МАЙЧИНО-ФЕТАЛНА МЕДИЦИНА Д-р Мария Янкова, МД, Оскар Клиник

Майчино-феталната медицина е прозореца, през който наблюдаваме зараждащия се нов живот.

Съвременната майчно-фетална медицина е субспециалност, която изисква набор от специализирани познания и разбиране на сложните биохимични и биофизични процеси, протичащи между майката и плода. Това налага работата с широк диапазон от лабораторни изследвания и овладяване методите на специализираната образна диагностика, което прави допълнителната квалификация в тази област не просто препоръчителна, а задължителна. В това са насочени усилията на екипа на Оскар клиник, както и на Асоциацията по майчино-фетална медицина.


Фокус в работата на специалистите по фетална медицина е проследяването на плода по време на интраутробното му развитие. За целта те си служат с най-иновативните средства за навременна високоспециализирана диагностика, чрез които да установят, профилактират и предотвратят всички известни рискови фактори, които биха могли да доведат до увреждане и/или страдание на плода.

Екипът на Оскар клиник се състои от доказани професионалисти в майчино-феталната медицина, които имат над 20 години опит в предоставянето на високо качество пренатална диагностика и първокласна грижа за жената преди, по време и след бременността. Развитието на медицинската апаратура, както и данните от специализирани изследвания, базирани на рандомизирани проучвания в сферата на феталната медицина позволяват прецизен анализ за това дали една бременност протича без усложнения или има данни за специфични такива, дори и преди тяхната клинична изява. Ролята на всички скринингови програми във феталната медицина е да доведат майката и бебето до раждане в оптимално здраве.

За да постигнат сигурност за майката и плода, лекарите по майчино-фетална медицина в Оскар клиник са в непрекъснато взаимодействие с други специалности. Навременната консултация на бременната с ендокринолози, кардиолози, генетици, специалисти по образна диагностика, хирурзи и др. е в основата на най-добрите практики при проследяване на една бременност – особено рискова.
Да не се прекалява с прегледите и да не се пропускат важните – това е кредото на специалистите по майчино-фетална медицина.
А важните прегледи са три – в 12-а, 20-а и 30-а гестационни седмици.

Скрининг на рисковете по време на бременността
Скрининговите програми към днешна дата са разделени в няколко направления в зависимост от рисковете, които изследват:

скрининг за хромозомни заболявания
– скрининг за структурни дефекти
– скрининг за прееклампсия
– скриниг за растежна ретардация
– скрининг за вродени тромбофилии (при необходимост)

На първо място е скринингът за Даун синдром и хромозомни заболявания, който се прави в първия триместър. С въвеждането на качествен скрининг за хромозомни заболявания се постигна намаляване на инвазивната диагностика, което е от значение и за намаляване на излишните манипулации.

В същото време броят на хромозомните заболявания, които се откриват по време на бременност, расте, но не защото се увеличава честотата на заболяванията, а защото имаме възможността да диагностицираме по-голяма част от тях. За последните 5 години в Оскар клиник извършихме скрининги в първия триместър при над 11800 бременни жени.

Скринингът за Даун синдром през първия триместър е специализирано ултразвуково изследване, което обикновено се извършва „през корема” в 11-13 г.с. Важна част от него е да се определи точният срок на бременността най-вече при бременни, които не могат да посочат датата на последната редовна менструация, имат нередовни менструални цикли, забременели са по време на кърмене или скоро след спиране на прием на противозачатъчни медикаменти. По време на изследването се измерва дължината на фетуса и по нея се определя датата на термина. Това е съществено важно при определяне рискът за Даун синдром и други хромозомни аномалии. За всяка бременна се изчислява индивидуален риск – това става чрез комбинацията на няколко ехографски и биохимични параметъра. Взема предвид и възрастта на жената, както и подробна информация за нейното общо зравословно състояние и медицинска история.

Важно е също правилно да се диагностицира многоплодната бременност, тъй като около 2% от спонтанните бременности и повече от 10% от асистираните са многоплодни, а те имат специфични особености и изискват определена компетентност на провеждащия изследването специалист.

За последните 5 години в Оскар клиник проследените многоплодни бременности са 1037. Нормално честотата на двуплодните бременности е 1 на 90 (като 1/3 от тях са монозиготни), а на триплодните 1 на 8100 бременности. In vitro фертилизацията и процедурите за индукция на овулацията обаче увеличиха чувствително честотата на многоплодните бременности до 1 на 60-70. Ултразвуковото изследване може да установи дали бебетата се развиват нормално и споделят ли една плацента, тъй като това може да представлява проблем по време на бременността. В тези случаи се налага по-интензивно наблюдение.

Сериозно постижение в областта на майчино-феталната медицина е и нарастващият брой вътреутробни операции, в резултат на което са факт все повече спасени високорискови бременности, голяма част от тях многоплодни.


Между 11-та и 13-та г.с. могат да се диагностицират определени големи фетални аномалии. Те могат да бъдат видяни в този срок, но това не отменя важността на феталната морфология в 20-22 г.с.

Прегледът има за цел и да се диагностицират ранни спонтанни аборти, тъй като при около 2% от бременните по време на прегледа се установява, че фетусът е загинал, често няколко седмици преди това, без никакви симптоми. Двойките, при които е налице такъв проблем, следва да бъдат консултирани от екипа ни от специалисти за възможните причини и последващи адекватни на ситуацията мерки.

