Ролята на вирус неутрализиращите антитела при преболедували и ваксинирани срещу COVID-19

В авторитетните международни научни журнали се натрупват все повече безспорни доказателства за ролята на т. нар. вирус неутрализиращи антитела (NАbs) и тяхната връзка с ефикасността на придобития имунитет от COVID-19 след ваксинацията или преболедуването.

Именно тези вирус неутрализращи антитела са функционално активните „полезни“, защитни молекули, които предпазват от инфектиране и служат като маркер за оценка на хуморалния имунитет – имунитетът, който се развива след преболедуване или ваксиниране. С други думи – ако вече сте преболедували COVID-19 или имате поставена ваксина, вирус неутрализиращите антитела са критерият, по който бива измерван ефективният имунитет, който сте генерирали.

Масовите лабораторни тестове за количествено определяне на антитела IgG след преболедуване използват различни технологии на детекция при различните производители, като само отчитат количествено присъствието на IgG антителата, без да разграничават протективните вирус неутрализращи антитела от антителата, които са насочени към други части на протеините на вируса, които и нямат отношение към навлизането на вируса в клетката.

Такива например могат да бъдат антителата IgG, насочени към обвивката на вируса, която е известна като нуклеокапсид, или други структурни протеини на вируса. Лабораторните резултати за IgG антителата от тези тестове се измерват също така в различни количествени единици и все още не е напълно ясно при какво количество, при различните видове антителни тестове, може да се говори за реална протекция срещу COVID-19.


GenScript® е американска компания, която е патентовала и регистрирала своя продукт cPass™ SARS-CoV-2 Virus Neutralizing Antibody тест за оценка на вирус неутрализиращите антитела в пациентски кръвен серум или плазма и единственият одобрен тест за установяване на вирус неутрализиращи антитела от Американската агенция по храни и лекарства (FDA) и Европейските CE-IVD регулаторни органи за ин витро диагностични медицински изделия. За всички останали налични тестове FDA декларира само и единствено установяването на антитела като съпътстващ серологичен маркер за преминала инфекция или като помощна диагностика за COVID-19.

Ролята на вирус неутрализиращите антитела при преболедували и ваксинирани срещу COVID-19 cPass™ работи с кръвна проба и отчита присъствието само на вирус неутрализиращите антитела, като ги различава от останалите от клас IgG в серума на пациента, които нямат такава протективна стойност. Логично това е и единственият в страната FDA лицензиран тест с това предназначение. cPass™ имитира свързването на вируса SARS-CoV-2 към неговия естествен рецептор в човешката клетка АСЕ-2 и как присъствието на вирус неутрализиращите антитела, насочени точно срещу RBD в серума на пациента повлияват това.

cPass™ показва 100% съответствие със златния стандарт за вирусна неутрализация стандарт (известен още като PRNT). Високи стойности на общи IgG антитела не е равносилно на високи нива на вирус неутрализиращи антитела.

При тестването с cPass™ SARS-CoV-2 Virus Neutralizing Antibody на GenScript и положителен резултат в проценти (над 30%), това означава присъствие на вирус неутрализиращи антитела и се наблюдава при голяма част от преболедувалите и ваксинирани индивиди.

Отрицателният резултат (стойности под 30%) индикира липсата на тези антитела след възстановяването от COVID-19, или те са в много малка концентрация под лимита на детекция на теста, и така има вероятност пациентът да бъде заразен. Така, на индивидуално ниво, само с един тест, може да бъде оценена ефективността на хуморалния имунитет след преболедуването.

При тестването с различните конвенционалните тестове за количество IgG-антитела не става ясно нещо много важно – стойностите, над които може да се говори за реална серопротекция след преболедуването.


Стойностите на вирус неутрализиращите антитела показват тенденции към понижаване във времето, което е индивидуално за всеки преболедувал пациент и може да бъде много важен ориентир за необходимостта от своевременно поставяне на ваксината.**

В някои от страните на Западна Европа вече има разпоредби, които изискват лабораторен резултат за положителен резултат (над 30%) от теста за вирус неутрализиращи антитела срещу SARS-CoV-2 по подобие на RT-PCR теста.


Тестът на GenScript® cPass™ може да бъде направен в лаборатория ГЕНИКА за територията на София.


Източници:
*https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7608887/
**https://www.nature.com/articles/s41467-020-20247-4
Материалът има информативен характер и не може да замести консултацията с лекар. Преди да предприемете лечение, задължително се консултирайте с лекар.

Tags: No tags

Comments are closed.