Д-р Валентин Табаков- Ракът на простата е напълно лечим, ако се открие в начален стадий

Всеки мъж над 50г. трябва веднъж годишно да се изследва за засичане на това заболяване на ранен етап. Прегледът е ректално

туширане и изследване на простатния специфичен антиген, казва онкоурологътД-рВалентинТабаковеспециалистурологионкологснад30годинипрофесионаленстаж.РаботивотделениетопоурологиянаУниверситетска специализиранаболницазаактивнолечениепоонкологиявСофия.Интереситемусанасоченивоткриванеилечениена възпалителните заболяваниянапростататаиурогениталниятракт.Презпоследнитегодиниактивноработивобласттанараннатадиагностикаилечението нараканапростатаираканапикочниямехур,кактоивъвежданетонановитетехнологиивурологичната практика.

Д-Р ТАБАКОВ, КОЛКО ЧЕСТО СРЕЩАНА ДИАГНОЗА Е ПРОСТАТНИЯТ КАРЦИНОМ СПРЯМО ОСТАНАЛИТЕ, ПОСТАВЕНИ В УРОЛОГИЧНИЯ КАБИНЕТ?

Ракът на простатата е вторият най-често срещан рак при мъжете и четвъртият най-често срещан рак като цяло в световен мащаб. Повече от половината от пациентите, които се консултират в урологичния кабинет на УСБАЛО са с проблеми на простатата. От тях, разбира

се, трябва да се отсеят случаите на простатен карцином от другите заболявания на простатата.

КОИ СА НАЙ-РАННИТЕ СИМПТОМИ, КОИТО НАСОЧВАТ СПЕЦИАЛИСТА КЪМ ПРОБЛЕМИ С ПРОСТАТАТА?

Ракът в началните и умерено напредналите форми не дава никакви прояви като затруднено и учестено уриниране, преди всичко нощем, което е характерно за доброкачествената простатна хиперплазия в нейните още начални стадии. Това се дължи на някои анатомични особености. Простатата е полова жлеза с форма и големина на

едър кестен, която се намира под изхода на пикочния мехур и обхваща околовръст началната част на пикочния канал (уретрата).

Доброкачествената простатна хиперплазия води началото си от зоната, която се намира непосредствено до пикочния канал. Очевидно едно минимално разрастване в тази област ще стесни и деформира пикочния канал и ще причини рано смущения в уринирането. Простатният карцином от друга страна, произхожда предимно от периферните части на жлезата. По тази причина той дава нарушения при уринирането в твърде напреднал стадий, когато радикално лечение в повечето случаи е невъзможно. Нещо повече, в някои случаи ракът на простатата преди да се прояви с нарушения при уринирането, вече е дал разсейки – предимно в поясните прешлени и костите на таза или по лимфните пътища покрай нервите на простатата и оттам към коренчетата, образуващи седалищните нерви. Тогава са на лице болки в кръста

както при поясна дископатия или по хода на седалищния нерв (нерядко двустранно) както при ишиас.

Простатният карцином почти не се среща клинически проявено при мъже под 50 годишна възраст и е рядко между 50 и 55 години. Честотата се увеличава значително с напредване на възрастта.

ИМА ЛИ КРЪВНИ/ТУМОРНИ МАРКЕРИ, КОИТО ДА СЕ ИЗСЛЕДВАТ РУТИННО И ОТ КАКВА ВЪЗРАСТ ТРЯБВА ДА СЕ ЗАПОЧНЕ С ПРОФИЛАКТИКАТА?

Всеки мъж над 50 години трябва да посещава един път годишно уролог за преглед с оглед откриване рак на простатата в началния му стадий, когато е напълно лечим. Прегледът се състои в ректално туширане и изследване на простатния специфичен антиген. Простатният специфичен антиген е ензим, който втечнява спермата и се произвежда изключително само от простатната жлеза. В много малки количества – до 4ng/ml се намира нормално в серума на всеки мъж. Количеството му се увеличава при някои състояния и заболявания на простатата като доброкачествена простатна хиперплазия, възпаление на простатата и особено при рак на простатата. Поради това обстоятелство простатният специфичен антиген (PSA) се използва като туморен маркер за откриване на простатния карцином и за проследяване на лечението. За изследване на PSA се вземат няколко кубически сантиметра кръв от вената.

ДО КОЛКО СПЕЦИФИЧЕН ЗА ПРОСТАТНИЯ КАРЦИНОМ Е PSA МАРКЕРЪТ?

PSA се повишава не само при простатен карцином, но и при възпаления на простатата, както и при нейното обичайно уголемяване, свързано

с възрастта – хиперплазия. Пo тази причина само повишени нива на PSA не са достатъчни за поставяне на диагнозата рак на простатата и трябва да се пристъпи към допълнителни изследвания.

