Чернодробен хемангиом

Чернодробно заболяване

Черен космат език

Чревна непроходимот (интестинална обструкция)