д-р Димитър Митев – Предимства на ендоскопските техники в гинекологията.

Д-р Димитър Митев | СПЕЦИЛИСТ АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ

Образование:

2001 2006г. Завършва Средно образование Природо-математическа гимназия “Академик Иван Гюзелев”, Габрово 2006 2012г. Магистърска степен по Mедицина Медицински факултет към Тракийски университет Стара Загора 2013 2017г. Акушер гинеколог СБАЛАГ “Майчин Дом”, София

От 2018г. Асистент в Катедра по акушерство и гинекология към МУ София 2019г. Магистър по “Обществено здраве и здравен мениджмънт” ФОЗ София Допълнителни курсове и квалификации:

Септември 2004г. Март 2005г. завършен курс по болнично управление в рамките на българо-швейцарски проект обучение по болнично управление

08.06.2017г. Bachelor in Endoscopy Certificate The European Academy of Gynecological Surgery 08.06.2017г. GESEA Diploma ESGE Bachelor in Endoscopy

04.10.2016г. – Hands on Training and Testing of laparoscopic skills and suturing – Brussels, ESGE Congress 2016

Д-Р МИТЕВ, ДО КАКВА СТЕПЕН СЪВРЕМЕННАТА ЕНДОСКОПСКА ДИАГНОСТИКА И ХИРУРГИЯ ИЗМЕСТИХА КОНВЕНЦИОНАЛНАТА ХИРУРГИЯ?

В съвременната гинекология ендоскопските методи навлизат все по- широко, като в редица случаи започват да изместват конвенционалната хирургия, но въпреки това съществуват редица състояния, при които класическите оперативни техники не могат да бъдат заменени. Разбира се, и за едните, и за другите има строги индикации, които трябва да бъдат спазвани.

КОИ СА НАЙ-ЧЕСТО ИЗПОЛЗВАНИТЕ ЕНДОСКОПСКИ ТЕХНИКИ В ГИНЕКОЛОГИЯТА?

Понастоящем в гинекологичната практика това са диагностичната и оперативна хистероскопия, и диагностичната и оперативна лапароскопия.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ХИСТЕРОСКОПИЯТА И КОГА СЕ ПРИЛАГА?

Хистероскопията е ендоскопски метод, посредством който се извършва щателен оглед на маточната кухина със специална оптична система. Тя може да бъде диагностична и оперативна, и е „златен стандарт„ при заболявания, изхождащи от вътрешността на матката. Прилага се при редица състояния като: полипи на ендометриума, субмукозни миомни възли, стерилитет, вродени аномали на матката, неправилни маточни кръвотечения и други. При диагностичната хистероскопия интервенцията се извършва с цел да се установи

потенциално заболяване. Оперативната пък позволява отстраняване на диагностициран патологичен процес, като трябва да се знае, че винаги диагностичната може да премине в оперативна.

Безспорно предимство на хистероскопията е краткият болничен престой, кратката продължителност на процедурата, добрата поносимост от пациентката и бързото й възстановяване.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЛАПАРОСКОПИЯТА И КОГА СЕ ПРИЛАГА В ГИНЕКОЛОГИЯТА?

Лапароскопията е ендоскопски метод, посредством който се извършва щателен оглед на коремната кухина, в частност малкия таз. Тя позволява диагностициране и последващо оперативно лечение на заболявания, изхождащи от вътрешните полови органи.

Лапароскопията също е диагностична и оперативна. Диагностичната се прилага при състояния като: стерилитет, неясна тазова болка, анамолии на гениталния тракт, туморни формации и други. Оперативната

е обоснована при извънматочна бременност, яйчникови кисти, ендометриоза, миоми, синдром на поликистозните яйчници, сраствания в малкия таз и други.

ЛАПАРОСКОПИЯТА СЕ СЧИТА ЗА ЗЛАТЕН СТАНДАРТ ЗА ПАЦИЕНТИТЕ С РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ. ЗАЩО?

Това е така, защото тя е минимално-инвазивна процедура, която често дава отговор за причините за репродуктивни неудачи. Освен това

при тази интервенция може да се направи оценка и да се провери проходимостта на маточните тръби, тъй като нарушената такава е една от водещите причини за стерилитет при жената.

КАКВО Е ВРЕМЕТО ЗА ВЪСТАНОВЯВАНЕ СЛЕД ЛАПАРОСКОПИЯ?

Едно от основните предимства на лапароскопията е, че постоперативният период е гладък, значително по-кратък и се понася добре от пациентите. Разбира се, възстановяването е строго индивидуален процес, но все пак тук е значително по-бързо и по- безболезнено в сравнение с класическите операции.

ИМА ЛИ СЪСТОЯНИЯ, ПРИ КОИТО ТАЗИ ИНТЕРВЕНЦИЯ Е ПРОТИВОПОКАЗНА ИЛИ НЕПРИЛОЖИМА?

Съществуват абсолютни и относителни противопоказания за извършването на лапароскопия. Относителните са: предшестващи коремни оперативни интервенции, инфекции на предна коремна стена, заболявания на сърдечно-съдовата система, хиатална херния и други.

Абсолютните са: перитонит, илеус, тежки сърдечно-съдови заболявания, дихателна недостатъчност, шок и други.

КОЛКО СА СПЕЦИАЛИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ, КОИТО ИЗПОЛЗВАТ ЛАПАРОСКОПСКА ТЕХНИКА?

Не мога да се ангажирам с конкретна цифра, но смятам, че броят на тези специалисти се увеличава през последните години.

КОИ СА КРИТЕРИИТЕ, ПО КОИТО ПАЦИЕНТЪТ ДА НАПРАВИ ИЗБОР ПРИ КОЙ СПЕЦИАЛИСТ ДА СИ НАПРАВИ ТАКАВА ИНТЕРВЕНЦИЯ?

Основно значение имат доверието пациент-лекар, опита на лекаря и не на последно място – необходимостта от обучение и сертифициране в съответната дейност.

Tags: No tags

Comments are closed.