ПРЕЗ КАКВИ ДРУГИ ИЗСЛЕДВАНИЯ МИНАВА ПАЦИНТЪТ ПО ПЪТЯ НА ДОКАЗВАНЕ ИЛИ ОТХВЪРЛЯНЕ НА ДИАГНОЗАТА?

Важно е да се знае, че се наблюдава повишаване на PSA маркера и при хиперплазия и възпалителни заболявания на простата. В тези случаи на помощ идват ехография на простата, ЯМР с контраст, изследване на PCA 3 и простатна биопсия с цел доказване или отхвърляне на диагнозата.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ДОБРОКАЧЕСТВЕНАТА ПРОСТАТНА ХИПЕРПЛАЗИЯ И ИМА ЛИ СХОДСТВО В СИМПТОМИТЕ ПРИ НЕЯ И РАКА НА ПРОСТАТА?

Както вече споменах, симптомите от страна на уринарния тракт са идентични и за поставяне на точна диагноза се налагат допълнителни изследвания.

РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ УРОГЕНИТАЛНИ ИНФЕКЦИИ ОТ ВИРУСЕН И БАКТЕРИАЛЕН ПРОИЗХОД ЧЕСТО ХРОНИФИЦИРАТ И ВОДЯТ ДО ВЪЗПАЛИТЕЛНИ И АТРОФИЧНИ ИЗМЕНЕНИЯ НА ПРОСТАТАТА. АСОЦИИРА ЛИ СЕ ТОВА С ПОВИШЕН РИСК ОТ РАЗВИТИЕ НА ПРОСТАТЕН КАРЦИНОМ?

Възпалителните заболявания на простата са сравнително чести и в много случаи с продължително лечение и трудно излекуване.

Има множество проведени клинични проучвания за връзка между възпалителните заболявания и простатния карцином, които не отговарят еднозначно за наличието на такава.

СЪЩЕСТВУВАТ ЛИ СПЕЦИФИЧНИ, ЛЕСНО ДОСТЪПНИ И АТРАВМАТИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, КОИТО НЕДВУСМИСЛЕНО ПОСТАВЯТ ПАЦИЕНТА В РИСК ИЛИ НЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРОСТАТЕН КАРЦИНОМ?

В случаите, в които резултатите от PSA или ректалното туширане са съмнителни, за потвърждаване на диагнозата се използва РСА 3 изследване. Тестът изследва клетки от простатата, намиращи се в урината като търси PCA 3-ген, който се намира само в раковите клетки на простатата. В зависимост от концентрацията на генетичните маркери се определя наличието или не на ракови клетки и при високи стойности се препоръчва биопсия.

СЪЩЕСТВУВА ЛИ ФАКТОРЪТ НАСЛЕДСТВЕНОСТ ПРИ ТОВА ЗАБОЛЯВАНЕ И РЕЗОННО ЛИ Е БЛИЗКИТЕ РОДНИНИ НА БОЛНИЯ ДА ЗАПОЧНАТ ПО-РАННА ПРОФИЛАКТИКА?

Наследственият простатен карцином (ПК) представлява около 5% от случаите. Наследствен простатен карцином възниква, когато генните мутации се предават в рамките на едно семейство от поколение на поколение. Ако човек има близък роднина като баща или брат с ПК, рискът от развитие на карцином е два до три пъти по-висок от средния. Този риск нараства с броя на роднините, диагностицирани с рак на простатата. В случаите с фамилен простатен карцином е препоръчително профилактиката да започва доста по-рано – от 40-годишна възраст.

В КРАЙНА СМЕТКА ЛЕЧИМ ЛИ Е ПРОСТАТНИЯТ КАРЦИНОМ И ПРИ КАКВИ УСЛОВИЯ?

Навременното установяване на туморните заболявания води до по-добри лечебни резултати и удължена преживяемост. Много от заболяванията, които са открити навреме и са в начален стадий, са напълно лечими. Основен метод на лечение в начален стадий е радикалната простатектомия и дефинитивната лъчетерапия

(перкутанно лъчелъчение и/или брахитерапия). Тъй като растежът на простатния карцином зависи от мъжките полови хормони – основно тестостерон, понижените им нива могат да забавят туморния растеж.

Нивата на тестостерона в тялото могат да бъдат понижени или чрез хирургично отстраняване на тестисите, или чрез приемане на

лекарства, които изключват функцията му, т.нар. антиандрогени. Този вид лечение се използва при ПК в различни стадии, включително при локално авансирал, рецидив и метастатичен стадий.

Tags: No tags

Comments are closed.