Свързан ли е приемът на ПО-МАЛКО МЕСО с по-малък риск от рак?

•Учени изследват начина на хранене като възможен фактор за развитието на рак. •Предишни изследвания показват, че консумацията на месо е свързана с по-висок риск от някои видове рак. •Ново проучване установи, че хората, които ядат по-малко месо, имат по-малък риск от заболяване от всички видове рак. •Изследването обаче не може да докаже причината и връзката между консумацията на месо и рискът от рак може да се дължи на други променливи.

Изследователи от Оксфордския университет в Обединеното кралство публикуваха наскоро резултатите от мащабно проучване, в което се изследва влиянието на различните нива на консумация на месо върху вероятността от развитие на рак. Проучването е установило, че при вегетарианците, пескатарианците и хората, които консумират малко месо, рискът от развитие на рак е значително по-малък.

Авторите на проучването анализират статистически данни за случаите на рак като цяло, а също така разглеждат внимателно влиянието на консумацията на месо върху три от най-разпространените видове рак: рак на гърдата след менопауза, рак на простатата и рак на дебелото черво.

Водещ автор на изследването е Коди Уотлинг, докторант в отдела по епидемиология на рака към Департамента по здравеопазване на населението Nuffield към Оксфордския университет.

„Нашите открития добавят допълнителни доказателства, че спазването на вегетарианска, пескатарианска или нискокалорична диета може

да бъде свързано с по-нисък риск от диагностициране на рак. Тези констатации също така предполагат, че рискът от рак за различните групи на хранене може да е различен в зависимост от вида на рака“, казва той пред Medical News Today.

ИЗСЛЕДВАНА Е ГОЛЯМА ГРУПА

Изследователите са проследили 472 377 души от базата данни на BioBank в Обединеното кралство за среден период от 11, 4 години. Нито един от участниците, които са били на възраст 40-70 години, когато екипът ги е набрал между 2006 и 2010 г., не е имал диагноза рак в началото на изследвания период. По време на проучването лицата са съобщавали на изследователите за приема на месо.

Учените разделят кохортата на проучването на четири групи: •Приемащите месо съобщават, че консумират преработено месо, птиче или червено месо – включително говеждо, свинско и агнешко – повече от пет пъти всяка седмица. В тази група попадат 247 571 души, което представлява 52, 4 % от цялата изследвана популация. •Хората, консумиращи малко месо, са яли същите храни, но максимум пет пъти седмично. От изследваната популация 43, 5%, или 205 385 души, са били в тази група. •Примащите риба, но не и месо, са били 10 696 души, или 2, 3% от изследваната популация. •Вегетарианците и веганите, които не ядат нито месо, нито риба, съставлявали 1, 8% от цялата кохорта, или 8 685 души.

„Благодарение на големия брой случаи на рак в BioBank в Обединеното кралство успяхме да разгледаме често срещаните видове рак в зависимост от групите на хранене, въпреки малкия брой вегетарианци и

пескатариаци, и да проучим допълнително тази връзка“, обяснява Уотлинг.

В края на периода на проучването 54 961 души са развили някакъв вид рак. Изследователите отбелязват 5 882 случая на колоректален рак, 9 501 случая на рак на простатата и 7 537 случая на рак на гърдата след менопауза.

НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ РАК

След като групата, която се храни с месо, служи за база, изследователите изчисляват риска от развитие на рак за останалите три групи. Данните показват, че вероятността за развитие на рак при групата на вегетарианците и веганите е с 14% по-малка в сравнение с останалите групи.

Вероятността да се разболеят от рак е с 10 % по-малка при хората, които консумират риба, а при хората, които консумират малко месо, рискът е намалял с 2 %.

Жените в постменопауза, които са вегетарианци, са имали 18% по- нисък риск от рак на гърдата, а мъжете пескетарианци и вегетарианци са имали съответно 20% и 31% по-нисък риск от рак на простатата.

Когато авторите на проучването разглеждат колоректалния рак, те установяват, че при хората, които консумират малко месо, рискът от развитие на това заболяване е с 9% по-нисък, което, както отбелязват, съответства на предишни изследвания.

КАКВО СЕ КРИЕ ЗАД ДАННИТЕ?

Авторите пишат: „Не е ясно дали другите разлики, наблюдавани при всички видове рак и при рака на простатата, отразяват някакви причинно-следствени връзки или се дължат на други фактори, като

например остатъчно объркване или разлики в откриването на рака“. Сред тези потенциални смущаващи фактори е индексът на телесна маса (ИТМ). Когато изследователите го отчитат, намалението на риска от рак на гърдата при жените вегетарианки става незначително.

„ИТМ би бил потенциален фактор за объркване, ако разликите в неговите стойности по групи не се дължат на различия в храненето. Например, може би вегетарианците спортуват повече от месоядните и в резултат на това поддържат здравословен индекс на телесна маса“, коментира Уотлинг. Той изтъква, че „съществуват разлики в ИТМ по диетични групи, а по-високият ИТМ е свързан с по-висок риск от рак“. „Въпреки това ИТМ може да бъде и медиатор, ако разликите в неговите

стойности по диетични групи всъщност се дължат на различия в храненето. Както може би подозирате, това е трудно да се разграничи. Поради това в нашите анализи разглеждахме ИТМ както като потенциален фактор за объркване, така и като потенциален медиатор“, допълва той.

Какво предлага засега Уотлинг? „Моите препоръки са хората да ограничат приема на преработено и червено месо в хранителния си режим и да консумират храна, богата на пълнозърнести храни,

плодове, зеленчуци и бобови растения, като същевременно поддържат здравословно телесно тегло“, заявява ученият.

Авторите на проучването са установили, че вегетарианците и пескатарианците са по-скоро по-млади и добре образовани и по-рядко пушат и пият. Това предполага, че е възможно резултатите да се дължат на объркващи фактори.

Освен това всички доброволци от британската BioBank са били на възраст от 40 до 70 години при набирането им, което означава, че констатациите може да не могат да се обобщят за всички възрастови групи.

КОИ СА ПЕСКАТАРИАНЦИТЕ И С КАКВО СЕ ХРАНЯТ?

Пескатарианецът е човек, който добавя риба и морски дарове към вегетарианската си диета.

Има много причини, поради които хората предпочитат да се откажат от месото и птиците, но все пак ядат риба. Някои избират да добавят риба към вегетарианската диета, за да могат да се възползват от ползите за здравето от растителната диета и от полезната за сърцето риба. Други пък се опитват да ограничат въздействието на своята диета върху околната среда. За някои това може да е просто въпрос на вкус.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПЕСКАТАРИАНЕЦЪТ?

Най-просто казано, пескатарианецът е човек, който не яде месо, но яде риба. Терминът „пескатарианец“ е създаден в началото на 90-те години на миналия век и представлява комбинация от италианската дума за риба „pesce“ и думата „вегетарианец“. Понякога се изписва „пескетарианец“, но това означава същото.

В научната литература този хранителен режим често се описва като „песковегетариански“ и се причислява към спектъра на

вегетарианството. Според това определение пескатарианецът е човек, който избира да се храни вегетариански, но също така яде риба и други морски дарове.

Това е предимно растителна диета, включваща пълнозърнести храни, ядки, бобови растения, продукти и здравословни мазнини, като морските дарове играят ключова роля като основен източник на протеини. Много пескатариани също така консумират млечни продукти и яйца.

Tags: No tags

Comments are closed.