Остър коронарен синдром

Остър вял миелит (AFM)

Остра бъбречна недостатъчност

Остра чернодробна недостатъчност

Отравяне с въглероден оксид

Остра миелогенна левкемия

Остра лимфоцитна (лимфобластна) левкемия

Оцветяване на урината