Изследване за HPV ще ви предпази от развитие на рак на маточната шийкa.

В България всеки ден от рак на маточната шийка умира една жена. Заболяването е сред най-често срещаните при жени, на възраст между 20 и 45 години, изтъкнаха експерти. По данни на раковия регистър у нас годишно от този вид рак заболяват 1100 жени.

За превенцията на това заболяване и значението на редовната профилактика разговаряме с Кремена Месечкова – експерт в диагностиката на инфекциозни заболявания и част от екипа на лаборатория „Геника“.


г-жо Месечкова, смятате ли, че българката се грижи достатъчно добре за здравето си?


Статистически обобщено при българите липсват изградени здравна култура и навици. Започвайки от липсата на здравен образователен модул сред подрастващите, преминавайки през несъвършенствата на съществуващата здравна система и стигайки до слабото медийно присъствие и ограниченото провеждане на социални кампании, здравната профилактика на българката търпи “обратна еволюция”.

Защо е важно да сме добре информирани за най-разпространените женски заболявания и каква е превенцията срещу тях?

Съвременните диагностични решения са в състояния да детектират редица здравословни проблеми още в зародиша им. Така например адекватната превенция за полово-предавани инфекции минимизира риска от репродуктивни проблеми. Ракът на маточната шийка, който е вторият по-честота рак сред жените, след рака на гърдата е на 99% предотвратим, при условия, че се извършва ранна и правилна профилактика. За съжаление опасността от рак на шийката често е пренебрегвана, а болестта може да бъде открита чрез цитономазка.


Да, за съжаление голяма част от жените не са информирани цитонамазката защо се взема и какво представлява. Цитонамазката е стандарт за профилкатика на рак на маточната шийка. Цитонамазката следи за настъпили атипични морфологични изменения в клетките на маточната шийка, като сигнализира за риск от или наличие на онкологичен процес.


Какво трябва да знаем за тази процедура?


Съществуват две разновидности на цитонамазка: конвенционална /обикновена/ цитология и течно-базирана цитология. Световен стандарт е течно-базирана цитология, която се отличава с редица предимства от конвенционалната. Статистически една течно-базирана цитонамазка се характеризира с три пъти по-висока достоверност на резултата, спрямо обикновената цитонамазка. За съжаление, в България масово предлаганият вариант на цитонамазка е все още конвенционалния подход. Този факт, заедно със занижената здравна профилактика на българката, поставя България сред страните с висока честота на рак на маточната шийка. Проблем, който следва да бъде социално експлоатиран за да ограничат случаите на този вид рак, който както казах при ранна и правилна профилактика е на 99% предотвратим.


Има ли други изследвания, които могат да служат за ранна превенция на Рак на маточната шийка?


Да. Внедряването н ДНК технологиите в диагностиката позволи да се детектира вирусът, причинител на рака на маточната шийка. Вече е известно, че ракът на маточната шийка се причинява от вирус, наречен човешки папиломен вирус (HPV). Този вирус се предава по полов път и представлява една от най-широко разпространените инфекции в света. Всяка втора жена се среща с HPV поне веднъж в живота си. Изследването за носителство на HPV е ключово за превенцията на Рак на маточната шийка. Положителният резултат от HPVтеста е най-ранната индикация за пациента, че е в рискова група за развитие на рак на маточната шийка. Изследването детектира присъствие на вируса много преди настъпването на клетъчните изменения, видими от цитонамазката. Поради тази причина във всички развити държави се е възприел комбинираният вариант на скрининг на жените чрез успоредно провеждане на HPV ДНК тест и течно-базирана цитонамазка. В допълнение към казаното, от три месеца лаборатория „Геника“ може да предложи на своите пациенти нов тест, наречен Onco HPV, който демонстрира присъствие на вируса във форма, която води до атипични клетъчни изменения.

Колко често е необходимо жените да си правят HPV тест и цитонамазка?


Необходима е регулярна профилактика. Честота е индивидуално определяна, спрямо здравния статус на пациента, установен от гинекологичния преглед и предходните изследвания. При норма пациент е препоръчително тези тестове да се извършват всяка година.


Съществува ли друг начин за превенция?


Налични са няколко ваксини срещу HPV, приложими от 12 годишна възраст. За съжаление ваксинацията не ни предпазва напълно от инфекция с HPV, тъй като покритието на ваксина е само за няколко вирусни типа от общо 12 онкогенни. Частичната ефективност на ваксината прави профилактиката чрез цитонамазка и HPV тест задължителна, дори и за ваксинираните жени.
Като един от учредителите на генетична медико-диагностична лаборатория Геника, кои са предимствата да се изследваме при вас?
Като специализирана генетична лаборатория, ние внедряваме всички съвременни диагностични направления в България. Боравим високо-технологично с методи, утвърдени като световен стандарт. Предлагаме иновативни тестове за цялостна профилактика на женско здраве и решенията, които може да ви предложим, съответстват на най-добрите международни практики.


Какво би посъветвала жените, които често отлагат превентивното посещение при доктор?


Профилактиката може да спаси живот.
Като майка на две дъщери, кои са най-важните уроци, на които искаш да ги научиш, когато става въпрос за здравето им?
Бих искала да създам и популяризирам препоръчителен здравен женски календар, който нашите дъщери с готовност да следват, така както съблюдават празничните дати в годишния календар. Ако Ви е нужна повече информация относно превенцията и лечението на рака на шийката на матката или всеки друг здравословен проблем – екипът на лаборатория „Геника“ е на ваше разположение от понеделник до петък на телефони: 0700 20 442; 088 272 4204.

Tags: No tags

Comments are closed.