Новости за HPV инфекцията – профилактика и поведение

Знаете ли, че:

 1. Австралия има обективни амбиции да стане първата страна преборила се с рака на маточната шийка. Тя е първата въвела безплатна ваксинация от 2007г. на момичета и жени от 12 до 26 г., а през 2013 и на момчета. От 2018 е включила и деветвалентната ваксина, която покрива щамовете, отговорни за приблизително 90% от цервикалния рак (6,11,16,18,31,33,45,52,58).
  От друга страна от 1991г. там е в ход сериозна скринингова програма ,към която от декември 2017г. се добавя HPV тестуване на 5 години, което се очаква да намали с още 20% честотата на рака.
  Комбинацията между първична превенция (ваксинация) и вторична (скрининг) се очаква към 2035г. да намали с 50% случаите с рак на шийката и 45% смъртността от него.
 2. Препоръките на европейските институции за цервикален скрининг са за тестуване за HPV на 5 години от 30 годишна възраст от 2015г. (EU Guidelines on Quality Assurance of Cervical Cancer Screening).
  От 2017-2018г. Холандия, Швеция, Италия и Белгия са включили тестуването като част от скрининга.
 3. Международно признати за еталон са два HR HPV ДНК теста: Hibrid Capture II и GP5+/6+ PCR-EIA, за които се смята, че превъзхождат добрата цитология за превенция от CIN3.

От 2015г. са добавени още 5 теста, изпълнили критериите на еталоните за точност и репродуктивност (Cobas 4800,HPV-Risk assay,Onclarity,PapilloCheck and RealTime) и още три- частично признати от 07.2018г. (Cervista,LMNX genotyping kit and RIATOLqPCR).

 1. Поради факта, че доста от ДНК тестовете с повишена чувствителност (нисък cut- off) дават информация и за транзиторни инфекции, което води до хипердиагностика, има публикации, които отдават по- голямо значение на РНК тестове за експресия на вируса (Е6/7), при които еталон е APTIMA (Hologic)
 2. Примамливо е желанието за намеса в локалния и общия имунитет, което би помогнало за профилактика и подпомагане на основното лечение. Българката от години е настоявала и за нестандартни опити за справяне с проблемите и често не е толерирала лекарските съвети. Категорично бих подчертал, че тези опити трябва да не отлагат и да не пречат на установените алгоритми за профилактика, скрининг на преканцерозите и рака на маточната шийка, оперативните протоколи и постоперативното поведение.
https://papilocare.bg/

В годините са правени опити за лечение на HPV носителство и преканцерози на маточната шийка с: интерферон локално, цитостатици- 5-PU, глобули с бензалкониев хлорид, повидон- йод, сребро, глициризинова киселина, хлорхексидин, имиквимод, подофилотоксин, трихлороцетна киселина и др.
Съществуват също перорални имуностимулатори и имуномодулатори. За някои от тях се представят съобщения от проучвания за успехи като допълнение към основното лечение (напр. inosine acedoben dimepranol – Isoprinosine, Coriolus versicolor и др.).
Съществуват локални препарати с растителни съставки специално за профилактика и лечение на HPV. Такъв е най-новият продукт от гинекологичното портфолио на Gedeon Richter – Papilocare® , вагинален гел, съдържащ Coriolus versicolor, Centella asiatica, NЕЕМ-екстракт, Bioecolia® , Aloe vera, хиалуронова киселина, и др. Функцията му е да реепителизира зоната на трансформация и да ребалансира вагиналната микрофлора, което води до блокиране и евентуално елиминиране на инфекцията.
Комбинацията от 7 съставки, уникално и синергично повлиява трите подлежащи на модификация фактори, за които е известно, че са свързани с очистването или персистирането на HPV.
Първият фактор е реепителизация на цервикалната зона на трансформация. Основните съставки за това действие са хиалуроновата киселина (включена в ниозоми), Centella asiatica (включена във фитозоми), Aloe vera и Neem.
Вторият фактор е вагиналната микробиота. Резултатите от последни проучвания ясно демонстрират , че баланса на вагиналната микрофлора определя патогенезата на цервикалния рак, причинен от HPV. Основната съставка, подпомагаща този баланс е BioEcolia. Това е пробиотик, който засилва пролиферацията на полезните бактерии и намалява видовото разнообразие на патогенните микроорганизми. Колкото по-голяма е динамиката на микробиома (по-голямо разнообразие от
микроорганизми и по-ниска концентрация на лактобацили), толкова по-голяма е вероятността за персистиране на HPV и тежестта на лезиите, причинени от него.
В клинично проучване е доказано, че Papilocare увеличава концентрацията на Lactobacillus crispatus.(2)
Третият фактор е локалния имунен статус. Известно е, че имунокомпрометирани
пациенти имат висок риск от развитие на HPV-зависими лезии.
Последните данни показват значителна корелация между локалния имунен статус на жените и персистирането на високорискови HPV генотипове.
В допълнение HPV създава локална противовъзпалителна микросреда, което прави трудно откриването му от локалната имунна система и съответно изработване на локален имунен отговор.
Резултати от клинични проучвания показват, че Coriolus versicolor активира локалния имунен отговор чрез индукция на TH1 отговор, медииран от IL-12 и TNF-β при перорално приложение.( 1)
Подобряването на локалния имунен статус в полето на действие на HPV може да се смята за добра стратегия за подпомагане на очистването от вируса.

  
д-р Иван Димитров

д-р Иван Димитров завършва английска езикова гимназия в Пловдив и медицина във ВМИ-София.Придобива специалност „акушерство и гинекология“през 1995 година. Над 30 години работи в профилактиката и лечението на женското здраве,проследяването на бременността,както и подобряването качеството на живот на жените в менопауза.Обучаван от водещи специалисти на форуми и курсове в България,Италия,Австрия,Германия и др. От 2000 г. с началото на опита за реформи в здравеопазването основава индивидуална АГ практика и продължава да подобрява условията и оборудването на кабинетите си със собствени усилия.

Papilocare® е иновативен по отношение на технологията на капсулиране на активно-действащите вещества – Ниозоми и Фитозоми – висок клас лекарство-доставящи системи, позволяващи подобрена пенетрация и бионаличност в базалния слой на „зоната на трансформация“ – на нивото на интеграция на вируса.
Иновативната ниозомна технология позволява удължено освобождаване, цялостен и дълготраен ефект на Papilocare® върху цервико-вагиналната лигавица.

Papilocare® вагинален гел е предназначен:
За контрол и реепителизация на „зоната на трансформация“ на маточната шийка с цел превенция на риска от лезии (L SIL), причинени от HPV
Съпътстващо постоперативно лечение на интраепителни лезии, причинени от HPV
Елиминиране сухотата на вагиналната лигавица
Възстановяване на нормалната вагинална микрофлора
Съвместим е с кондоми и може да се използва като лубрикант.
Не трябва да измества общоприетите протоколи за поведение, но може да се включи като адювантна терапия.

Tags: No tags

Comments are closed.