Торбички под очите

Теносиновит на Де Кервен

Таласемия

Тендинит

Тензионно главоболие

Тенис лакът (латерален епикондилит)

Тетанус

Тетралогия на Фало

Токсична епидермална некролиза

Треска на долината (кокцидиоидомикоза)

Тумор на Вилмс

Топлинно изтощение

Топлинен обрив

Топлинен удар

Тазово-възпалителна болест (PID)

Тежък остър респираторен синдром (SARS)

Тинеа верзиколор (разноцветен лишей)

Тонзилит

Тонично-клоничен (гранд мал) гърч

Тотално аномално пулмонално венозно връщане (TAPVR)

Тромбофлебит

Тромбоцитоза

Тромбоцитопения (нисък брой тромбоцити)