Жлъчен рефлукс

Жиардиаза (инфекция с Giardia)

Желязодефицитна анемия