Профилирането на липидите може да даде РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ за диабет и сърдечни заболявания

Измерването им в кръвта помага за оценка на риска от заболяване преди появата на симптомите, сочат резултатите от ново проучване •Един обикновен кръвен тест може да предскаже дългосрочния риск от диабет тип 2 и сърдечносъдово заболяване. •В проучване, проведено сред 4000 здрави възрастни, учените установяват, че нивата на липидите в кръвната плазма са свързани с по-късното развитие на двете заболявания. •Лицата с по-високи концентрации на определени измерени липиди в кръвта са имали по-висок риск от диабет тип 2 или сърдечносъдово заболяване. •Профилирането на липидите може да бъде евтин и бърз начин за прогнозиране на риска, който да позволи промени в хранителния режим и начина на живот, преди да се развият заболяванията.

В Съединените щати 1 на 10 души има диабет тип 2. На всеки 36 секунди в САЩ някой умира от сърдечносъдово заболяване, а този тип заболявания са причина за една трета от всички смъртни случаи в света.

И двете състояния могат да се развият бавно, а симптомите невинаги са очевидни. Лекарите оценяват риска на дадено лице да ги развие, като снемат анамнеза и наблюдават настоящите фактори на начина на живот.

Проучване, ръководено от проф. д-р Крис Лаубер от центъра за експериментални и клинични изследвания на Twincore в Германия, показва, че липидите в кръвната плазма могат да предскажат бъдещия риск от диабет тип 2 и сърдечносъдово заболяване.

Методът, известен като липидомично профилиране, може да осигури количествено измерване на риска много преди да се появят симптоми.

„Авторите на това проучване добяват към нарастващите доказателства, че липидомичното профилиране може да е бъдещата стъпка за за откриване на сърдечносъдови заболявания, както и на диабет“, коментира д-р Сунет Сингх, медицински директор на CareHive.

ИЗМЕРВАНЕ НА ЛИПИДИТЕ В КРЪВТА

В проучването са включени малко над 4000 здрави шведски граждани на средна възраст. Те са били от сформирана в град Малмьо група за установяване на връзката между хранителния режим и и сърдечносъдови заболявания.

В началото на проучването участниците са били на възраст от 46 до 68 години. Около 10% от тях са имали индекс на телесна маса (ИТМ) над 30.

Изследователите са взели по една изходна кръвна проба от всеки участник. След това центрофугирали кръвните проби, за да отделят плазмата за анализ. С помощта на масспектрометрия измерили концентрациите на 184 различни липиди в плазмата. Те използвали тези липидомни профили, за да изчислят рисковите точки и да разпределят участниците в шест рискови групи.

Д-р Сингх заявява пред Medical News Today, че проучването може да допълни предишните методи за оценка на риска. „Този нов подход дава възможност за нова рамка за стратификация на риска, която също така позволява подобрение, когато се използва заедно с измерването на стандартните клинични променливи“, казва той.

Въпреки това ученият отбелязва, че в изследваната популация е имало малко разнообразие: „Препоръчително е да се продължи разширяването на това изследване чрез увеличаване на популацията от пациенти, за да се включат още няколко променливи. Това включва различни възрасти на пациентите, расови и етнически групи и нива на физическа активност“.

ЛИПИДИ И РИСК

Изследователите проследяват участниците в продължение на повече от 20 години, като началните оценки са били направени между 1991 и

1994 г. През това време 13, 8% от хората развили диабет тип 2, а 22 % – сърдечносъдово заболяване.

За пациентите от групите с най-висок риск тези стойности нарастнали до 37% за развитие на диабет тип 2 и 40, 5% за развитие на сърдечносъдово заболяване в сравнение с горепосочените средни стойности за групите.

При хората от групите с най-нисък риск рискът от развитие на двете състояния е намалял.

Изследователите установяват също така, че за хората с високи стойности на липидния риск има много по-голяма вероятност да развият затлъстяване през периода на проследяване. Затлъстяването е рисков фактор както за диабет тип 2, така и за сърдечносъдово заболяване.

Авторите предполагат, че този подход, основан на рискови показатели, може да покаже риска от диабет тип 2 и сърдечносъдово заболяване много години преди появата на заболяването.

„По-ранното откриване на болестта става в момент, в който тя не е станала клинично видима. В резултат на това изследователите и

клиницистите вече могат да разглеждат заболяванията от гледна точка на по-активна превенция, а не просто от гледна точка на лечението“, коментира д-р Сингх.

РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Използването на масспектрометрия за измерване на липидите в кръвната плазма е бързо, сравнително евтино и дава количествени резултати.

Авторите на това проучване предполагат, че то може да идентифицира липидите, които допринасят в най-голяма степен за риска от развитие на последващи здравословни състояния, и евентуално да доведе до нови лекарствени лечения.

„Изследванията спомагат за напредъка в областта на клиничната масспектрометрия като цяло, като продължават да демонстрират потенциала за по-ранно откриване на заболявания преди конвенционалните средства“, коментира д-р Сингх.

Учените подчертават, че са необходими допълнителни изследвания, за да се потвърди тяхната хипотеза и да се покаже колко информативен е плазменият липидом за здравето и болестите.

„Липидомът може да предостави информация много отвъд риска от диабет и сърдечносъдови заболявания“, казва Крис Лаубер, водещ автор на изследването. Според него този обикновен тест може да покаже

на хората техния риск от развитие както на диабет тип 2, така и на сърдечносъдово заболяване. Чрез промяна на хранителния режим и начина на живот те може да успеят да намалят този риск, смята ученият.

Tags: No tags

Comments are closed.