д-р Тихомир Гемеджиев – Все по-често случаите на рак на гърдата са обвързани с фамилна обремененост

При наличие на това заболяване в рода, горещо препоръчвам генетично тестване на най-близките роднини и редовна

профилактика на 6 месеца, казва мамологът

Д-р Тихомир Гемеджиев е началник на II-ро отделение по гинекология за хирургия на млечната жлеза в Първа специализирана акушер- гинекологична болница „Света София“. Завършил е обща медицина през 1994г. в Медицинска академия, София. Придобива специалност по акушерство и гинекология през 2000г. Специализира мамология от 2000г. и вече 20 години се занимава и с този проблем. Д-р Гемеджиев е водещ специалист в оперативното лечение на доброкачествени и злокачествени тумори на млечната жлеза. Занимава се с гинекологична ендокринология, ултразвукова диагностика в акушерството и гинекологията, ултразвукова диагностика на млечната жлеза, колпоскопия в

акушерството и гинекологията, хормонозаместителна терапия, лечение на климактеричен синдром, репродуктивни проблеми и лечението им, синтинална биопсия, сore biobsia и тънкоиглена аспирационна биопсия.

Д-Р ГЕМЕДЖИЕВ, РАКЪТ НА ГЪРДАТА Е ТЕМА, КОЯТО ЗАСЯГА ВСЯКА ЖЕНА И ПРЕПОРЪКИТЕ НА ЛЕКАРЯ СА ОТ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЗНАЧЕНИЕ ЗА ТОВА КАКВО ТРЯБВА ДА ВКЛЮЧВА ПРОФИЛАКТИКАТА НА ТОВА ЗАБОЛЯВАНЕ. КАКВО Е МЯСТОТО НА САМОПРЕГЛЕДА И КОГА Е НАЙ-ПОДХОДЯЩИЯТ МОМЕНТ ТОЙ ДА БЪДЕ ИЗВЪРШЕН?

Самопрегледът е важен момент от скрининга на жените за рак на млечната жлеза. Препоръчително е това да става, когато е

минал месечният цикъл на жената и гърдите не са под хормонално напрежение. Когато жените са в менопауза, се препоръчва веднъж месечно, по самопреценка на жената.

КОЙ Е СПЕЦИАЛИСТЪТ, КЪМ КОГОТО ТРЯБВА ДА СЕ ОБЪРНЕ ПАЦИЕНТКАТА, КОЯТО ЖЕЛАЕ ДА ПРЕМИНЕ РУТИНЕН ПРЕГЛЕД НА ГЪРДИТЕ И ОТ КАКВА ВЪЗРАСТ ТРЯБВА ДА ЗАПОЧНЕ?

На всяка жена, която е навършила 18 години, се препоръчва да започне преглед при специалист–мамолог веднъж годишно. Прегледът се извършва със специален високочестотен ултразвук, който дава качествена и безвредна за пациентката информация за някаква суспектна находка в нейните гърди.

ИМА ЛИ ОБОСОБЕНИ ЗВЕНА В БОЛНИЧНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ, КЪДЕТО ДА СЕ ПРОВЕЖДАТ СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ И КОИ СА НАЙ-СЪВРЕМЕННИТЕ ОТ ТЯХ?

Към доста многопрофилни болници и ДКЦ-та са създадени специализирани кабинети или мамологични центрове, оборудвани с необходимата апаратура за нужната точна и качествена диагностика – високочестотни ултразвукови апарати, мамографи, ядрено магнитен резонанс, cor byopsia под ултразвуков контрол и т.н.

ВЪЗРАСТОВО ИЛИ ДРУГО ОГРАНИЧЕНИЕ ЗА ПРИЛАГАНЕТО И ?

Ехомамографията е златен стандарт при профилактичния преглед на млечната жлеза. Работи на базата на високочестотни трептения на вълни, които отразяват всички тъканни структури – плътни и течни, като образ на монитора. Тя е показна за всички възрастови групи – от малки момиченца до възрастни жени.

КАКВО ОЗНАЧАВА МАМОГРАФИЯТА И ЗА КОГО СА ПРЕДНАЗНАЧЕНИ МАМОГРАФСКИТЕ ПРЕГЛЕДИ?

Мамографията е рентгенова образна диагностика на млечната жлеза, като се извършва препоръчително в две проекции – аксиална и кранио каудална. Тя е показна при раждали жени над 40 години или при необходимост за доуточняване на вече открита суспектна находка от ултразвуковата диагностика или клиничния преглед.

