Остър коронарен синдром

Остър вял миелит (AFM)

Остра бъбречна недостатъчност

Остра чернодробна недостатъчност

Отравяне с въглероден оксид