Над 4000 българки се разболяват от рак на гърдата всяка година

Над 4000 жени в България се диагностицират годишно с рак на гърдата, а 1000 губят битката със заболяването. Това сочат данните от Българския национален раков регистър за 2017 г.

Ракът на гърдата е на първо място по честота сред онкологичните заболявания при представителките на нежния пол. Той представява 26.8% от всички злокачествени заболявания при тях.

Фактическата заболеваемост според данни от 2015г. е 108 на 100 000 жени, а фактическата смъртност – 35.6 на 100 000.

67,3% от пациентите са диагностицирани в начален (първи и втори стадий) на заболяването. При 27.5% то е в трети и четвърти стадий, а при останалите 5,1% стадият е неуточнен. Наблюдава се 2,1% увеличение на диагнозите в напреднал стадий спрямо 2013г.

72,8% е пет-годишната релативна преживяемост от рак на гърдата в България. Тя е 11,1% по-ниска от средната за Европа (83,9%).

Заболеваемостта от рак на гърдата се увеличава с напредване на възрастта и достига своя пик при 65-69-годишните (214,2 на 100 000 жени).

И все пак ранно открития рак на гърдата е лечим.

Успех има в над 98% от случаите.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА РАКЪТ НА ГЪРДАТА?

Това е вид рак, който тръгва от млечните жлези. Той се заражда, когато клетките започнат да растат неконтролируемо.

Раковите клетки на гърдата обикновено образуват тумор, който често може да се види на рентгенова снимка или да се усети като бучка.

Ракът на гърдата засяга почти изцяло жените, но се среща и при мъже. Важно е да се знае, че повечето образувания на гърдата са доброкачествени, а не рак (злокачествени). Нераковите тумори на гърдата са абнормални израстъци, но те не се разпространяват извън гърдата. Не са животозастрашаващи, но някои видове доброкачествени бучки могат да увеличат риска от рак на гърдата при жената.

Всяка бучка или промяна в гърдите трябва да бъде проверена от медицински специалист, за да се определи дали е доброкачествена или злокачествена (рак) и дали може да повлияе на бъдещия риск от рак.

КЪДЕ ЗАПОЧВА?

Ракът на гърдата може да започне от различни части на гърдата.

Повечето видове рак на гърдата започват в каналите, които отвеждат млякото до зърното (дуктален рак).

Някои от тях започват от жлезите, които произвеждат кърма (лобуларен рак).

Съществуват и други видове рак на гърдата, които се срещат по-рядко, като филодес тумор и ангиосарком.

Малък брой видове рак започват от други тъкани на гърдата. Тези видове рак се наричат саркоми и лимфоми и всъщност не се смятат за рак на гърдата.

Въпреки че много видове рак на гърдата могат да причинят бучка в гърдата, не всички причиняват образувания. Много видове рак на гърдата се откриват при скринингови мамографии, които могат да открият заболяването в по-ранен стадий, често преди да бъде усетен, и преди да се появят симптоми.

ВИДОВЕ

Съществуват много различни видове рак на гърдата, като често срещаните включват дуктален карцином in situ (DCIS) и инвазивен карцином. Други, като филодес тумори и ангиосарком, са по-рядко срещани.

След като се направи биопсия, клетките на рака на гърдата се изследват за протеини, наречени естрогенни рецептори, прогестеронови рецептори и HER2. Туморните клетки се разглеждат внимателно

и в лаборатория, за да се установи какъв е класът им. Откритите специфични протеини и степента на тумора могат да помогнат за определяне на възможностите за лечение.

КАК СЕ РАЗПРОСТРАНЯВА?

Ракът на гърдата може да се разпространи, когато раковите клетки попаднат в кръвта или лимфната система и се пренесат в други части на тялото.

Лимфната система е мрежа от лимфни съдове, разположена в цялото тяло, която свързва лимфните възли. Бистрата течност във

вътрешността на лимфните съдове, наречена лимфа, съдържа тъканни странични продукти и отпадъчни материали, както и клетки на имунната система. Лимфните съдове отвеждат лимфната течност далеч от гърдата. В случай на рак на гърдата раковите клетки могат да навлязат в тези лимфни съдове и да започнат да растат в лимфните възли. Повечето лимфни съдове на гърдата се оттичат в: -лимфни възли под мишницата (аксиларни възли); -лимфни възли около ключицата (супраклавикуларни [над ключицата] и инфраклавикуларни [под ключицата]); -лимфни възли вътре в гръдния кош, близо до гръдната кост (вътрешни лимфни възли на млечната жлеза).

