Как климатичните промени влияят на ПСИХИЧНОТО ЗДРАВЕ

Все повече пациенти стигат до спешното с ментални проблеми, предизвикани от екстремни горещини •Голямо проучване на данни от Съединените щати разкрива, че екстремните горещини увеличават вероятността за посещения в спешните отделения заради психични заболявания. •Резултатите са в допълнение към нарастващия брой доказателства, че горещите вълни, предизвикани от изменението на климата, могат да влошат симптомите на психичните заболявания. •Констатациите може да са полезни за предприемане на мерки в областта на общественото здраве. Те биха помогнали да се предотврати влошаването на симптомите на психично разстройство при податливи лица по време на високи температури.

Проучване, в което са разгледани медицински данни от над 2 милиона души в САЩ, показва, че дните на силни горещини през лятото са свързани с по-чести посещения в спешното отделение поради психични заболявания. Резултатите предполагат, че нарастващата честота на епизодите на екстремни горещини, дължащи се на изменението на климата, може да има допълнителни неблагоприятни последици за менталното здраве.

Съавторът на изследването д-р Амрута Нори-Сарма, която е доцент по екологично здраве в Училището по обществено здраве към Бостънския университет, заявява пред Medical News Today, че „повечето хора вече знаят, че много горещите дни ги излагат на риск от физически здравословни проблеми като топлинен удар и

дехидратация“. „Ключовият извод от нашето проучване е, че дните на екстремни горещини са свързани и с по-висок риск от необходимост от медицинска намеса за психични състояния като депресия, тревожност, употреба на наркотици и самонараняване“, допълва тя.

„Като се има предвид мащабът (географският обхват) на проучването, техните констатации имат значително значение за интервенциите

в областта на общественото здраве за свеждане до минимум на последиците за здравето от екстремните температури и за

прогнозирането на потенциалните неблагоприятни последици за здравето при бързо влошаващи се сценарии за промяна на климата“, коментира д-р Юн-Хай Енки У, доцент в Катедрата по география на Университета в Бъфало.

ЛИПСА НА ШИРОКОМАЩАБНИ ПРОУЧВАНИЯ

Предишни проучвания показват, че по-високите температури на околната среда са свързани с повишен риск от хоспитализация поради метаболитни, сърдечносъдови и респираторни заболявания.

Освен това повишените температури са свързани и с повишена смъртност, като според някои оценки екстремните горещини са свързани с 356 000 смъртни случая в световен мащаб през 2019 г. Повишените температури са свързани и с неблагоприятни последици за психичното здраве. Проучванията показват, че периодите на по-топло време са свързани с влошаване на симптомите, свързани с психичното здраве, и с увеличаване на броя на посещенията в спешните отделения.

Тези изследвания обаче често са включвали малки извадки или са били ограничени до специфични географски региони или популации, което влияе върху надеждността и обобщаването на резултатите.

За да отговори на тези опасения, настоящото проучване използва национални данни, за да проучи връзката между повишените температури на околната среда и посещенията

в спешните отделения в резултат на проблеми, свързани с менталното здраве.

ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ЕКСТРЕМНИТЕ ГОРЕЩИНИ И ПСИХИЧНОТО ЗДРАВЕ

В настоящото проучване изследователите са използвали база данни, съдържаща

деидентифицирана медицинска информация, събрана между 2010 и 2019 г. за 2 243 395 лица на възраст над 18 години. Всички те са минали през спешното отделение и са получили помощ за проблеми, свързани с психическото им здраве. По отношение на местоживеенето са представени 2775 окръга в цялата страна.

Изследователите са получили и данни за максималните дневни температури за цялата продължителност на изследването във всеки окръг от базата данни. Те са се фокусирали върху месеците между май и септември, когато в САЩ настъпват периодитена екстремни горещини.

Във всеки окръг учените са класифицирали

„дни на екстремни горещини“. Такива са дните, когато максималната температура е по-висока от тази в 95% от останалите дни през топлия сезон.

Те устаноилит повишена вероятност от посещения в спешните отделения за всякакви психични заболявания в дните на екстремни горещини. По-конкретно, дните с екстремни горещини са свързани с по-висок брой посещения в спешните отделения за състояния, като например разстройства, свързани с употребата на вещества, тревожни разстройства, разстройства на настроението, разстройства, свързани със стреса, и самонараняване.

Такава връзка липсва при личностните и поведенческите разстройства. Екипът проучва също така дали полът, възрастта или географският регион са свързани с повишена вероятност от посещения в Спешното, свързани с психичното здраве.

Те установяват, че връзката между дните с екстремни горещини и по- високия брой посещения в спешните отделения е по-силно изразена при мъжете, отколкото при жените.

От географска гледна точка връзката е била по-силна на север, отколкото на юг, като най-силна е била сред хората, живеещи в североизточните, северозападните и средните западни региони.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Авторите признават, че проучването им показва само връзка между повишените температури и вероятността за посещения в спешното отделение в резултат на проблеми, свързани с психичното здраве. То не установява причинно-следствена връзка.

В проучването са използвани и максималните дневни температури като мярка за излагането на индивида на топлина. Но фактори като нивото на активност и времето, прекарано на открито, обикновено определят действителното излагане на топлина.

Проучването също така не може да оцени въздействието на повишените температури върху по-леките симптоми на психичното здраве

или по-специално върху уязвимите общности. „Необходимо е да подобрим разбирането си за това как излагането на неблагоприятни метеорологични условия, включително както на екстремни горещини, така и на студ, се отразява на лицата с относително леки симптоми на психични разстройства. Това национално проучване се базира само на част от спектъра на психичноздравните проблеми“, отбелязва д-р Ю. Според нея са необходими и допълнителни широкомащабни проучвания, за да се разбере влиянието на ниските температури върху психичното здраве.

Tags: No tags

Comments are closed.