Фиброиди в матката (миома)

Фибромиалгия

Фибромускулна дисплазия

Фокална сегментна гломерулосклероза (FSGS)

Фронтотемпорална деменция

Функционална диспепсия

Функционално неврологично разстройство/конверзионно разстройство