Ролята на възпалението в регенерацията на черния дроб

 Само два часа след започване на регенерацията на черния дроб, сканираща 
електронна микроскопия на проба от човешки черен дроб показва 
натрупването на нови кръвни клетки в клетките, които покриват черния 
дроб. 

Изследователи изясняват подробности за  ролята на възпалението в 
регенерацията на черния дроб.


Черният дроб има най-голямата регенеративна способност от всеки орган в 
тялото, което прави възможно хирурзите да лекуват ракови и неракови 
заболявания с обширни хирургични подходи. Известно е обаче, че основните 
хронични чернодробни заболявания, като цироза или неалкохолен 
стеатохепатит, инхибират способността на черния дроб да се регенерира 
след операция. Без регенерация черният дроб не може да функционира и 
пациентите могат да развият постоперативна чернодробна недостатъчност – 
често смъртоносно усложнение.


В скорошна статия, публикувана в JHEP Reports , изследователите и 
сътрудниците на Mayo Clinic установиха, че много гени бързо променят 
своята експресия по време на регенерация на черния дроб при хора. 
Въпреки че повечето от тези гени са свързани с възпаление, те откриват, 
че пациенти с дисфункционална регенерация на черния дроб изпитват 
утежнена, преобладаваща възпалителна реакция в черния дроб.

Необходимо е определено ниво на възпаление, за да се стимулира ефективната 
регенерация на черния дроб. Въпреки това, черният дроб не успява да се 
регенерира, когато има твърде силен възпалителен отговор.
„Успяхме да демонстрираме, че кръвните клетки, свързани с възпаление, 
наречени неутрофили, играят критична роля в регенерацията на човешкия 
черен дроб след чернодробна резекция“, казва Патрик Старлингер, MD, 
Ph.D. , хепатобилиарен и панкреасен хирург в Mayo Clinic.


Използвайки РНК секвениране, изследователите също така откриха, че ген, 
известен като DUSP4, открит в чернодробните синусоидални ендотелни 
клетки (LSECs), е значително нерегулиран при пациенти с дисфункционална 
регенерация на черния дроб.


DUSP4 е ген, който контролира как ендотелните клетки, важен участник и 
регулатор на възпалителните реакции, реагират на местата на възпаление. 
Ако нивата на DUSP4 са по-ниски, LSECs реагират по-интензивно на 
възпалението и позволяват натрупването на повече неутрофили в черния 
дроб – което води до прекомерен възпалителен отговор.


Това предполага, че дисрегулацията на DUSP4 може да бъде основен фактор, 
допринасящ за влошения възпалителен отговор, наблюдаван при пациенти с 
дисфункционална чернодробна регенерация.


Д-р Старлингер казва, че този ген може да бъде потенциална цел за 
терапевтични стратегии, прилагани преди или след операция за 
предотвратяване на чернодробна недостатъчност при пациенти, подложени на 
чернодробна резекция.


„Това представлява истинска промяна на парадигмата, тъй като 
терапевтичните стратегии за подпомагане на регенерацията на черния дроб 
разчитат предимно на данни от тези животински модели“, казва д-р 
Старлингер.

„Идентифицирането на този процес при хората е от решаващо 
значение за резултатите на пациентите след чернодробна резекция и тъй 
като продължаваме да разбираме по-добре този процес, в крайна сметка 
можем да направим чернодробната хирургия по-безопасна за нашите 
пациенти.“


Това изследване е подкрепено от Националния институт по здравеопазване, 
Медицинския научен фонд на кмета на град Виена и Австрийския научен 
фонд.


Източник: https://discoverysedge.mayo.edu
— Клоуи Кори

Редактор: Йорданка Йовчева

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *