Астма

Анемия

Болест на аортната клапа

Абсанс пристъпи

Акантозис нигриканс

Аневризма на коремната аорта

Ахалазия

Ахилесов тендинит

Акне

Акромегалия

Акустична неврома

Ахилесово сухожилие-скъсване

ASL наранявания – предна кръстна връзка

Актинична кератоза

Афти