HealthWake

Първа помощ е ИНФОРМАЦИЯТА

Асоциация за Здравна Култура и Образование

10000+

Посетители

Форум здраве

100%

Разпространение

в училищтна среда

10000+

Последователи

в YouTube канала

МИСИЯ

Основната цел на Асоциацията е да подпомага развитието на здравна култура и образование сред учениците в България.

Асоциация за Превенция и Здравно Образование (АПЗО) е некомерсиална организация, създадена с цел да повиши осведомеността за значението на превенцията и здравословните навици сред учениците. Асоциацията обединява здравни професионалисти, учители, родители и други заинтересовани лица, които споделят общи ценности и стремежи към подобряване на здравното образование и насърчаване на активен и отговорен подход към собственото здраве.

Основните дейности на АПЗО включват организиране на семинари, конференции, обучения, както и разработване и разпространение на информационни материали и учебни ресурси. Също така, асоциацията сътрудничи с учебни заведения, здравни институции и други организации, за да постигне своите цели и да създаде устойчива платформа за обмен на информация и опит между здравни професионалисти и ученици.

ЛЕКТОРИ

Healthwаке предоставя най-доброто здравно съдържание, за да можете да превърнете моментите на грижа в трайни взаимоотношения.

7 АПРИЛ - СВЕТОВЕН ДЕН НА ЗДРАВЕТО

7-ми април е избран за Световен ден на здравето през 1948 година с основаването на Световната здравна организация. В България от 1964 година се отбелязва като Ден на здравния работник, а от 2006 е преименуван на професионален празник на работещите в здравеопазването. Всяка година мотото на Световния ден на здравето е различно, като се акцентира върху приоритетна тема, с която е ангажирана Световната здравна организация. Темата на 2021 г. е „Да изградим един по-справедлив, по здравословен свят”. Тя е провокирана от неравенствата, при които живеят хората, подчертани още по-силно по време на КОВИД-19 пандемията. Някои хора живеят по-здравословно и имат по-добър достъп до здравни грижи в сравнение с други. Това неравенство се дължи на условията, в които се раждат, растат, живеят и работят отделните групи хора, както и на тяхната възраст. Някои групи от населението разполагат с минимални средства, живеят в лоши битови условия, при занижен достъп до образование, с по-малко възможности за заетост, както и по-малък достъп до чиста питейна вода и чист въздух. Всичко това води до появата на заболявания и преждевременна смърт и се отразява негативно на обществото и икономиката като цяло. „Да променим света!“- СЗО призовава лидерите на отделните държави да гарантират, че всеки човек ще има условия на живот и труд, благоприятни за неговото здраве. В същото време е необходимо да се намалят неравенствата в здравеопазването и да се гарантира достъп до качествени здравни услуги. Пандемията от КОВИД-19 удари тежко всички държави. Негативното й въздействие се стовари най-силно върху онези общности, които и преди пандемията бяха уязвими, които са по-рискови за развитие на заболявания и нямат достъп до качествени здравни услуги . Вследствие на това за тях са по-вероятни и неблагоприятните последици като резултат от мерките, предприети за ограничаване на пандемията, обобщават от СЗО.   Нека поздравим всички работещи в здравеопазването по случай професионалния им празник за техния всеотдаен всекидневен труд, с който вдъхват сила, увереност и надежда и с много вяра и оптимизъм да продължат в трудните условия на пандемията от КОВИД-19 да се борят за човешкото здраве, защото здравето е предпоставка за качествен живот и просперитет.