Този уебсайт и мобилното приложение Genica News  се управляват от Genica News. Genica News отдава голямо значение на защитата на личните данни и се задължава да съблюдава законовите разпоредби за защита на данните ВИ. Целта на настоящата политика е да бъдете информирани какви лични данни бихме събрали за вас, с каква цел, срок и какви са вашите права. Genica News спазва най-високи нива на поверителност на личните данни. Настоящата Политика за защита на личните данни се прилага за личните данни, които събираме чрез  нашите дъщерни дружества, Web страницата  и мобилното ни приложение, както и при предоставяне на услугите ни. Възможно е да събираме лични данни за вас, когато използвате нашите дъщерни дружества, Web страницата ни и мобилното ни приложение. В повечето случаи самите вие ни предоставяте тази информация напълно доброволно , избирайки и съгласявайки се да ни изпратите информация за себе си, а в други случаи ние изискваме личните ви данни чрез нашите дъщерни дружества, за да спазим законово задължение, за сключване на договор или защитим наш законен или Ваш жизненоважен интерес. В зависимост от услугите, които ползвате, може да събираме и обработваме следната информация за вас: Три имена, телефон, мейл адрес и дата на раждане или единен граждански номер. Ние обработваме личните данни, които събираме с цел:

По отношени на услугите в Web страницата ни или мобилното приложение на Genica News с цел да Ви запознаем с всички новости около превенцията на Вашето здраве.

Всички лични данни, които доброволно ни предоставите при използване на онлайн регистрационните ни форми, ще се използват за оценка на дейността ни или предоставяне на конкретната услуга, за която се регистрирате. Чрез използването на нашите дъщерни дружества Вие се съгласявате доброволно да получавате информация и от Genica News.

Geniva News използва трети страни за подпомагане на определени дейности или при изпълнение на законово задължение, а именно: външни консултации със специалисти, лекари,професори в полза на изданието,  общини, счетоводни кантори, хостинг и поддръжка на Web страницата и комуникации.

В определени случаи  трети страни в тази сфера на работа могат да получат вашите данни. Genica News  винаги ще контролира и ще подсигури най-висока сигурност за данните ви. Докога съхраняваме информацията ви?

Ние съхраняваме цялата информация, която сме събрали от вас, до срока на предоставяната услуга или в предвидените срокове в действащото законодателство.

Genica News, взема мерки за защита на личните ви данни от случайна загуба и нерегламентиран достъп, употреба, промяна или оповестяване. Налице са политики и процедури, предназначени да предпазят информацията от загуба, злоупотреба и неправомерно разкриване. Освен това вземаме допълнителни мерки за информационна сигурност, включително контрол на достъпа, строга физическа защита и надеждни практики за събиране, съхранение и обработка на информацията.

Трансферът, съхранението и обработката на лични данни, събрани чрез Web страницата  и нашето мобилно приложение е обезпечен със съвременни технически средства. Genica News няма да прехвърля данните ви извън рамките на ЕИП. Genica News може да предостави,  вашите лични данни на трети страни, които ще обработят данните съобразно инструкциите и под отговорността на изданието или съгласно закон.

По всяко време можете да поискате от Genica News да ви предостави информация за личните данни, които са събрани и съхранява за вас. Можете също така да изискате Genica News да коригира, изтрие или актуализира Вашите лични данни.
Можете по всяко време да оттеглите съгласието си за събиране, съхраняване и използване на Вашите лични данни спрямо Genica News. Информираме ви, че по настоящото законодателство имате право и на жалба за начина, по който се обработват данните ви до надзорния орган Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или www.cpdp.bg.
Част от правата ви, като изтриване на данните или възразаване срещу обработването, могат да бъдат ограничени от действащото законодателство.  Промени в настоящата Политика за защита на личните данни.Тази процедура за защита на лична информация може да бъде променяна във времето. Такива промени ще влязат в сила незабавно след тяхното оповестяване. Редовното преглеждане на тази страница ви гарантира, че винаги ще сте наясно каква информация събираме, как и за какви цели Genica News я използва и при какви обстоятелства (ако настъпят такива) ще я споделяме с други страни. Ако имате въпроси по отношение защитата на данните, можете да се обърнете към Genica News и нашето Длъжностно лице по защита на даните.

Информацията на този сайт се предоставя единствено с общообразователна цел и в никакъв случай не замества компетентно медицинско становище. Информацията на този сайт не следва да се приема като точна, актуална или изчерпателна, дори към момента на публикуването си да е била такава. Genica News не носи отговорност за претърпени вреди или пропуснати ползи, настъпили в следствие на решение, взето единствено на базата на информацията, публикувана на този сайт, без допълнителна консултация с компетентно медицинско лице. Освен това сайтът може да съдържа препратки към определени закони и разпоредби, а те биха могли да бъдат изменени във времето и следва да се тълкуват единствено за конкретния момент.