Ухапване от дървеници

Улцерозен колит

Увеит

Уретерална обструкция (запушване на уретера)

Уретрална стриктура

Уринарна инконтиненция

Усукване на тестиса (торзио)

Увеличен далак (спленомегалия)

Увеличен черен дроб (хепатомегалия)

Уголемено сърце (кардиомегалия)