастие и любов, които може да изпита. Точно това усещане и емоция ме привлякоха и продължават да ме привличат по същия начин и днес. Мисля, че пациентките ми усещат любовта, с която се грижа за тях.

ДА СТЕ ВАЖЕН УЧАСТНИК В ГРИЖАТА КЪМ БЪДЕЩАТА МАЙКА Е ГОЛЯМА ОТГОВОРНОСТ И ПОСВЕЩЕНИЕ. ОТКЪДЕ ЧЕРПИТЕ ВДЪХНОВЕНИЕ И ЕНЕРГИЯ?

Когато човек намери своето призвание в живота и успява да е вдъхновен всеки нов ден, е много лесно. Но това е невъзможно без сплотен, компетентен и грижовен екип, с който да посрещаш и хубавото, и лошото в професията. Вдъхновение е да имаш възможността и да практикуваш със съвременна диагностична апаратура при модерни условия на труд. И не на последно място е удовлетворението, което изпитвам от това да помагам на другите, което в нашата професия е на финала да има живи и здрави майка и бебе.

ВСЕ ПО-ЧЕСТИ СА ПРОБЛЕМНИТЕ БРЕМЕННОСТИ И ДОРИ ТРУДНОСТИТЕ ПРИ ЗАБРЕМЕНЯВАНЕ. КАКВИ ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПРЕПОРЪЧВАТЕ НА ДВОЙКАТА С ЦЕЛ ИЗКЛЮЧВАНЕ НА УРОГЕНИТАЛНИ ИНФЕКЦИИ?

Жените трябва да провеждат всяка година профилактичен гинекологичен преглед. Когато резултатите от него са отлични и семейството планира бременност, препоръчваме прием на фолиева киселина, поне три месеца преди забременяване. Редно е да се провери функцията и на щитовидната жлеза. Поради по-големия риск от спонтанни аборти при съпътстващи инфекции с уреаплазма, микоплазма и хламидия, които протичат безсимптомно при жената, е добре да се проведе ДНК диагностика за същите на проба от маточната шийка.

ВСЕ ПО-АКТУАЛНА СТАВА ТЕМАТА ЗА ВРОДЕНИТЕ ТРОМБОФИЛИИ И ВРЪЗКАТА ИМ С РЕПРОДУКТИВНИТЕ НЕСПОЛУКИ. КАКВО ВСЪЩНОСТ Е ТРОМБОФИЛИЯТА?

Тромбофилията е вродено генетично заболяване, което се проявява с повишено образуване на тромби. Факторите на кръвосъсирване са много. Известни са и разнообразни мутациите в гените, кодиращи информацията за коагулацията на кръвта в човешкото тяло. При бременност със съпътстваща тромбофилия се наблюдава образуване на тромби в малките съдове на матката. Това води до нарушаване на притока на кислород и хранителни вещества към плодния сак, което може да доведе до спонтанен аборт или бъдещи плацентарни нарушения. В медицинската практика вродената тромбофилия се установява или след реализирана репродуктивна несполука, или анамнестично. Профилактично изследване стандартно не се прави, с изключение на случаите с доказана фамилна обремененост за образуване на тромби, например при роднини с прекарани инфаркт, инсулт, дълбока венозна тромбоза на долни крайници, белодробна тромбоемболия и др. Винаги съветваме пациентите ни да споделят подробно за фамилна обремененост и различни заболявания, за да можем да преценим риска от бъдещи усложнения.

ИМА ЛИ КОНКРЕТНИ ПОКАЗАНИЯ, КОИТО ДА НАСОЧВАТ НАБЛЮДАВАЩИЯ БРЕМЕННОСТТА СПЕЦИАЛИСТ КЪМ НАЗНАЧАВАНЕ НА ПОДОБНО ИЗСЛЕДВАНЕ?

