Остър коронарен синдром

Остър вял миелит (AFM)

Остра бъбречна недостатъчност

Остра чернодробна недостатъчност

Отравяне с въглероден оксид

Остра миелогенна левкемия

Остра лимфоцитна (лимфобластна) левкемия

Оцветяване на урината

Обрив от памперси

Овариален хиперстимулационен синдром (OHSS)

Остеомиелит

Остеопороза

Остеосарком

Обущарски гърди (пектус екскаватум)

Обструктивна сънна апнея при деца

Отравяне с алкохол