Ако раковите клетки са се разпространили в лимфните възли, има по- голяма вероятност те да са преминали през лимфната система и да са се разпространили (метастазирали) в други части на тялото. Колкото повече са лимфните възли с ракови клетки на гърдата, толкова по- голяма е вероятността ракът да бъде открит в други органи. Поради това откриването на рак в един или повече лимфни възли често оказва влияние върху плана за лечение. Обикновено се налага операция за отстраняване на един или повече лимфни възли, за да се разбере дали ракът се е разпространил.

Все пак не всички жени с ракови клетки в лимфните възли развиват метастази, а някои жени без ракови клетки в лимфните възли развиват метастази по-късно.

КОИ СА СИПМТОМИТЕ?

Признаците и симптомите на рака на гърдата включват: -бучка или подуване в гърдата, горната част на гърдите или подмишницата; -промяна в кожата, като например набъбване или поява на вдлъбвания; -промяна в цвета на гърдата – гърдата може да изглежда зачервена или възпалена; -промяна в зърното, например вдлъбване навътре (обърнато зърно); -обрив или коричка около зърното; -необичайна течност (секрет) от някое от зърната; -промени в размера или формата на гърдата.

Сама по себе си болката в гърдите обикновено не е признак за рак на гърдата. Но трябва да се обърне внимание при появата на постоянна болка в гърдата или подмишницата.

Макар и рядко, мъжете също могат да се разболеят от рак на гърдата. Най-честият симптом за рак на гърдата при мъжете е бучка в областта на гърдите.

КАК ДА ПРОВЕРЯВАТЕ ГЪРДИТЕ?

Няма специален начин за проверка на гърдите и няма нужда от специално обучение за това.

Проверката на гърдите е лесна:Докоснете гърдите си: усещате ли нещо ново или необичайно? –Потърсете промени: изглежда ли ви нещо различно? –Проверете с личния лекар всички нови или необичайни промени.

Изградете си навик да се проверявате редовно и обръщайте внимание на всяка настъпила промяна. Проверявайте цялата област на гърдите си, включително до ключицата (горната част на гърдите) и подмишниците.

ВИДОВЕ РАК НА ГЪРДАТА

Има много различни видове рак на гърдата и много различни начини за тяхното описание. Лесно е човек да се обърка от медицинската диагноза.

Видът на рака на гърдата се определя от специфичните клетки, които са засегнати. Повечето видове рак на гърдата са карциноми – това са тумори, започващи в епителните клетки, които покриват органите и тъканите в цялото тяло. Когато карциномите се образуват в гърдата, те обикновено са по-специфичен вид, наречен аденокарцином, който започва в клетките на млечните канали или на лобулите (жлезите, произвеждащи мляко).

ИН СИТУ VS ИНВАЗИВЕН РАК НА ГЪРДАТА

Видът на рака на гърдата може да зависи и от това дали ракът се е разпространил или не. Ракът на гърдата in situ (дуктален карцином ин ситу или DCIS) е рак, който започва в млечния канал и не се е разпространил в останалата част от тъканта на гърдата. Терминът инвазивен (или инфилтриращ) рак на гърдата се използва за описание на всеки вид рак на гърдата, който се е разпространил (навлязъл) в околната тъкан на гърдата.

ДУКТАЛЕН КАРЦИНОМ ИН СИТУ (DCIS)

Средно 1 на 5 рака на гърдата е дуктален карцином ин ситу (DCIS). Почти всички жени, които имат рак на гърдата в ранен стадий, може да бъдат излекувани.

Тъй като DCIS не се е разпространил в тъканта на гърдата около него, той не може да се разпространи (метастазира) извън гърдата в други части на тялото. Понякога обаче DCIS може понякога да се превърне в инвазивен рак. В тези случаи ракът се е разпространил от канала в близката тъкан и оттам може да метастазира в други части на тялото.

Засега няма установен начин, по който да се разбере със сигурност кой интрадуктален карцином ще се превърне в инвазивен рак и кои не, затова почти всички жени с DCIS се подлагат на лечение.