ВСЯКА ЛИ „НАХОДКА“ ОЗНАЧАВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРОБЛЕМ?

Не всяка ,,находка,, означава проблем. Най-често се откриват разнокамерни течни формации, известни като кисти на млечните жлези. При по-младите пациентки до 30 години често се откриват и плътни единични или мултифокални формации от доброкачествен произход, наречени фиброаденоми.

БИХТЕ ЛИ РАЗКАЗАЛИ МАЛКО ПОВЕЧЕ ЗА ФИБРОАДЕНОМИТЕ И ТЕХНИЯ ПОТЕНЦИАЛ ДА СТАНАТ ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ ФОРМАЦИИ.

Фиброаденомът е плътен, доброкачествен тумор , който е бенигнен и е съставен от епителни и мезенхимни компоненти на лобулите на млечната жлеза. Той протича бавно, с изключение на ювениалния подтип, който има бърз растеж и е при млади жени. Фиброаденомът зависи от менструалния цикъл на жената поради факта, че е хормонално чувствителен. След менопаузата претърпява известна регресия, хиалинизиция и вкалцяване. Прогнозата е добра и не трябва да се бърза с оперативното му отстраняване.

РАЗМЕРА И И СТРЕМИТЕ ЛИ СЕ КЪМ ОРГАНОСЪХРАНЯВАЩИ ОПЕРАЦИИ?

Оперативна интервенция се налага винаги, ако има дори минимален процент суспекция, че откритият тъканен дефект има малигнен потенциал. Колкото по-рано е открит туморът, толкова по-добре е и за самата пациентка, и за крайният изход на заболяването. При малки тумори до 2,5 см и локализация, незасягаща централните лобули и канали – органосъхраняваща операция е метод на избор.

КОЛКО ЧЕСТИ СА СЛУЧАИТЕ НА НАСЛЕДСТВЕНА ОБРЕМЕНЕНОСТ И ПРЕПОРЪЧВАТЕ ЛИ ГЕНЕТИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА БЛИЗКИТЕ?

Наследствена обремененост по първа линия – майка или сестра с рак на млечната жлеза, задължава пациентката да бъде профиликтирана на всеки 6 месеца, без никакъв компромис с времето и методите

на преглед – клиничен, мамографски, ехографски или комплексен. Все по-чести са случаите, в които има връзка на това заболяване с наследствеността, затова, при наличие на заболяване във фамилията, горещо препоръчвам генетично изследване на най-близки роднини.

НАЛИЧИЕТО НА КОНКРЕТНИ ГЕНЕТИЧНИ МАРКЕРИ ЗА РАК НА ГЪРДАТА ОБВЪРЗВАТ ЛИ СЕ С РИСК И ОТ ДРУГИ ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ?

Силните генетични маркери за рак на млечнат жлеза са отговорни само за гърдата, но това заболяване често метастазира и в яйчниците, бял дроб, кости, дебело черво.

КОЛКО ВАЖЕН ЛИ Е РЕЗУЛТАТЪТ ОТ БИОПСИЯТА ЗА ИЗБОРА НА ЛЕЧЕНИЕ?

При по-големи туморни формации е много важен резултатът от кор биопсията, за да може онкокомисията правилно да отсее случаите, които са оперативна радикална мастектомия или предоперативна неоадювантна химиотерапия с последваща операция на гърдата. Това става благодарение на изследванията на рецепторите на туморната формация към естроген, прогестерон, HER 2, Ki67.

СМЯТАТЕ ЛИ, ЧЕ БЪЛГАРКАТА Е ДОБРЕ ИНФОРМИРАНА ЗА ВАЖНОСТТА НА НАВРЕМЕННАТА ПРОФИЛАКТИКА И КАКВО БИХТЕ ПРЕПОРЪЧАЛИ НА ЧИТАТЕЛКИТЕ НА GENICA NEWS?

По повод информираността на българката за важността на редовната и навременна профилактика на рак на гърдата съм на мнение, че тази тема е вече доста широко застъпена навсякъде. Ако тя осъзнае, че ракът на млечната жлеза е водеща онкологична диагноза при жените и правилно си подреди приоритетите в живота, нашата борба с този бич на века ще бъде доста по-лесна.

Tags: No tags

Comments are closed.