Екипът на Оскар клиник е обединил в състава си утвърдени лекари от различни специалности, чиято мисия е опазването на здравето в цялото семейство. С посветеност на семейната превантивна медицина клиниката осигурява експертиза и съвременен първокласен подход за профилактика на мъжкото, женското и детското здраве. Философията на специалистите ни е, че с превенция се постига не само ранно откриване на хронични заболявания, но и много по-ефективна стратегия за тяхната профилактика и контрол.

Ролята на лекарите по фетална медицина е не само да проследят за хромозомни заболявания, растежна ретардация или друг проблем, но и да превентират бременността за всякакви усложнения, които могат да настъпят. Най-честите сред тях са – високото кръвно по време на бременност или прееклампсията, преждевременното раждане, свързано с прееклампсията или извън нея, изостването в растежа на плода, диабет, тромбофилия.

На следващия етап е скринингът във втори триместър между 20 и 24 гестационни седмици, когато отново специалистите по фетална медицина правят прецизен оглед на плода, за да се уверят, че плодът няма анатомични дефекти и се развива адекватно спрямо срока на бременността. На базата на това лекарите дават оценка за моментната ситуация, както и дали рисковете за бременната са се увеличили в периода между 12 и 20 гестационни седмици, дали при плода има проблем при растежа или дефект.

Третият важен етап от скрининга е късната фетална морфология, която се провежда между 30 и 34 гестационни седмици, при която се провежда и доплерово излседване. Някои акушер-гинеколози съветват този преглед да се предлага при всички бременни жени. Други смятат, че е подходящ само за тези, които са имали усложнения при предишни бременности като прееклампсия, фетална ретардация, диабет, мъртво раждане или които развиват такъв проблем по време на настоящата бременност.

Нашите резултати за 5 години
Данните от резултатите на Оскар клиник за последните 5 години показват 98 % установени и доказани бременности с хромозомни и генетични дефекти и 10% с плацентарни усложнения, вкл. прееклампсия.

Екипът от специалисти по фетална медицина на Оскар клиник за първи път в България въведе скрининга за преекламсия у нас и е носител на най-големия опит в страната за установяването на риска от това изключително сериозно състояние, касаещо здравето на майката и плода. Преекламсията е мултисистемен синдром, развиващ се през втората половина на бременността и се наблюдава при между 2 и 8% от бременностите, като процентът зависи от демографските характеристики на изследваното население. В една трета от случаите състоянието води до раждане преди 37 гестационна седмица (преждевременна или ранна преекламсия), а при две трети раждането се случва след 37 седмица (късна или преекламсия на термин). Преекламсията е основна причина за майчина и перинатална смъртност. Описват се повече от 50 000 смъртни случая на майки годишно в световен мащаб поради преекламсия. Тя е свързана с намалено кръвоснабдяване на плацентата с последващо увреждане на растежа на плода, оксигенация и повишен риск от мъртво раждане.

Целта на скрининга за преекламсия е да се изчисли специфичния за пациентката риск от развитието й и въз основа на това да се определи подхода за последващо проследяване на бременната, включително честотата и съдържанието на последващите й консултации. Това би минимизирало потенциално неблагоприятните перинатални събития за бременните, които развиват преекламсия, чрез опеределяне на подходящо време и място за раждане. В Оскар клиник този скрининг е въведен рутинно от 2013 година и се провежда при всички бременни жени, които преминават специализираната ни женска консултация или ни посещават за високоспециализирани изследвания. Данните на Оскар клиник (за последните 5 години) показват 98% раждания без тежки усложнения при установени плацентарни нарушения, вкл. прееклампсия.

Скрининг за преждевременно раждане
Сред последните сериозни постижения на майчино-феталната медицина е и скринингът за преждевременно раждане. Честотата на преждевремените раждания през последните 50 години не намаляваше, въпреки напредъка в познаването на рисковите фактори и механизмите за превантиране. Двете основни причини за това бяха липсата на достатъчно ефективно идентифициране на жените с висок риск от подобно усложнение и липсата на адекватна намеса за предотвратяването му. Всяка година в света се раждат около 130 милиона бебета и 4 милиона от тях умират през първите четири седмици от живота им. В развитите страни повече от половината от всички неонатални смъртни случаи са на родените недоносени. Специалистите от Оскар клиник прилагат скрининга за преждевременно раждане чрез измерване на дължината на шийката на матката при всички бременни и по-специално при тези с данни за предишни преждевременни раждания, което вече дава отлични резултати. Най-добрият подход за това измерване е чрез трансвагинална сонография. На базата на резултата от прегледа, лекарите могат да приложат всички похвати, за да предотвратят преждевременно раждане или в случай на неизбежност от такова, да насочат пациентката към лечебно заведение с подходящи условия за подготовка и последваща адекватна грижа при недоносени деца.

Смисълът на скрининговите програми, които прилагаме в Оскар клиник, е да поставят под контрол рисковете преди, по време и след бременността и се индивидуализират според специфичните здравни рискове при жените, както с напредване възрастта, така и с оглед на фамилната или друга обременености.

Профилактиката на женското здраве е наша цел и е приемник на най-съвременните практики в областта Майчино-Фетална Медицина, които въведохме в България.

Tags: No tags

Comments are closed.