Специално събитие за „Genica News“-специалната извънредна среща на Български лекарски съюз.

Днес от 10:00 часа започна 75-тият извънреден конгрес на Български лекарски съюз с важни дневни точки:

Одобрение на финансовия отчет на УС на БЛС за 2022 г.

Одобрение на актуализация на бюджета на УС на БЛС за 2023 г.

Одобрение на параметрите за предстоящия Национален рамков договор за медицинските дейности между БЛС и НЗОК за 2023-2025 г.

Отчет за изпълнение на решенията от предишния извънреден събор на БЛС.

Изменение и допълнение на Устава на БЛС във връзка със сградата, притежавана от „Дом на Лекаря“ ЕООД.

Събитието се провежда в конгресна зала Витоша, етаж 1. част от „Inter Expo Center“

Следвайте „Genica News“ за актуални новини и развития от събитието!

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *