Изолираха биомаркер за ДЕПРЕСИЯ, който може да се види в кръвен тест

Учени смятат, че са открили биомаркер за депресия. Това може да доведе до въвеждането на кръвен тест, способен да определи

ефективността на различни антидепресанти и то още през първата седмица след началото на лечението.

В малко проучване за доказване на концепцията изследователите са взели кръвни проби от 41 пациенти с тежко депресивно разстройство и са ги сравнили с контролна група от 44 лица без депресия, за да изолират биомаркер, който може да проследява разстройството.

„Това, което разработихме, е тест, който не само може да покаже наличието на депресия, но също така може да индикира терапевтичен отговор с един биомаркер. Това е нещо, което досега не съществуваше“, заявява в съобщение до пресата Марк Расеник, професор в Университета на Илинойс, Чикаго и ръководител на изследването.

Предишни проучвания вече са установили, че хората с депресия имат също така намалена аденил циклаза – ензим, който присъства в почти всички клетки и е част от сложния процес на сигнализиране на невротрансмитери като серотонин и епинефрин.

„Когато сте депресирани, аденил циклазата е ниска“, казва Расеник.

„Причината, поради която аденил циклазата е отслабена, е, че междинният протеин, който позволява на невротрансмитера да направи аденил циклазата – Gs алфа, е заседнал в богата на холестерол матрица на мембраната- липиден сал, където те не работят много добре”.

В ново проучване, публикувано в януарското издание на списание

„Молекулярна психиатрия“ (Molecular Psychiatry), изследователите идентифицират клетъчен биомаркер – изместването на протеина Gs алфа от липидните салове – който сигнализира за депресия. Този биомаркер може да бъде открит чрез кръвен тест, казват те.

Изследователите са получили данните си от шестседмично проучване, което обхваща пациенти, преживели остър голям депресивен епизод, Пациентите са били набрани за проучването между септември 2013 г. и май 2016 г. и са били сравнени с контролна група от лица, които не са имали анамнеза за депресия.

При изследването са били взети кръвни проби – минимум два пъти пред период от една седмица.

При второто посещение на пациентите, които са искали да се подложат на медикаменти за лечение на депресията си, е бил предписан антидепресант след консултация с психиатър. Тези пациенти са били проследени шест седмици по-късно, за да се оценят симптомите им и да се вземе още веднъж кръв. Изследователите се фокусирали специално върху тромбоцитите в кръвта, където откриват биомаркера.

Проучването установява, че пациентите с депресия имат „значително по-ниско активиране на дейността на аденил циклазата в проби от тромбоцити, отколкото здрави контроли“. Те също така откриват,

че тези, които реагират добре на лечение с антидепресанти, имат

„забележимо увеличение на аденил циклаза” по време на прегледа след 6 седмици в сравнение с тези, които не са се повлияли от антидепресантното лечение, на което са били подложени.

Това подкрепя предишни изследвания, които установяват, че когато пациентите, приемащи антидепресанти, съобщават за подобрение на депресивните си симптоми, Gs алфа протеинът се е изместил от

липидния сал. Но пациентите на антидепресанти, които не съобщават за подобрение на симптомите си, все още имат Gs алфа в задържан в липидния сал.

Антидепресивните лекарства могат да променят живота на някои пациенти, но за други може да отнеме месеци, за да се види въздействието или да се наложи преминаване през изтощителния процес на тестване на множество видове медикаменти, за да се открие този, който работи.

Ако кръвният тест може да покаже дали Gs алфа протеинът се измества от липидния сал като индикатор за успеха на лекарството, това би могло да помогне за рационализиране на процеса на намиране на лекарство, което работи за отделни пациенти – нещо, което може да бъде изключително важно, като се има предвид, че на пазара има много антидепресанти.

„Тъй като тромбоцитите се обновяват за една седмица, ще видите промяна в хората, които щe получат подобрение“, каза Расеник. „Ще можете да видите биомаркера, който е предвестник на успешно лечение“, допълва ученият.

Според Расеник с кръвен тест ще може също така да се идентифицира кои пациенти биха имали благоприятен ефект от медикаменти за лечение на депресията и кои пациенти се нуждаят от други начини за облекчаване на техните симптоми. Той се надява да разработи скрининг тест със своята компания Pax Neuroscience, ако по-нататъшните изследвания бъдат успешни.

„Около 30% от хората не се подобряват – депресията им не отшумява. Може би по тази причина някои лекари и пациенти приемат, че нищо няма да се получи“, казва Расеник.

„Повечето случаи на депресия се диагностицират в кабинетите на лекарите за първичната медицинска помощ, които не разполагат с усъвършенстван скрининг. С този тест лекарят може да каже: „Господи, те изглеждат депресирани, но кръвта им не ни показва, че са. Така че може би трябва да преразгледаме случая“.

Изследователите отбелязват в проучването, че не са имали плацебо група, така че не е установено напълно дали антидепресантите наистина са довели до увеличаване на аденилилциклазата или не. Проучването е ограничено и от малкия си обхват и изследователите се надяват в бъдеще да проведат по-големи проучвания, включително такива, които да сравняват различни видове антидепресанти.

Tags: No tags

Comments are closed.