Ухапване от дървеници

Улцерозен колит

Увеит

Уретерална обструкция (запушване на уретера)

Уретрална стриктура

Уринарна инконтиненция

Усукване на тестиса (торзио)

Увеличен далак (спленомегалия)

Увеличен черен дроб (хепатомегалия)

Уголемено сърце (кардиомегалия)

Увреждане на ротаторния маншон

Ужилване от скорпион

Улнарна болка в китката