ЛЕЧЕНИЕ НА DCIS

В повечето случаи жените с DCIS могат да избират между операция за запазване на гърдата и обикновена мастектомия.

Дукталният карцином in situ е неинвазивен или прединвазивен рак на гърдата.

ИНВАЗИВЕН РАК НА ГЪРДАТА (ILC ИЛИ IDC)

Инвазивният или инфилтриращ рак на гърдата може да се разпространи в заобиколната тъкан. Двата най-често срещани инвазивни типа са инвазивен дуктален карцином и инвазивен лобурален карцином. Инвазивният дуктален карцином съставлява около 70-80% от всички случаи на рак на гърдата.

Възпалителнитят рак на гърдата и тройно-негативният рак на гърдата са също видове инвазивен рак.

ИНВАЗИВЕН (ИНФИЛТРИРАЩ) ДУКТАЛЕН КАРЦИНОМ (IDS)

Това е най-често срещаният вид рак на гърдата. Около 8 от 10 случая на инвазивен рак на гърдата са инвазивни (или инфилтриращи) дуктални карциноми (IDC).

IDC започва в клетките, които покриват млечните канали в гърдата. Оттам ракът пробива стената на канала и се разраства в близките тъкани на гърдата. В този момент той може да се разпространи (метастазира) в други части на тялото чрез лимфната система и кръвния поток.

ИНВАЗИВЕН ЛОБУЛАРЕН КАРЦИНОМ (ILC)

Около 1 от 10 инвазивни рака на гърдата е инвазивен лобуларен карцином (ILC). Започва в млечните жлези (лобулите). Подобно на IDC, той може да се разпространи (метастазира) в други части на тялото.

Инвазивният лобуларен карцином може да бъде по-трудно откриваем при физически преглед и образни изследвания, като например мамография, отколкото инвазивният дуктален карцином. Освен това, в сравнение с другите видове инвазивен карцином, около 1 от 5 жени с ILC може да е с рак и в двете гърди.

ПО-РЯДКО СРЕЩАНИ ВИДОВЕ ИНВАЗИВЕН РАК НА ГЪРДАТА

Съществуват някои специални видове рак на гърдата, които са подтипове на инвазивния карцином. Те се срещат по-рядко от горепосочените видове рак на гърдата и обикновено съставляват по- малко от 5% от всички видове рак на гърдата. Често са наречени така заради особеностите, които се виждат при разглеждане под микроскоп, като например начина, по който са подредени клетките.

Някои от тях могат да имат по-добра прогноза от по-често срещаните IDC. Те включват:

•Аденоидно-кистозен (или аденокистозен) карцином; •Аденосквамозен карцином от нисък клас (вид метапластичен карцином); •Медуларен карцином; •Муцинозен (или колоиден) карцином; •Папиларен карцином; •Тубуларен карцином.

Някои подтипове имат същата или възможно по-лоша прогноза от IDC. Те включват:

•Метапластичен карцином (повечето видове, включително вретеновидните и плоскоклетъчните, с изключение на аденосквамозния карцином с ниска степен); •Микропапиларен карцином; •Смесен карцином (има характеристики както на инвазивен дуктален, така и на лобуларен карцином).

Като цяло всички тези подтипове продължават да се третират като IDC. Лечението на инвазивния рак на гърдата зависи от степента на развитие на рака (стадий на рака) и други фактори. При повечето жени се извършва някакъв вид операция за отстраняване на тумора.

В зависимост от вида на рака на гърдата и степента на напредналост може да се наложи и друг вид лечение – преди или след операцията, а понякога и двете.

СПЕЦИАЛНИ ВИДОВЕ ИНВАЗИВЕН РАК НА ГЪРДАТА

Някои видове рак имат специални характеристики или се развиват по различен начин, което оказва влияние върху вида на лечението и

перспективите. Тези видове рак може да са по-тежки от другите видове рак на гърдата.

ТРОЙНО-НЕГАТИВЕН РАК НА ГЪРДАТА

Тройно-негативният рак на гърдата е агресивен вид, който представлява около 15% от всички видове рак на гърдата. Той е труден за лечение.

Терминът “тройно негативен рак на гърдата” се отнася до факта,

че раковите клетки нямат естрогенни или прогестеронови рецептори, а също така не произвеждат твърде много от протеина, наречен HER2. (Клетките са “отрицателни” и при трите теста.) Тези видове рак обикновено се срещат по-често при жени под 40-годишна възраст, афроамериканки или жени с мутация на BRCA1.

