Проучване откри, че ензимът G9a може да инхибира чревното възпаление

В скорошна статия, публикувана в Gastroenterology, учени установиха, че 
ензимът G9a, регулатор на генната експресия, може да инхибира 
възпалителни заболявания, като възпалително заболяване на червата (IBD).


IBD е широк термин, който показва хронично възпаление на 
стомашно-чревния тракт.


д-р Гилерме Пиовезани Рамос гастроентеролог и учен от Mayo Clinic в 
Минесота, и Уилям Фобион младши, доктор по медицина, е декан по 
изследванията в клиниката Майо в Аризона, са водещите автори на 
изследването.


Доказано е, че факторите на околната среда повишават риска от развитие 
на IBD. G9a е един от многото епигенетични ензими, които регулират 
генната експресия. Епигенетиката е изследване на генетичните промени в 
генната експресия, дължащи се на поведенчески фактори и фактори на 
околната среда, а не на промени в ДНК последователността. Епигенетиката 
играе критична роля в развитието и прогресирането на много заболявания, 
включително IBD.


Изследователите са използвали молекулярни и биохимични техники и 
секвениране на ДНК и РНК, за да открият молекулярния механизъм зад G9a, 
който управлява функцията на Т клетките, свързана с IBD. След това 
ролята на G9a е оценена с помощта на предклинични модели.
Изследователите казват, че тези ранни открития подкрепят потенциалното 
използване на инхибирането на G9a при лечението на стомашно-чревни 
възпаления, включително IBD и целиакия. Тяхната дългосрочна цел е да 
характеризират и модифицират регулаторните Т клетки, за да осигурят 
ефективни клинични терапии за пациентите.

Пълна информация за цялото проучване:
https://www.gastrojournal.org/article/S0016-5085(22)01185-4/fulltext

Редактор: Йорданка Йовчева

Comments are closed.