Сърдечната недостатъчност предизвиква стареене на сърцето и стволовите клетки

Стареенето на клетките е аспект на остаряването, който включва 
биологична дисфункция, която възниква в отговор на повтарящи се стресови 
фактори. Биологичното стареене е свързано с увеличаване на честотата на 
сърдечно-съдови заболявания, но дали сърдечната недостатъчност сама по 
себе си е процес на стареене, независимо от възрастта, е по-малко ясно.
Стареещите клетки придобиват фенотипни – характеристики, които са 
генетично свързани –  могат да доведат до възпаление и да предизвикат 
стареене в съседни клетки, което също може да допринесе за сърдечно 
влошаване. С усъвършенстването на изкуствения интелект (AI) се откриват 
нови възможности за изучаване на физиологичната възраст, стареенето и 
сърдечно-съдовата смъртност.

Четиригодишно пилотно проучване на изследователи от Mayo Clinic , 
използващо ЕКГ алгоритъм с помощта на Изкуствен интелект, предполага, че 
прогресията на сърдечната недостатъчност е стареене, свързано с 
индикатори за ускорено стареене. Тези индикатори включват прогениторни 
стволови клетки с намалена активност на теломераза и повишени нива на 
секреторни фенотипни протеини, свързани със стареенето в плазмата.
Констатациите, публикувани в Mayo Clinic Proceedings , предполагат, че 
стволово-клетъчните ниши могат да придобият стареещ фенотип при сърдечна 
недостатъчност, което може да повлияе на ендогенния потенциал за 
излекуване и възстановяване. С по-нататъшни изследвания, сенолитичната 
терапия може да се обмисли за бъдеща роля в лечението на сърдечна 
недостатъчност, заключава проучването.

„Нашето пилотно проучване имаше за цел да установи дали началото на 
сърдечната недостатъчност е процес на стареене, независим от възрастта“, 
казва д-р Бари Боилсън, кардиолог от Mayo Clinic и първият автор на 
изследването. „Изследването показва, че сърдечната недостатъчност може 
да насърчи остаряващ фенотип, независимо от хронологичната възраст, и 
също така показваме за първи път, че изкуствен интелект ЕКГ показва 
фенотип на сърдечно стареене при сърдечна недостатъчност след 
хронологичната възраст на пациента. Този фенотип изглежда е свързан с 
клетъчни и молекулярни маркери на стареене.“

Проучването, проведено от 2016 до 2020 г., включва анализ на CD34+ 
прогениторни хематопоетични стволови клетки. Алгоритъмът за изкуствен 
интелект е използван за определяне на сърдечната възраст и разликата 
между сърдечната възраст на пациента и хронологичната възраст.
„По-нататъшното изследване на други популации от стволови клетки в 
сърдечната тъкан може да проправи пътя за проучвания и оценка на 
потенциалните ползи от сенолитичната лекарствена терапия за намаляване 
или обръщане на ефектите от сърдечното стареене, свързано със сърдечна 
недостатъчност,“ казва д-р Боилсън.


Източник: https://discoverysedge.mayo.edu/2023/03/22

Comments are closed.