Тройно негативният рак на гърдата се различава от другите видове инвазивен рак на гърдата по това, че расте и се разпространява

по-бързо, има ограничени възможности за лечение и по-лоша прогноза (изход).

ВЪЗПАЛИТЕЛЕН РАК НА ГЪРДАТА

Възпалителният рак на гърдата (IBC) се среща рядко и представлява само 1-5% от всички случаи на рак на гърдата. Въпреки че често е вид инвазивен дуктален карцином, той се различава от другите видове рак на гърдата по своите симптоми, перспективи и лечение. IBC има симптоми на възпаление като подуване и зачервяване, но инфекцията или нараняването не причиняват IBC или симптомите. Симптомите на

IBC се дължат на това, че раковите клетки блокират лимфните съдове в кожата, поради което гърдата изглежда “възпалена”.

Симптомите включват подуване на гърдите, лилав или червен цвят на кожата и вдлъбване или удебеляване на кожата на гърдата, така че тя може да изглежда и да се усеща като портокалова кора. Често може да не се усеща бучка, дори и да е налице. Наличието на някой от тези симптоми не означава задължително рак, но трябва незабавно да се посети лекар.

ВЪЗПАЛИТЕЛНИЯТРАКНАГЪРДАТА(IBC)СЕРАЗЛИЧАВАОТ ДРУГИТЕВИДОВЕРАКНАГЪРДАТАПОНЯКОЛКОПРИЗНАКА:

–IBC не изглежда като типичен рак на гърдата. Често не причинява бучка в гърдата и може да не се покаже на мамография. Това го прави по-труден за диагностициране. –IBC обикновено се среща при по-млади жени (под 40-годишна възраст). –Изглежда, че афроамериканките развиват IBC по-често от белите жени. –IBC се среща по-често сред жените с наднормено тегло или затлъстяване.

–IBC също така е по-агресивен – расте и се разпространява много по- бързо в сравнение с по-често срещаните видове рак на гърдата. –Когато се диагностицира за първи път, IBC винаги е в локално напреднал стадий, тъй като клетките на рака на гърдата са навлезли в кожата. (Това означава, че той е поне в III стадий.) –В около 1 от всеки 3 случая IBC вече се е разпространил (метастазирал) в отдалечени части на тялото, когато е диагностициран. Това затруднява успешното му лечение. –Жените с IBC обикновено имат по-лоша прогноза (изход), отколкото жените с други често срещани видове рак на гърдата.

ПРИЗНАЦИ И СИМПТОМИ

НА ВЪЗПАЛИТЕЛЕН РАК НА ГЪРДАТА

Възпалителният рак на гърдата причинява редица признаци и симптоми, повечето от които се развиват бързо (в рамките на 3-6 месеца), включително: –подуване (оток) на кожата на гърдата; –зачервяване, обхващащо повече от една трета от гърдата; –вдлъбвания или удебеляване на кожата на гърдата, така че тя може да изглежда и да се усеща като портокалова кора; –вдлъпнато или обърнато зърно; –едната гърда изглежда по-голяма от другата поради подуване; –едната гърда е по-топла и по-тежка от другата; –гърда, която може да е нежна, болезнена или сърбяща; –подуване на лимфните възли под мишниците или близо до ключицата.

Чувствителност, зачервяване, затопляне и сърбеж също са често срещани симптоми на инфекция или възпаление на гърдите, например мастит при бременни и кърмачки. Тъй като тези проблеми са много по-често срещани от възпалителния рак на гърдата, лекуващият лекар може първоначално да заподозре инфекцията като причина и да назначи лечение с антибиотици. Това може да е добра първа стъпка, но ако симптомите не се

подобрят в рамките на 7 до 10 дни, трябва да се направят повече изследвания за търсене на рак. Ако тези симптоми се прояват при жена, която не е бременна и не кърми и е минала през менопауза, тогава срещата със специалист е задължителна.

Възпалителният рак расте и се разпространява бързо, така че той може вече да е стигнал в близките лимфни възли, докато симптомите станат забележими. Това разпространение може да причини подуване на лимфните възли под мишницата или над ключицата. Ако диагнозата се постави със закъснение, ракът може да се разпространи на по-далечни места.

Заболяването може да бъде открито чрез имиджова диагностика – мамография, ултразвук, ядрено-магнитен резонанс. Биопсията обаче е единственият начин, при който със сигурност може да се потвърди диагнозата.

СТАДИИ НА ВЪЗПАЛИТЕЛЕН РАК НА ГЪРДАТА

Всички възпалителни ракови заболявания на гърдата започват като стадий III (T4dNXM0), тъй като засягат кожата. Ако ракът се е

разпространил извън гърдата в отдалечени области, той е стадий IV.

Възпалителният рак на гърдата се счита за агресивен рак, тъй като се разраства бързо, по-вероятно е да се е разпространил в момента на

откриването му и е по-вероятно да се върне след лечението, отколкото други видове рак на гърдата. Перспективите обикновено не са толкова добри, колкото при другите видове.

ПО-РЯДКО СРЕЩАНИ ВИДОВЕ РАК НА ГЪРДАТА

Има други видове рак на гърдата, които засягат друг тип клетки в гърдата. Те са по-редки и понякога е наложително друг тип лечение.

БОЛЕСТ НА ПЕЙДЖЕТ

Болестта на Пейджет започва в каналите на гърдата и се разпространява по кожата на зърното, а след това и по ареолата (тъмния кръг около зърното). Тя е рядко срещанa и представлява само около 1-3% от всички случаи на рак на гърдата.

ФИЛОИДЕН ТУМОР

Филоидните тумори са редки тумори на гърдата. Те се развиват в съединителната тъкан (строма) на гърдата, за разлика от карциномите, които се развиват в каналите или лобулите. Повечето от тях са доброкачествени, но има и такива, които са злокачествени (рак).

АНГИОСАРКОМ

Саркомите на гърдата се срещат рядко, като съставляват по-малко от 1% от всички случаи на рак на гърдата. Ангиосаркомът започва в

клетки, които покриват кръвоносните или лимфните съдове. Той може да засегне тъканта на гърдата или кожата на гърдата.

Някои от саркомите тях може да са свързани с предишна лъчева терапия в тази област.

СТАДИРАНЕ

Възприетият световен стандарт за стадиране на рак на гърдата (рак на млечната жлеза РМЖ) е анатомичната TNM класификация на Американския съвместен комитет по рак (AJCC). По-надолу е

дадена актуалната 8-ма версия на класификацията на AJCC от 2017г. 1

Важна разлика със седмата версия (2010г.) е, че лобуларният карцином in situ (LCIS) е премахнат от стадирането, защото не е се отчита като злокачествено образование, а само като рисков фактор за развитието на такова. 1

Имунохистохимичните методи за откриване на хормонален/HER2 статус (без Ki-67), както и евентуално генетични тестове са добавени като препоръка за допълване на стадия на рака настоящата версия на TNM класификацията на AJCC с цел подобряване на прецизността на лечението и достоверността на прогнозата (т.е. тройно негативен стадий IIA първичен тумор има много по-лоша прогноза от напр. ER+/HER2+ IIA карцином като двата следва да се лекуват по различен начин).1

Включването на биологичните характеристики при стадирането е наречено прогностично стадиране. То отчита в стадия природата на заболяването. Например, тройно негативен Т1N0М0 тумор ще бъде стадий IIA вместо IA, за да се отчете влошената прогноза. 12 Прогностичното стадиране е в процес на разработка.

Туморите трябва да са хистологично доказани. В случаи на множествени първични симултанни тумори в едната гърда за стадиране се използва тумора с най-висока Т категория. Симултанните билатерални злокачествени тумори на гърда се стадират поотделно.

Необходимият минимум изследвания за определяне на категориите T, N и M са физикален преглед и образно изследване.

Първичентумор(Т)–клинична(cT)и патологична (pT)класификация1

T категорияТ критерии
TxПървичният тумор не може да бъде оценен
T0Няма доказателства за първичен тумор
Tis (DCIS)Дуктален карцином in situ
Tis (Paget)Болест на Paget на гръдното зърно, която не е свързана с инвазивен карцином и/или карцином in situ (DCIS) в подлежащия паренхим на гърдата. Карциномите в паренхима на гърдата, свързани с болестта на Paget, се категоризират въз основа на размер и характеристики на паренхимния тумор, като се отбелязва и наличието на Paget.
T1Тумор с максимален размер ≤20 mm
T1miТумор с максимален размер ≤1 mm
T1aТумор с максимален размер >1 mm, но ≤5mm. Размерът се закръгля към следващото цяло число, т.е. всяко измерване >1.0-1.9 mm се отчита като 2 mm.
T1bТумор с максимален размер >5 mm, но ≤10 mm
T1cТумор с максимален размер >10 mm, но ≤20 mm
T2Тумор с максимален размер >20 mm, но ≤50 mm
T3Тумор с максимален размер >50 mm
T4Тумор с всякакви размери, който е разпространен директно към гръдна стена и/или кожа (разязвявания или кожни възли). Инвазия единствено в дермата не се отчита като Т4.
T4aРазпространение към гръдна стена, с изключение на прикрепване/проникване само в пекторалния мускул
T4bРазязвяване и/или ипсилатерални сателитни кожни възли, и/или оток (включително тип портокалова кора) на кожа, които не отговарят на критерии за инфламаторен карцином.
T4cЕдновременно T4a и T4b
T4dИнфламаторен карцинoм

Регионалнилимфнивъзли(N)–клинична(cN)и патологична(pN)класификация1

КатегорияКритерии
Kлинична класификация
cN(sn)/cN(f)*
cNxРегионалните лимфни възли не могат да бъдат оценени (напр. са предварително отстранени).
cN0Няма метастази в регионалните лимфни възли (негативни резултати при образно или клинично изследване).
cN1Метастази в подвижни ипсилатерални аксиларни лимфни възли от нивo I, II.
cN miМикрометастази (клъстер от около 200 клетки с размер не по-малък от 0.2 mm, но не по-голям от 2.0 mm). Забележка: cN mi категория се ползва рядко, но е необходима например при биопсия на сентинелни лимфни възли след проведена неоадювантна терапия.
cN2Метастази в ипсилатералните аксиларни лимфни възли от ниво I, II, които са фиксирани или сраснали или Метастази в ипсилатералните вътрешни мамарни лимфни възли при отсъствие на метастази в аксиларните лимфни възли.
cN2aМетастази в ипсилатералните аксиларни лимфни възли от ниво I, II, които са сраснали помежду си или фиксирани към други структури.
cN2bМетастази единствено в ипсилатералните вътрешни мамарни лимфни възли при отсъствие на метастази в аксиларните лимфни възли от ниво I, II.
cN3Метастази в ипсилатералните субклавикуларни лимфни възли от ниво III с или без ангажиране на аксиларните лимфни възли от ниво I, II или Метастази едновременно в ипсилатералните вътрешни мамарни лимфни възли и в аксиларнитете лимфни възли от ниво I, II или Метастази в ипсилатералните супраклавикуларни лимфни възли с или без ангажиране на аксиларни или вътрешни мамарни лимфни възли.
cN3aМетастази в ипсилатералните субклавикуларни лимфни възли.
cN3bМетастази едновременно в ипсилатералните вътрешни мамарни и в аксиларните лимфни възли.
cN3cМетастази в ипсилатералните супраклавикуларни лимфни възли.
Патологична класификация
pN(sn)/pN(f)*
pNxРегионалните лимфни възли не могат да бъдат оценени (например са предварително отстранени или не са предадени за патоанатомично изследване).
pN0Не се откриват метастази в регионалните лимфни възли или се откриват само изолирани туморни клетки (ITCs).
pN0(i+)Откриват се само клъстери от изолирани туморни клетки с размер под 0.2 mm в регионалните лимфни възли.
pN0(mol+)Позитивно молекулярно изследване (RT-PCR) без да са открити изолирани туморни клетки.
pN1Микрометастази или Метастази в 1-3 аксиларни лимфни възли и/или Микрометастази в клинично негативни вътрешни мамарни възли или Макрометастази открити чрез биопсия на сентинелните лимфни възли.
pN1miМикрометастази (клъстер от около 200 клетки с размер не по-малък от 0.2 mm, но не по-голям от 2.0 mm).
pN1aМетастази в 1–3 аксиларни лимфни възли с поне една разсейка >2.0 mm.
pN1bМетастази в ипсилатералните вътрешни мамарни лимфни възли (ITCs не се отчитат като метастази).
pN1cЕдновременно pN1a и pN1b
pN2Метастази в 4–9 аксиларни лимфни възли или Метастази в клинично доказани ипсилатерални вътрешни мамарни лимфни възли в отсъствие на метастази в аксиларните лимфни възли.
pN2aМетастази в 4–9 аксиларни лимфни възли (поне една разсейка >2.0 mm).
pN2bКлинично доказани метастази във вътрешните мамарни лимфни възли (с или без микроскопско потвърждение) в отсъствие на патологично доказани метастази в аксиларни лимфни възли.
pN3Метастази в ≥10 аксиларни лимфни възли или Метастази в субклавикуларните (ниво III аксиларни) лимфни възли или Клинично доказани метастази в ипсилатералните вътрешни мамарни лимфни възли, едновременно с един или повече позитивни аксиларни лимфни възли от ниво I, II или Метастази в >3 аксиларни лимфни възли и вътрешни мамарни лимфни възли с микро- или макрометастази, открити при сентинелна биопсия, но без клинични данни за тях или Метастази в ипсилатералните супраклавикуларни лимфни възли.
pN3aМетастази в 10 или повече аксиларни лимфни възли (поне една разсейка >2.0 mm) или Метастази в субклавикуларните (ниво III аксиларни) лимфни възли.
pN3bpN1a или pN2a при cN2b (клинично доказани позитивни ипсилатерални вътрешни мамарни лимфни възли) или Едновременно pN2a и pN1b.
pN3cМетастази в ипсилатералните супраклавикуларни лимфни възли.
* При стадирането на категорията следва да се добави суфикс (sn) или (f), за да се отчете дали метастазите са потвърдени съответно при биопсия на сентинелните лимфни възли или при тънко- /дебелоиглена биопсия

Далечни метастази (М) клинична (cM0, cM1) и патологична (PM1) класификация 1

М категория  М критерии

M0Няма клинични или рентгенологични данни за далечни метастази*
cM0(i+)Няма клинични или рентгенологични данни за далечни метастази. При пациенти без симптоми или признаци за метастази с молекулярни или микроскопски методи се откриват групи от туморни клетки ≤ 0.2 mm в циркулиращата кръв, костен мозък или в не-регионални лимфни възли.
M1Наличие на далечни метастази, открити чрез клиничен преглед или рентгенологично изследване (cM1) или Наличие на по-големи от 0.2 mm метастази, доказани хистологично (pM1)
Анатомично стадиране на РМЖ според TNM класификацията му 1
T стойност  N стойност  M стойност  Стадий
TisN0M00
T1N0M0IA
T0N1miM0IB
T1N1miM0IB
T0N1M0IIA
T1N1M0IIA
T2N0M0IIA
T2N1M0IIB
T3N0M0IIB
T1N2M0IIIA
T2N2M0IIIA
T3N1M0IIIA
T3N2M0IIIA
T4N0M0IIIB
T4N1M0IIIB
T4N2M0IIIB
Всякакво ТN3M0IIIC
Всякакво ТВсякакво NM1IV

Бележки към стадирането: 1 •T1 включва микрометастази (T1mi). •T0 и T1 тумори единствено с микрометастази

в лимфните възли се класифицират като IB вместо IIA. •M0 включва M0 с изолирани туморни клетки (ITCs i+). •pM0 класификация не съществува. M0 е винаги клинична. •Ако пациент е с М1 заболяване преди неоадювантна терапия, неговият стадий е IV и остава IV след неоадювантното лечение независимо от резултата му. •Стадият може да се смени, ако след операция образни изследвания покажат далечни метастази, в случай че тези изследвания са проведени не по-късно от 4 месеца след диагнозата при липса на развитие на болестта и ако не е прилага неоадювантна терапия. •Стадирането след неоадювантна терапия се отбелязва като „yc“ или

„yp“ префикс при Т и N класифицирането. Стадий не се присъжда при пълен патологичен отговор към неоадювантна терапия, примерно: ypT0ypN0cM0.

Референции:

1. Giuliano AE, Connolly JL, Edge SB et al. Breast Cancer—Major Changes in the American Joint Committee on Cancer Eighth Edition Cancer Staging Manual. CA Cancer J Clin 2017;67:290–303. doi: 10.3322/caac.21393. (full text: http://onlinelibrary.wiley.com/ doi/10.3322/caac.21393/abstract) https://www.rochemd.bg/

Tags: No tags

Comments are closed.