Дълбока венозна тромбоза (ДВТ)

Дехидратация (обезводняване)

Делириум

Деменция

Денга треска

Деперсонализация и дереализация

Депресия (основно депресивно разстройство)

Дерматит

Дерматофибросаркома протуберанс

Дермографизъм (дермографска уртикария)

Дерматомиозит

Детска церебрална парализа

Доброкачествен пароксизмален позиционен световъртеж (BPPV)

Доброкачествен тумор на периферния нерв

Доброкачествена хиперплазия на простатата

Девиация на септума

Дезмопластични дребноклетъчни кръглоклетъчни тумори

Дезмоидни тумори (агресивна фиброматоза)

Детска речева апраксия

Диабет

Диабетна ретинопатия

Диабетна кома

Диабетна невропатия

Диабетна нефропатия (бъбречно заболяване)

Диабетна хипогликемия

Диабетна кетоацидоза

Диария

Дилатативна кардиомиопатия

Дистрофия на Фукс

Дисменорея (менструални крампи)

Двусмислени гениталии