Торбички под очите

Теносиновит на Де Кервен

Таласемия

Тендинит

Тензионно главоболие

Тенис лакът (латерален епикондилит)

Тетанус

Тетралогия на Фало

Токсична епидермална некролиза

Треска на долината (кокцидиоидомикоза)

Тумор на Вилмс

Топлинно изтощение

Топлинен обрив

Топлинен удар