Специалистите винаги започваме с подробно снемане на анамнеза от всяка бременна жена, която да ни ориентира за това какви рискове може да има за конкретната бременност. Данните за роднина, прекарал съдов инцидент, предшестващи спонтанни аборти в ранни срокове

на бременността, предшестваща бременност, усложнена с проява на прееклампсия, ни насочат към назначаването на допълнителни изследвания извън стандартния пакет. ДНК диагностиката за вродени тромбофилии вече е достъпна за всеки пациент чрез рутинно вземане на венозна кръв, а резултатът е готов в кратък срок.

КАКВИ СА ТЕРАПЕВТИЧНИТЕ ПОДХОДИ ПРИ СЛУЧАИТЕ С ЛАБОРАТОРНО ДОКАЗАНА ТРОМБОФИЛИЯ?

Добрият терапевтичен резултат изисква екипен подход за лечението на бременни пациентки с тромбофилия. Той включва съвместната работа на екип от специалисти по акушерство, хематология, медицинска генетика и клинична лаборатория. Редно е терапията с антикоагуланти, антиагреганти, хранителни добавки, повлияващи кръвосъсирването, да бъде назначена от хематолог. Терапевтичният отговор се проследява и от лекар по клинична лаборатория. В хода на бременността акушер- гинекологът следи развитието и растежа на плода, както и утеро- плацентарния кръвоток чрез Доплеров анализ.

КОИ СА СПОСОБИТЕ ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНАТА ТЕРАПИЯ НА ВРОДЕНИТЕ ТРОМБОФИЛИИ? ИМА ЛИ КОНКРЕТНИ КРЪВНИ И ЕХОГРАФСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ТАЗИ ЦЕЛ?

Серийните ултразвукови прегледи на плода в хода на бременността ни дават възможност да проследим темпа на растеж и развитие на плода. Чрез Доплерова велосиметрия на кръвотока в маточните съдове и съдовете на плода получаваме информация за състоянието на бебето. Системното проследяване на хемостазните показатели определя нуждата от промяна в дозировката и прекратяването или удължаването на терапията в хода на бременността.

МНОГО БЪДЕЩИ МАЙКИ ИМАТ ЖЕЛАНИЕ ДА ПРОВЕДАТ НЕИНВАЗИВЕН ПРЕНАТАЛЕН ТЕСТ. ДОКОЛКО СМЯТАТЕ ЗА ОСНОВАТЕЛЕН ТОЗИ РАЗХОД, ПРИ КАКВИ СЛУЧАИ СЕ ПРЕПОРЪЧВА И КАКВА ИНФОРМАЦИЯ ДАВА ПОДОБНО ИЗСЛЕДВАНЕ?

В практиката всеки лекар трябва да се води от индивидуалния подход към пациента и да може да отсее високорисковите от нискорисковите бременни, за да назначи неинвазивен пренатален тест (НИПТ) при тези, които имат нуждата от него. Например, при майки с предшестваща генетична аномалия на плода, фамилна обремененост на член на семейството с генетично заболяване или възраст на бременната над 35 години е добре тестът да бъде предложен. Ранният биохимичен скрининг в първи триместър може да изиграе решаваща роля за назначаването на НИПТ при средно и високорисковите пациенти. Информацията от НИПТ ни дава до 99% сигурност и точност на резултата. Той може да ни насочи към инвазивно изследване на плода и/или към последващо прекъсване на бременността по медицински показания.

КАКВО ЩЕ ОСТАВИТЕ КАТО ПОСЛАНИЕ НА ВАШИТЕ ПАЦИЕНТКИ В СТРЕМЕЖА ИМ ДА СЕ ПОДГОТВЯТ ПРАВИЛНО ЗА ЕДНА ПРЕДСТОЯЩА БРЕМЕННОСТ?

Рецепта за правилен живот нямам, но съм сигурен че най-добрата подготовка за предстоящата бременност е тя да бъде направена с любов. Както и най-важното за едно дете е да е обградено с любов и грижа впоследствие. Като препоръка и съвет призовавам за ежегодна профилактика и консултация със специалисти, за да сме сигурни, че бъдещата майка е в отлично здраве.

Tags: No tags

Comments are closed.